xs
xsm
sm
md
lg

พพ.-กรอ.โชว์เพิ่มประสิทธิภาพหม้อไอน้ำลดต้นทุนรวมกว่า 193 ลบ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พพ. จับมือร่วมกรมโรงงาน เผย ผลสำเร็จ 7 โครงการ หนุนการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ประหยัดพลังงานได้กว่า 193 ล้านบาท เสริมความรู้ด้านพลังงานวิศวกร เพิ่มความเชี่ยวชาญตรวจสอบระบบไอน้ำได้มาตรฐาน พร้อมขยายผลเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับโรงงาน SMEs สู่ Factory 4.0 เตรียมขยายผลสู่อาคารและบ้านพักอาศัยนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังจัดงานแถลงผลการดำเนินงาน โครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เพื่อขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มโครงการสาธิตปีงบ 2561 ว่า กระทรวงอุตฯมุ่งเน้นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในระบบไอน้ำสำหรับโรงงานควบคุม ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เพื่อต้องการยกระดับภาพอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องใช้หม้อน้ำ (Boiler) ในกระบวนการผลิต ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม และมีการใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก และในปี 2562 กรอ. และ พพ. เตรียมจะขยายความร่วมมือการประหยัดพลังงานไปสู่อาคารและบ้านพักอาศัย พร้อมดูแลการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมให้ลดลงด้วย

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2561 ได้ส่งผลให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าโครงการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นรูปธรรม 7 โครงการ ผ่านการสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานในวงเงิน 97,527,290 บาท ทำให้เกิดผลการประหยัดพลังงานทั้งสิ้น (ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง) 37,166 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/ปี สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งสิ้น 268,596 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี หรือคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ทั้งสิ้น 193,303,617 บาท/ปี

สำหรับแนวทางความร่วมมือระหว่าง ก.พลังงาน-ก.อุตสาหรรม ในการขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคโรงงานอุตสาหกรรม ใน 7 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่าง พพ. กับ กรอ. โดยใช้กลไกอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 2. โครงการนำร่องขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อไอน้ำโดยวิศวกรหม้อน้ำหรือวิศวกรพลังงาน 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล (VSPP) 4. โครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนในภาคอุตสาหกรรม 5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (Boiler efficiency for SMEs) 6. โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม 7. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code)
กำลังโหลดความคิดเห็น...