xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ปรับแหล่งเงินกู้ไฮสปีด “กรุงเทพฯ-หนองคาย” ทั้งใน และต่างประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ครม.ทบทวนมติเดิมเห็นชอบปรับแหล่งเงินกู้โครงการรถไฟไทย-จีน “ไฮสปีด กรุงเทพฯ-หนองคาย 1.66 แสนล้าน เปิดกว้างคลังกู้ได้ทั้งใน และต่างประเทศ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 8 ม.ค. ได้มีมติอนุมัติทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 เกี่ยวกับการกู้เงินสำหรับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) โดยเห็นชอบให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศจากแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมและนำมาให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กู้ต่อ สำหรับการดำเนินโครงการฯ ภายใต้กรอบวงเงิน 166,342.61 ล้านบาท จากเดิมที่ให้กู้เงินภายในประเทศเท่านั้น

โดยให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นงบชำระหนี้ให้แก่ ร.ฟ.ท.เพื่อใช้ชำระหนี้คืนแก่แหล่งเงินโดยตรงทั้งในส่วนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังจะได้ตกลงกับ ร.ฟ.ท.ต่อไปตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ดอกเบี้ยของเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศถูกกว่าการกู้ในประเทศประมาณร้อยละ 0.5 ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงขอแก้มติคณะรัฐมนตรีให้เป็นการสามารถจัดหาเงินกู้ทั้งใน และต่างประเทศจากแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสม เพื่อนำมาให้การรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถกู้ต่อได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...