xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่าฯ พบเกาะจิกรีสอร์ทก่อสร้างห้องพักล่วงล้ำลำน้ำ และไม่มีเอกสารสิทธิ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมเจ้าท่าร่วมกับผู้ว่าฯ จันทบุรี ตรวจสอบพื้นที่บริเวณเกาะจิกรีสอร์ท ตามที่มีผู้ร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พบก่อสร้างอาคารห้องพักจำนวน 6 หลังล่วงล้ำลำน้ำ อีก 8 หลังก่อสร้างบนที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ สั่งเร่งดำเนินการแก้ไข

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 นายประสงค์ เอี่ยมวิจารณ์ อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาจันทบุรี ได้ร่วมกับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานในพื้นที่ เช่น นายอำเภอขลุง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานจากป่าไม้ เป็นต้น ในการตรวจสอบพื้นที่ของเกาะจิกรีสอร์ท ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตามที่มีผู้ร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีการก่อสร้างที่พักบริเวณชายฝั่งทะเลของเกาะจิกรีสอร์ท

กรณีดังกล่าวผู้ครอบครองเกาะจิกรีสอร์ทได้ยื่นแสดงตนต่อสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาจันทบุรี ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 ที่ได้บรรเทาความเสียหายต่อประชาชนที่ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำก่อนที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ ซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างในลักษณะที่เป็นสะพานท่าเทียบเรือและอาคารห้องพักอาศัย โดยจากการพิจารณาสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรีได้พิจารณาอนุญาตในส่วนของสะพานท่าเรือเรือ แต่สามารถไม่อนุญาตสำหรับอาคารห้องพักจำนวน 6 หลังที่สร้างลงไปในพื้นที่ชายทะเล ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนตัวอาคารที่สร้างบนฝั่งในพื้นที่ที่อยู่นอกเอกสารสิทธิที่ดินประมาณ 8 หลัง เป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานกับผู้ครอบครองให้ได้รับทราบและเข้าใจในหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ก่อนการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบด้านการท่องเที่ยว และหากมีความคืบหน้าประการใดกรมเจ้าท่าจะรายงานให้ทราบต่อไปกำลังโหลดความคิดเห็น...