xs
xsm
sm
md
lg

ทส.ระดม 16 กิจกรรมส่งความสุข จัดหนักมอบของขวัญปีใหม่คนไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวงดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งความสุขให้แก่คนไทยทุกคนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 โดยในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เตรียมของขวัญปีใหม่ไว้ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศถึง 16 กิจกรรม ประกอบด้วย

1. การยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยา 3 แห่ง ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562 ประกอบด้วย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ และศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2. การประกาศอุทยานธรณีโคราช เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศแห่งที่ 2 ของไทย
3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต้นแบบวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติก ดำเนินการในพื้นที่ต้นแบบ 4 ภูมิภาค พร้อมจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่ตลอดปี
4. การจัดทำห้องสมุดความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบดิจิทัล (Biodiversity Digital Library) เผยแพร่บนเว็บไซต์ bedolib.bedo.or.th โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
5. การจัดงาน Botanic Festival 2019 “ผักสวนครัว รั้วดอกไม้” (Home Garden) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่
6. การจัดกิจกรรมลดราคาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ถึง 5 มกราคม 2562 โดยลดราคา 5% ทุกรายการ แต่เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 10,000-40,000 บาท จะได้รับส่วนลด 7% และเมื่อซื้อตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลด 10% ณ ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ และห้องโชว์ผลิตภัณฑ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
7. ลดราคาที่พัก 10% ในสวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย จ.เชียงราย, สวนป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก, สวนป่าแม่ละเมา จ.ตาก, สวนป่าทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี, สวนป่าเกริงกระเวีย จ.กาญจนบุรี และสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562
8. การงดเว้นค่าเข้าชมการแสดงช้างให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ลดค่าเข้าชม 10% ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ
9. การมอบบัตรประจำตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) หรือ Marine Rangers แก่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล 6,471 คน
10. ดำเนินการเปิดโครงการ “ป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” เพิ่มเติมอีก 12 แห่ง เพื่อให้ประชาชนทำกิจกรรม เช่น ชมทิวทัศน์ ศึกษาธรรมชาติและป่าในเขตเมือง
11. จัดกิจกรรม “ชมฟรี มีความรู้” ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562 โดยยกเว้นค่าเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.ภูเก็ต (Phuket Aquarium)
12. การจัดกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ปลูกความรู้สู่ประชาชน ในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเพาะชำกล้าไม้แก่ประชาชนและเยาวชน ที่หน่วยเพาะชำกล้าไม้ 116 แห่งทั่วประเทศ
13. เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้มีความก้าวหน้าในทุกอำเภอ และผลักดันร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้
14. การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 7 โดยเร่งรัดยกเลิก “ไม้หวงห้าม” ในที่ดินกรรมสิทธิ์ให้มีผลทางกฎหมาย
15. เร่งรัดการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน เพื่อจัดตั้งป่าชุมชน และ
16. เร่งรัดการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนในป่าอนุรักษ์ให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยในส่วน 4 กิจกรรมหลังสุดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้ ทส.ตั้งเป้าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2562

“ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 นี้ ผมขอเป็นตัวแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีครอบครัวที่อบอุ่น มั่นคง มีความรักความสามัคคี มีสุขภาพแข็งแรง และมีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป และ ทส.ขอให้คำมั่นว่าจะเร่งดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อมอบความสุขแก่ประชาชนตลอดทั้งปี 2562 ต่อไป”


กำลังโหลดความคิดเห็น...