xs
xsm
sm
md
lg

ไทยประกาศความพร้อม เริ่มเปิดเสรี FTA อาเซียน-ฮ่องกง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“พาณิชย์”แจ้งสำนักเลขาธิการอาเซียน ไทยพร้อมเริ่มใช้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน–ฮ่องกง เตรียมใช้โอกาสช่วงเป็นประธานอาเซียนดันสมาชิกอื่นให้รีบดำเนินการ หวังให้ความตกลงบังคับใช้กลางปีนี้ เผยไทยจะได้ประโยชน์จากการส่งสินค้าไปฮ่องกงในอัตราภาษี 0% ทุกรายการ มีโอกาสเปิดตลาดการค้าบริการ การลงทุน ระบุฮ่องกงยังจะเปิดสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าที่ไทยเป็นแห่งที่ 3 ในอาเซียนเดือนก.พ.ด้วย

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยได้แจ้งต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนว่าพร้อมที่จะเริ่มใช้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน–ฮ่องกง (AHKFTA) และความตกลงว่าด้วยการลงทุนระหว่างอาเซียน-ฮ่องกง (AHKIA) แล้ว หลังจากรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียนและฮ่องกงได้ลงนามความตกลงทั้งสองฉบับ เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2560 โดยขณะนี้เหลือเพียงรอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ พร้อม และคาดว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงดังกล่าวได้ก่อนกลางปี 2562 ทั้งนี้ นอกจากไทย ยังมีฮ่องกงและสิงคโปร์ ที่ได้แจ้งความพร้อมที่จะเริ่มใช้ความตกลงทั้งสองฉบับแล้ว

ทั้งนี้ ความตกลงดังกล่าว ยังไม่มีผลใช้บังคับ จนกว่าจะมีประเทศสมาชิกอาเซียนอีกอย่างน้อย 2 ประเทศ แจ้งความพร้อมต่อสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยไทยในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ จะขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหลือเร่งรัดกระบวนการภายในให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปีนี้ เพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ต่อไป

นางอรมนกล่าวว่า ความตกลงจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย โดยด้านการค้าสินค้า ฮ่องกงจะได้ประโยชน์จากการที่อาเซียนลดภาษีศุลกากรให้และสามารถส่งสินค้ามาอาเซียนในอัตราภาษีที่ต่ำลง ในขณะที่อาเซียนจะได้ประโยชน์จากการที่ฮ่องกงตกลงว่า ในอนาคตจะไม่ขึ้นภาษีสินค้าที่มีอัตราภาษีเป็น 0 ทุกรายการภายใต้ AHKFTA สำหรับการค้าบริการ ฮ่องกงเปิดตลาดภาคบริการให้อาเซียนมากกว่าที่ผูกพันภายใต้ WTO โดยเฉพาะการเปิดตลาดการค้าบริการเพิ่มเติมตามที่ไทยเรียกร้องในสาขาบริการด้านการผลิตเนื้อหารายการแก่ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยไทยสามารถถือหุ้นร้อยละ 100 แบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งผู้ประกอบการไทยมีความเชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าวจะสามารถเข้าไปดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจรในฮ่องกง

ส่วนของการลงทุน ความตกลง AHKIA ครอบคลุมการคุ้มครองการลงทุนและการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนของอาเซียนและฮ่องกง เช่น คุ้มครองนักลงทุนหลังจากที่ได้เข้ามาจัดตั้งธุรกิจ และกระบวนการยื่นขออนุมัติการลงทุนที่สะดวกขึ้น ซึ่งจะทำให้นักธุรกิจและนักลงทุนไทยได้รับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและการเข้าถึงข้อมูลด้านกฎระเบียบของฮ่องกงมากขึ้น และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนฮ่องกงที่มาลงทุนในไทยและนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในฮ่องกงอีกด้วย

นอกจากนี้ ฮ่องกงจะเปิดสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย (Hong Kong Economic and Trade Office: HKETO) ในเดือนก.พ.2562 เป็นสำนักงานฯ แห่งที่ 3 ในอาเซียน จากที่มีอยู่ 2 แห่ง ในสิงคโปร์และอินโดนีเซีย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางการค้า การลงทุน และช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับทั้งนักธุรกิจฮ่องกงในไทยและนักธุรกิจไทยที่จะไปทำธุรกิจในฮ่องกง อีกทั้งจะช่วยเสริมบทบาทนำของไทยในการเป็นประตูการค้าและการลงทุนของอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฮ่องกงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...