xs
xsm
sm
md
lg

ไทยเริ่มทำหน้าที่ประธานอาเซียน ชง 12 ประเด็นเศรษฐกิจที่จะผลักดันปี 62

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ไทยเริ่มทำหน้าที่ประธานอาเซียน ชง 12 ประเด็นด้านเศรษฐกิจให้เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการพิจารณา ก่อนให้นำกลับไปเป็นการบ้านแล้วมาหารือกันอีกครั้งเดือน ม.ค. 62 หากได้ข้อสรุปเตรียมชงรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเห็นชอบผลักดันต่อไป พร้อมวางกรอบการทำงานร่วมกับคู่เจรจา 11 ประเทศเพื่อขับเคลื่อนการค้า การลงทุนด้วย

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมากรมฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ หรือ SEOM Retreat โดยไทยได้นำเสนอประเด็นด้านเศรษฐกิจจำนวน 12 ประเด็น ที่จะให้อาเซียนร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุผลสำเร็จในปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability)” ที่ไทยประกาศในการรับตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์

สำหรับประเด็นด้านเศรษฐกิจ 12 ประเด็น แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ก้าวไปข้างหน้ามองสู่อนาคต (Future Orientation) มีประเด็นสำคัญ เช่น การเตรียมทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียนเพื่อรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล ด้านที่ 2 ส่งเสริมความเชื่อมโยง (Enhanced Connectivity) โดยดำเนินการ เช่น เชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ให้ครบทั้ง 10 ประเทศสมาชิก จากปัจจุบันใช้งานได้แล้ว 5 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และอีก 3 ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อยู่ระหว่างทดสอบระบบ การปิดรอบการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ในปี 2562 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในอาเซียน และด้านที่ 3 ส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ (Sustainable in all dimensions) มีประเด็น เช่น จัดทำความร่วมมือเพื่อการประมงที่ยั่งยืนของอาเซียน จัดทำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุนอาเซียน เป็นต้น

“สมาชิกอาเซียนจะนำ 12 ประเด็นที่ไทยเสนอกลับไปพิจารณาเพื่อกลับมาหารือในรายละเอียดกันอีกครั้งในช่วงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือน ม.ค. 2562 ก่อนที่จะนำเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจให้ความเห็นชอบขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จในปี 2562 ต่อไป” นางอรมนกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้วางแผนการทำงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียนกับคู่เจรจา 11 ประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป โดยจะให้ความสำคัญต่อการให้สัตยาบันของสมาชิกอาเซียนเพื่อให้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA) และความตกลงการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง (AHKIA) มีผลใช้บังคับได้โดยเร็วในต้นปี 2562 การให้สัตยาบันพิธีสารยกระดับความตกลงอาเซียน-จีน (ACFTA) เพื่อสามารถบังคับใช้กฎถิ่นกำเนิดสินค้าที่แนบท้ายพิธีสารฯ ได้โดยเร็ว และการลงนามพิธีสารแก้ไขความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) เพื่อรวมความตกลงการค้าบริการ การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา และการลงทุน เข้ากับความตกลง AJCEP เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...