xs
xsm
sm
md
lg

ทล.สรุปแบบสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 6 สร้าง 3 ปี ย่นระยะทางเชื่อม “อุบล-สาละวัน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ไทย-ลาวสรุปผลการศึกษาออกแบบสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 6 จ.อุบลราชธานี-สาละวัน ตั้งเป้าตอกเข็มก่อสร้างเสร็จใน 3 ปี เปิดเส้นทางขนส่งและท่องเที่ยวหนุนเศรษฐกิจและการค้าอีสานใต้

นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ร่วมประชุมกรรมการประสานงานด้านเทคนิคร่วมระหว่างประเทศ (ไทย-สปป.ลาว) ครั้งที่ 3 เกี่ยวกับโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงข่ายสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี-สาละวัน) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และได้สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมฯ ของโครงการร่วมกัน

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ดำเนินการศึกษาโครงการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ทั้งในส่วนการออกแบบสะพาน อาคารด่านพรมแดน (Border Control Facilities) ฝั่งไทยและฝั่ง สปป.ลาว และการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะนำโครงการเสนอต่อรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเพื่อพิจารณา โดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี

รายงานข่าวแจ้งว่า พื้นที่ศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานีใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาตาล อำเภอเขมราฐ โดยแนวเส้นทางที่ได้รับการคัดเลือกและเหมาะสมของโครงการมีจุดเริ่มต้นที่ กม.23+350 (บ้านโนนตาล ต.นาตาล อ.นาตาล) จุดสิ้นสุดที่ กม.546+800 (เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน) รวมความยาวโดยประมาณ 25.8 กิโลเมตร ขณะที่คาดว่าค่าก่อสร้างในส่วนของไทยจะมีประมาณ 4,300 ล้านบาท

สำหรับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี-สาละวัน) จะเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสาละวัน สปป.ลาว ซึ่งการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปเมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว ได้มีการขนส่งทางเรือผ่านด่านพรมแดนบ้านปากแซง จ.อุบลราชธานี โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการขนส่งสินค้าระหว่าง 2 ประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งจะทำให้ประชาชนเดินทางระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสาละวัน สปป.ลาว ได้สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการเดินทางยิ่งขึ้นกำลังโหลดความคิดเห็น...