xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.สั่ง SPRC ลดผลิตคุมแรงดันท่อเหตุน้ำมันเตารั่ว ขีดเส้น 15 วันแก้ไข

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“กนอ.” แจงเหตุน้ำมันเตารั่วไหล (ไม่ติดไฟ) ในกระบวนการผลิตของ บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง หรือ SPRC เข้าสู่ภาวะปกติ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ไร้ผลกระทบต่อโรงงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน สั่งให้บริษัทลดกำลังการผลิตในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อลดแรงดันภายในท่อ เร่งวิเคราะห์หาเหตุและทำมาตรการป้องกันเหตุซ้ำภายใน 15 วัน

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงกรณีที่ บริษัทสตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง เกิดเหตุน้ำมันเตารั่วไหล (ไม่ติดไฟ) ในกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและเข้าระงับเหตุเป็นที่เรียบร้อย โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต กนอ.ได้ตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณจุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงแล้วไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน และโรงงานข้างเคียง อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถานประกอบการและพื้นที่ชุมชนโดยรอบ กนอ.ได้มอบหมายให้บริษัท SPRC จัดทำมาตรการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ 4 แนวทาง ประกอบด้วย

1. ลดกำลังการผลิตในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อลดแรงดันภายในท่อ 2. ตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด พร้อมทั้งแก้ไขและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 3. ประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ให้ส่วนราชการและชุมชนใกล้เคียงทราบ 4. ทบทวนและจัดซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของโรงงานในกรณีการเกิดเหตุฉุกเฉินและเหตุผิดปกติภายในโรงงาน โดยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและเหตุผิดปกติจะต้องแจ้งศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)

ทั้งนี้ บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ กนอ.ทราบภายในระยะเวลา 15 วัน พร้อมรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานให้ กนอ.ทราบ และ กนอ.จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าโรงงานจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่

“วันนี้ (9 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของ กนอ.ได้เข้าตรวจสอบข้อมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศพื้นที่ใต้ลม โดยผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ กนอ.จะร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิดในการติดตามแก้ไขปัญหาเพื่อความปลอดภัยในสถานประกอบการและชุมชน ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานได้วางมาตรการต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงมาตรการป้องกันการเกิดเหตุมาอย่างต่อเนื่อง” นางสาวสมจิณณ์กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...