xs
xsm
sm
md
lg

เมล์ NGV พลิก! ศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนคำสั่งคุ้มครอง ขสมก.เตรียมเดินหน้ารับรถ 489 คัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ขสมก.เตรียมแถลงด่วน หลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเพิกถอนคุ้มครองรถเมล์ NGV 489 คัน และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ หลังพิจารณาบริษัท สยาม สแตนดาร์ด เอนเนอจี้ จำกัด ผู้ฟ้องไม่ได้เป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย ส่งผลให้สามารถเดินหน้ารับรถอีก 389 คันจาก กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ได้

จากกรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 คุ้มครองชั่วคราวหยุดการซื้อขายรถเมล์ NGV 489 คัน วงเงิน 4,261 ล้านบาท หลังพิจารณามติคณะกรรมการบริหารกิจการ (บอร์ด) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.และ วันที่ 20 ธ.ค. 60 ที่อนุมัติซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซม และบำรุงรถโดยสาร 489 คัน จากกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติของบอร์ด ขสมก.โดยไม่ให้ ขสมก.และบอร์ดนำมติดังกล่าวไปดำเนินการใดๆ ที่มีผลผูกพันเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

รายงานข่าวแจ้งว่า กรณีดังกล่าวเป็นผลจากที่บริษัท สยาม สแตนดาร์ด เอนเนอจี้ จำกัด ยื่นฟ้อง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นจำเลยที่ 1 และคณะกรรมการบริหารกิจการ (บอร์ด) ขสมก. เป็นจำเลยที่ 2 กรณีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อม ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 489 คัน และมติโหวตจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวีจากกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO นำโดยบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นเท็จและมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว

ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2561 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณา และการดำเนินการทั้งหลายต่อจากนั้น และมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ซึ่ง ขสมก.ได้รับคำสั่งศาลแล้ว และจะมีการแถลงข่าวในวันที่ 8 พ.ย.นี้ โดยเบื้องต้นคำสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว ทำให้ ขสมก.สามารถรับรถเมล์ NGV ที่เหลือจำนวน 389 คันจากก่อนหน้านี้ได้รับมอบมาแล้ว 100 คัน และได้มีการวิ่งให้บริการอยู่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลเหตุแห่งการฟ้องสืบเนื่องจาก ขสมก.ได้เปิดประมูลซื้อรถเมล์ NGV 489 คัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2560 ซึ่งผู้ฟ้องได้เข้าซื้อเอกสารประมูลแต่ไม่ได้เข้ายื่นซองประมูล ต่อมา ขสมก.ได้ยกเลิกการประมูล เนื่องจากไม่มีผู้เข้ายื่นประมูล

หลังจากนั้น ขสมก.ได้เปลี่ยนวิธีการประมูลเป็น วิธีคัดเลือกและได้มีหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอจัดซื้อรถเมล์ NGV จำนวน 489 คัน โดยกำหนดราคากลาง จำนวน 4,020,158,000 บาทและกำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 7 ธ.ค. 2560 ซึ่งผู้ฟ้องไม่ได้เข้ายื่นซองประมูลแต่อย่างใด มีเพียงกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ยื่นเพียงรายเดียว โดย ขสมก.ได้เสนอบอร์ด ขสมก.พิจารณาอนุมัติซื้อรถจากกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO

โดยผู้ฟ้องระบุว่า มติบอร์ด ขสมก.ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2560 และครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560 ที่อนุมัติให้ ขสมก.ทำสัญญากับ กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

รายงานข่าวแจ้งว่า กรณีที่บริษัท สยาม สแตนดาร์ดฯ ซึ่งเป็นผู้ยื่นฟ้องไม่ได้ยื่นประมูลตามที่ได้รับหนังสือเชิญชวนจาก ขสมก. ทำให้ผู้ฟ้องย่อมมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้โดยตรง ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องอ้างว่า ประสงค์ในการฟ้องคดีไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หากแต่ต้องการปกป้องผลประโยชน์ของรัฐเพราะการจัดซื้อครั้งนี้มีราคาสูงเกินจริงทำให้ผู้เสียภาษีและรัฐเสียหาย ทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและมิให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นต่อนโยบายรัฐนั้น

พิเคราะห์จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องไม่ได้เป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ จากมติบอร์ดขสมก.ดังกล่าว ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนั้นการที่ศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2561 จึงเป็นกรณีที่มิได้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาในการเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง ซึ่งศาลมีอำนาจสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมด หรือบางส่วน หรือสั่งแก้ไขหรือมีคำสั่งในเรื่องนี้อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตามข้อ 7 วรรคหนึ่งแห่งระเบียบดังกล่าว จึงมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาและการดำเนินการทั้งหลายต่อจากนั้น และมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ


กำลังโหลดความคิดเห็น...