xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันอัญมณีฯ จับมือสมาคมอัญมณีและหยกกวางตุ้งร่วมสร้างมาตรฐานพลอยสี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติจับมือสมาคมอัญมณีและหยกกวางตุ้งร่วมสร้างมาตรฐานการตรวจสอบพลอยสี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการจีนที่ซื้อและนำเข้าพลอยสีจากไทย มั่นใจผลักดันให้มีการส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนได้เพิ่มขึ้น

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้ร่วมลงนามกับสมาคมอัญมณีและหยกกวางตุ้ง (The Guangdong Gems and Jade Exchange - GDGJE) ในการขยายความร่วมมือกันในการสร้างมาตรฐานการตรวจสอบพลอยสี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการของจีนที่ประสงค์จะซื้อและนำเข้าพลอยสีจากไทยเข้าไปยังจีนผ่านการออกใบรับรองคุณภาพอัญมณีจากสถาบันฯ ซึ่งจะมีการอบรมแนวทางการดำเนินการระหว่างสถาบันฯ กับสมาคมฯ ในปี 2562 ที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ การร่วมมือกันดังกล่าวจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการของจีนที่จะซื้อพลอยสีจากไทย เพราะหากพลอยสีที่มีการรับรองจากสถาบันฯ จะถือว่าเป็นสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้พลอยสีที่ดี มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด ซึ่งหากผู้ซื้อมั่นใจก็จะทำให้การส่งออกพลอยสีของไทยไปยังตลาดจีนขยายตัวได้เพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน สถาบันฯ ได้หารือกับสมาคมพลอยสีและอัญมณีของกวางตุ้ง โดยได้ทำการประชาสัมพันธ์โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence - BWC) เพื่อแนะนำให้สมาชิกสมาคมรับทราบว่าหากต้องการซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากผู้ประกอบการไทยขอให้ตรวจสอบตรารับรอง BWC เพราะหากร้านที่ได้รับตรานี้จะได้รับการรับประกันจากสถาบันฯ ว่าเป็นร้านที่เชื่อถือได้ สินค้ามีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด และมีใบรับรองจากสถาบันฯ ทำให้ซื้อขายด้วยความมั่นใจ และยังได้ขอให้ช่วยแนะนำสมาชิกถึงโครงการ BWC เพื่อให้เกิดการแนะนำต่อ โดยเฉพาะการแจ้งนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาไทย หากจะซื้ออัญมณีและเครื่องประดับก็ขอให้ตรวจสอบว่าร้านค้ามีเครื่องหมาย BWC หรือไม่ด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...