xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เตรียมลงนามความตกลงอี-คอมเมิร์ซในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“พาณิชย์” ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีประชุมสุดยอดอาเซียนที่สิงคโปร์ เตรียมลงนามความตกลงอี-คอมเมิร์ซ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในอาเซียน พร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านดิจิทัล ทำกฎระเบียบของอาเซียน ติดตามแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 และเร่งสรุปการเจรจา RCEP เสนอผู้นำ 16 ชาติ

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 10-15 พ.ย. 2561 ตนจะร่วมคณะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 33 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สิงคโปร์ โดยในการประชุมครั้งนี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการลงนามความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ที่จะอำนวยความสะดวกการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในอาเซียน พัฒนาความเชื่อมั่นของการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนาและขับเคลื่อนอาเซียนให้เติบโตอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ยังได้รับมอบหมายจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เข้าประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) โดยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารหลายฉบับ เช่น 1. กรอบการบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน ที่จะเป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงถึงกันได้มากขึ้นผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้า รักษาความปลอดภัยของข้อมูล พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัล 2. เอกสารหลักการสำคัญเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบของอาเซียน ที่จะช่วยพัฒนาแนวปฏิบัติด้านกฎระเบียบของประเทศสมาชิกอาเซียน และส่งเสริมความร่วมมือด้านกฎระเบียบภายในภูมิภาค ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งจะหารือประเด็นสำคัญ อาทิ การติดตามและการประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2025 (AEC Blueprint 2025)

ขณะเดียวกันจะเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรี RCEP เพื่อเร่งผลักดันประเด็นคงค้างให้ได้ข้อสรุปตามเป้าหมายความสำเร็จของปีนี้ ก่อนที่จะรายงานความคืบหน้าการเจรจาเสนอต่อผู้นำ RCEP ทั้ง 16 ประเทศต่อไป

ส่วนการประชุมระดับผู้นำในครั้งนี้ ผู้นำอาเซียนจะพบหารือกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ซึ่งในปีนี้ให้ความสำคัญต่อการเชื่อมโยงแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) การจัดตั้งเวทีหารือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในเรื่องการปรับประสานยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลในระดับภูมิภาคอาเซียน การหารือเพื่อพัฒนางานด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ และการจัดตั้งคณะทำงานด้านการปฏิรูปการอำนวยความสะดวกทางการค้า เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...