xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.พร้อมบริการเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ ผ่าน 10 ศูนย์ SMEs-ITC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กนอ.โชว์ความพร้อมการให้บริการเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ ด้วยแพลตฟอร์ม 4 โซลูชัน ผ่าน 10 “ศูนย์ SMEs-ITC” ทั่วประเทศ ในนิคมอุตสาหกรรม 10 แห่ง เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยต่อยอดการผลิต ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างผลงานใหม่ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นสูง รับฐานการผลิตใหม่ของอุตสาหกรรม ในยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0


น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย กนอ.พร้อมให้การสนับสนุนในทุกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่แล้ว ยังให้ความสำคัญกับวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทั้งระบบ ด้วยการพัฒนาโซลูซั่น เพื่อให้ SMEs เข้ามาเพื่อเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยนวัตกรรมต่างๆผ่านการให้บริการของ “ศูนย์ SMEs Industry Transformation Centerหรือ “ศูนย์ SMEs-ITC” ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ในที่นิคมอุตสาหกรรม 10 แห่งที่มีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ได้แก่ นิคมฯ แหลมฉบัง นิคมฯภาคเหนือ (ลำพูน) นิคมฯ บางชัน นิคมฯ ลาดกระบัง นิคมฯ บางปะอิน นิคมฯ มาบตาพุด นิคมฯ ภาคใต้ นิคมฯ สมุทรสาคร และนิคมฯ เกตเวย์ซิตี้ ด้วยแพลตฟอร์ม (Platform) ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการ เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs ไทยสามารถต่อยอดนวัตกรรมและงานวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น

ทั้งนี้ การให้บริการของ ศูนย์ SMEs-ITCประกอบไปด้วยแพลตฟอร์มบริการในด้านต่างๆ ทั้งการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาองค์ความรู้กับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต นวัตกรรม และงานวิจัย เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาธุรกิจ การต่อยอดนวัตกรรม และงานวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยบริษัทที่เป็น Big brother ในนิคมฯ เช่น การให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบริกหารจัดการ การดำเนินงานด้านระบบซอฟต์แวร์ ฯลฯ

นอกจากนี้ ศูนย์ดังกล่าวจะพัฒนาเป็น Co-Working Space หรือเป็นพื้นที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อใช้ผลิตชิ้นงานต้นแบบเชิงอุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักรที่ช่วยขึ้นรูปงานต้นแบบด้วยเทคโนโลยี (3D Printer) ทั้งโลหะ โพลีเมอร์ และเรซินต่างๆ เครื่องขึ้นรูปงานพลาสติกด้วยเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 20-150 ตัน เครื่องเป่าลมพลาสติก เครื่องผสมเม็ดพลาสติก เครื่องกึ่งอัตโนมัติ (CNC) และต้นแบบของ Learning Factory เป็นต้น ขณะนี้แต่ละพื้นที่ได้พร้อมให้บริการด้านความช่วยเหลือ และสนับสนุน ตลอดจนการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เช่นการวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ กระบวนการผลิต และแผนการตลาดเป็นต้น

นอกจากนั้น ศูนย์ SMEs-ITC ยังเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของหลายหน่วยงานที่มีความชำนาญด้านการออกแบบและวิศวกรรม ทั้งจากผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก สถาบันเครือข่ายผู้ประกอบการ สมาคมอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาต่างๆ เข้ามาสนับสนุน และพร้อมให้บริการแก่ภาคเอกชน นับเป็นแนวทางที่สำคัญต่อการยกระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กของไทย โดยเฉพาะสตาร์ทอัพที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต สอดรับกับตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0
กำลังโหลดความคิดเห็น...