xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.เตรียมปั้นวิสาหกิจบริการรอบนิคมฯ SEZ นำร่อง 23 ชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กนอ. ผุดแผนสร้าง “วิสาหกิจบริการภาคอุตสาหกรรม” ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่โดยรอบ 3 นิคมฯ เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ผนึกพันธมิตร ส.อ.ท. และระดับจังหวัด เดินหน้าโครงการ ปี 62-64 นำร่อง 23 ชุมชน กว่า 450 คน เข้าอบรมฝึกทักษะเพิ่มมาตรฐานรับการขยายตัวอุตสาหกรรมในอนาคต

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานในสังกัด เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบันอาหาร ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เป็นต้น ดำเนินงาน “โครงการวิสาหกิจบริการภาคอุตสาหกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหรือ SEZ” ประกอบด้วย จังหวัดสระแก้ว ตาก และ สงขลา ที่จะเข้าไปพัฒนาทักษะงานบริการภาคอุตสาหกรรมให้กับชุมชนในท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการดังกล่าวจะเริ่มในปี 2562-2564 มีเป้าหมายที่จะพัฒนาชุมชน จำนวน 23 ชุมชน 450 คน แบ่งออกเป็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 ชุมชน 150 คน จังหวัดตาก จำนวน 7 ชุมชน 150 คน และจังหวัดสงขลา จำนวน 7 ชุมชน 150 คน ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทักษะการบริการใน 4 กลุ่มและส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนบริการภาคอุตสาหกรรมในนิคมฯ SEZ ที่ได้มาตรฐานการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ ประกอบด้วย 1. กลุ่มรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 2. กลุ่มคนสวน 3. กลุ่มแม่ครัว และ 4. กลุ่มพนักงานขับรถรับส่งภายในโรงงาน โดย กนอ. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะร่วมเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและฝึกอบรมให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กนอ. จะคัดเลือกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบนิคมฯเข้ารับการอบรมเสริมทักษะอาชีพ ซึ่งหลังจากผ่านการอบรมแล้วจะเข้าสู่กระบวนการประเมินโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และผู้ที่ผ่านการสอบประเมินจะได้รับใบประกาศวิชาชีพที่จะเป็นเครื่องการันตีในการสร้างงาน สร้างอาชีพในลักษณะเอสเอ็มอีได้ โดยสามารถกู้เงินกับธนาคารออมสินเพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบธุรกิจวิสาหกิจชุมชนได้ ทั้งนี้ การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารที่กำหน

ทั้งนี้ ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายใน 3 จังหวัด แบ่งออกเป็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 ชุมชน ในตำบลป่าไร่ ซึ่งมี 1,569 ครัวเรือน คิดเป็น 6,572 คน อาทิ ชุมชนบ้านโคก ชุมชนบ้านป่าไร่ ชุมชนบ้านหนองหญ้าเมย ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง ชุมชนภูน้ำเกลี้ยง เป็นต้น จังหวัดตาก มีจำนวน 7 ชุมชน ในพื้นที่ตำบลท่าสายลวด ซึ่งมี 1,569 ครัวเรือน ประชากร 3,619 คน อาทิ ชุมชนบ้านแม่ตาว ชุมชนบ้านริมเมย ชุมชนบ้านท่าอาจ ชุมชนบ้านหนองกิ่งฟ้า และชุมชนวังตะเคียนใต้ เป็นต้น และจังหวัดสงขลา มีจำนวน 7 ชุมชน ในพื้นที่ตำบลสำนักขาม 6,745 ครัวเรือน คิดเป็นประชากรอยู่ 13,752 คน อาทิ ชุมชนบ้านสำนักขาม ชุมชนบ้านด่านนอก ชุมชนบ้านหน่ำฮั้ว ชุมชนบ้านทับโกบและชุมชนไทย-จังโหลน เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...