xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์”เตรียมให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า รองรับการเปิดเสรีอาเซียน-จีน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมการค้าต่างประเทศออกประกาศกำหนดแนวทางการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและเตรียมความพร้อมให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า รองรับการความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA) ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ไตรมาสแรกปี 62 แนะผู้ส่งออกศึกษา เพื่อให้สามารถใช้สิทธิลดภาษี 0% ได้ทันที เมื่อความตกลงบังคับใช้

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ จะออกประกาศเพื่อกำหนดแนวทางและดำเนินการเตรียมความพร้อมในการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ารองรับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA) หรือ FORM AHK เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีที่ฮ่องกงจะลดภาษีสินค้าทั้งหมดเหลือ 0% เพื่อทำการส่งออกสินค้าไปยังตลาดฮ่องกงได้ทันที หลังจากที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2562
“ขณะนี้สมาชิกอาเซียนและฮ่องกงกำลังเร่งดำเนินการภายในเพื่อเตรียมรองรับการเปิดเสรี และเมื่อภาคีสมาชิกอย่างน้อย 5 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง และประเทศสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ดำเนินกระบวนการภายในแล้วเสร็จ ความตกลงฯ ก็จะมีผลบังคับใช้ โดยผู้ที่สนใจจะใช้สิทธิประโยชน์ AHKFTA ในการลดภาษีเหลือ 0% เพื่อส่งออกไปยังฮ่องกง ต้องเตรียมความพร้อมและศึกษาการใช้สิทธิประโยชน์เอาไว้ล่วงหน้า”

ทั้งนี้ กรมฯ ยังมีแผนที่จะจัดการจัดอบรม สัมมนา เพื่อให้ความรู้ด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้กับผู้ประกอบการ เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้กรอบ AHKFTA ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 หรือเว็บไซต์กรมฯ http://www.dft.go.th

สำหรับฮ่องกง เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการค้าของภูมิภาคอาเซียนและเป็นประตูการค้า เชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนของโลก โดยการเปิดเสรีทางการค้ากับฮ่องกง จะเป็นโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุน ที่จะช่วยเชื่อมโยงไทยไปสู่ตลาดในภูมิภาคอื่นทั่วโลก เนื่องจากฮ่องกงมีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การค้า และโลจิสติกส์ และยังมีบทบาทสำคัญในนโยบาย Belt and Road Initiatives (BRI) ของจีน

ขณะเดียวกัน จะช่วยเพิ่มการค้าของไทยกับฮ่องกงได้เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีปริมาณการค้ารวมกว่า 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และฮ่องกงยังเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยลำดับที่ 4 สินค้าส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยเก็บเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ วงจรรวม วงจรความจำ เพชรอื่นๆ และเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 12,274.24 ล้านเหรียญสหรัฐ และเป็นแหล่งนำเข้าสำคัญลำดับที่ 20 ของไทย สินค้านำเข้าสำคัญจากฮ่องกง 5 อันดับแรก ได้แก่ ทองคำที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป เพชร ทับทิม แซปไฟร์และมรกต เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักร คิดเป็นมูลค่าการนำเข้า 2,943.24 ล้านเหรียญสหรัฐ


กำลังโหลดความคิดเห็น...