xs
xsm
sm
md
lg

ทล.เตรียมปรับปรุงถนนเข้าดอยม่อนจอง, ดอยมูเซอ เชียงใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมทางหลวง แขวงเชียงใหม่ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน บูรณะก่อสร้างทางหลวง 1099 ตอน บ่อหลวง-แม่ตื่น 53 กม.ซึ่งจะปรับเสริมผิวทางด้วยวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่

กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 กรมทางหลวง ได้ดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง-แม่ตื่น ระหว่าง กม.68-121 ระยะทาง 53 กิโลเมตร จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างฯ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างต่อไป โดยประชาชนพื้นที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการบูรณะเส้นทางดังกล่าว

สำหรับทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง-แม่ตื่น เป็นทางหลวงสายหลักเชื่อมระหว่างอำเภออมก๋อย กับจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นทางสายหลักในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ดอยม่อนจอง, ดอยมูเซอ รวมทั้งโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ ในพื้นที่อำเภออมก๋อย, สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย-นางนอน ซึ่งปัจจุบันสภาพทางเป็นทางขนาด 2 ช่องจราจร และผิวทางเดิมชำรุดเสียหายเนื่องจากใช้งานมาอย่างยาวนาน

ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะพิจารณาทำการก่อสร้างบูรณะเส้นทางดังกล่าว โดยการบูรณะและปรับผิวทางเดิมด้วยทางผิวแอสฟัลต์และทำการเสริมผิวทางด้วยวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัยในการเดินทางยิ่งขึ้น หากประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 กรมทางหลวง โทร. 0-5327-8700 และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทร.ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


กำลังโหลดความคิดเห็น...