xs
xsm
sm
md
lg

ท่องโลกแห่งอนาคตกับทรูปลูกปัญญา เปิดมุมมองใหม่ด้านการศึกษา ณ เกาหลีใต้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทรูปลูกปัญญา โดยกลุ่มทรู จัดโครงการ “เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่การบริหารจัดการสถานศึกษายุคดิจิทัล” พาคณะผู้บริหาร ครู และผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ในโครงการทรูปลูกปัญญาไปเปิดมุมมองด้านเทคโนโลยีและการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเดินทางไปดูงานในสถานศึกษาและสถานที่ต่าง ๆ เช่น Korea Science Academy of KAIST (KSA), Samsung D’light, หอสมุดแห่งชาติเกาหลี และ Pung Saeng Middle & High School เป็นต้น เพื่อนำความรู้กลับมาต่อยอด เสริมทักษะการเรียนการสอน และพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวทันยุคดิจิทัล เมื่อเร็ว ๆ นี้

เกาหลีใต้ เมืองแห่งอนาคต นับเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล หรือการเตรียมคนในอนาคต นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเท่าทันโลกแห่งอนาคตอย่างแท้จริงคณะผู้บริหาร ครู และ ผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) เดินทางสู่ซิลิคอนแวลลีย์แห่งเอเชีย (Asia’s Silicon Valley) หรือเมืองแทจ็อน ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองแห่งอนาคตของวิทยาศาสตร์ เราไปเยี่ยมชม “Korea Science Academy of KAIST (KSA)” สถาบันแห่งแรกของเกาหลีใต้ที่เปิดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นสถาบันภายใต้ความดูแลของ Korea Advanced Institute for Science and Technology (KAIST) มุ่งเน้นส่งเสริมและเปิดพื้นที่ให้นักเรียนที่มีความสนใจในการคิดค้น ทดลอง และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านกระบวนการทำงานวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยสถาบันฯ สนับสนุนห้องปฏิบัติการ ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือครบครันและทันสมัย เช่น ห้องเคมี ฟิสิกส์ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้ตามความสนใจของตนเอง ภายใต้พื้นที่ “Dream Project” และที่ยิ่งใหญ่ตระการตาและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนมากที่สุด คือ ปฏิบัติการหอดูดาวที่เสมือนจริง โดยมีคุณครูเป็นผู้ชี้แนะและสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด

ไม่เพียงเท่านี้ คณะยังได้เยี่ยมชมโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วย ICT แบบครบวงจร นั้นก็คือ "Pung Saeng Middle & High School" โรงเรียนมัธยมชายที่ตั้งอยู่ในเมืองซองนัม จังหวัดคยองกี โรงเรียนแห่งนี้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงทั้ง “ครูผู้สอน” และ “ผู้เรียน” ให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบครบวงจร มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านการใช้ ICT เสริมสร้างวินัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเลือกใช้ฟรีแอปพลิเคชันง่าย ๆ ในการออกแบบห้องเรียนให้สนุก เช่น แอปพลิเคชัน Socrative Student และที่สำคัญ คุณครูจะทบทวนแผนการสอนแบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์เพื่อประเมินแผนการสอนต่อผู้เรียนเชิงลึก พร้อมที่จะปรับแผนการสอนให้ตอบโจทย์การพัฒนาทักษะของผู้เรียนเป็นหลักอีกด้วย


นอกจากนี้ ยังเดินทางสู่กรุงโซล ผู้นําแห่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านสื่อดิจิทัล เพื่อเยี่ยมชม “Samsung D’light” ศูนย์แสดงนิทรรศการแบบ Digital Playground ตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานใหญ่ของซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ที่พาเราท่องโลกอนาคตของเทคโนโลยีและนวัตกรรมผสมผสานกับไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว และ “หอสมุดแห่งชาติเกาหลี” ที่รวบรวมหนังสือไว้มากกว่า 4.3 ล้านเล่ม มีห้องสตูดิโอบันทึกเสียง บริการ E-book และยังนำเทคโนโลยีมาสร้างความสะดวกสบายในการสืบค้นและการสร้างระบบจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนในด้านลิขสิทธิ์และงบประมาณ

การเดินทางของโครงการ “เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่การบริหารจัดการสถานศึกษายุคดิจิทัล” โดยทรูปลูกปัญญา มุ่งจุดประกายผู้ร่วมคณะเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาต่อยอดและบูรณาการเทคโนโลยีตามบริบทของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยที่ยั่งยืน

นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า “การใช้เทคโนโลยีของโรงเรียนในประเทศเกาหลี เขาสามารถใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานบูรณาการและประยุกต์ใช้กับนักเรียนได้ อย่างเช่น เฟซบุ๊ก ที่ทุกคนก็ใช้อยู่แล้ว เขาก็นำมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน หรือแอปพลิเคชันง่าย ๆ ที่ใช้ในการตอบคำถามที่ประเทศไทยใช้อยู่แล้ว เขาก็ใช้ง่าย ๆ แต่นักเรียนเขาสนุกและได้รับความรู้ ถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ ซึ่งผมจะนำประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพูดคุยกับคุณครูและประยุกต์ใช้ในโรงเรียน”

ในขณะที่ คุณครูดวงกมล ดำเพชร จากโรงเรียนวัดปะโอ จังหวัดสงขลา หนึ่งในผู้ร่วมโครงการฯ กล่าวว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างแปลกใหม่สำหรับเรา เราอยากนำห้องเรียนเหล่านี้ไปพัฒนาโรงเรียนของเรา ให้เด็กนักเรียนของเราร้อง ‘ว้าว! นี่ห้องเรียนของฉันเป็นแบบนี้นะ’ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เราไปเห็นจากการดูศึกษางานครั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน อาจจะดึงดูดให้เด็กสนใจหรือตั้งใจเรียนมากขึ้น และเน้นการลงมือทำให้เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้เรียน เพื่อต่อยอดความรู้ความสามารถของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นและพัฒนาก้าวกระโดดขึ้นไปเรื่อย ๆ”

ทรูปลูกปัญญา โดยกลุ่มทรู มุ่งสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างทัดเทียม เว็บไซต์: www.trueplookpanya.com เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/TruePlookpanya และ www.facebook.com/TruePlookpanyaProject


กำลังโหลดความคิดเห็น...