xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.สั่งปิดเตาหลอมโรงงานเหล็กก่อสร้างสยาม ขีดเส้น 15 วัน ทำมาตรการป้องกันเกิดเหตุซ้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กนอ.สั่งระงับการดำเนินกิจการโรงหลอมเหล็ก บ.เหล็กก่อสร้างสยาม นิคมฯมาบตาพุด หลังเกิดระเบิด ขณะทำการอุ่นเตาหลอมเหล็ก ขีดเส้น 15 วัน วิเคราะห์สาเหตุการเกิดเหตุ พร้อมจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ เบื้องต้นเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดภายในโรงงานของบริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด ซึ่งประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อย ประเภทมีเตาหลอม โดยตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ในเบื้องต้น ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ พบว่า เกิดจากอุบัติเหตุขณะทำการอุ่นเตาหลอมเหล็ก จากปัญหาระบบเชื้อเพลิง ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฎิบัติหน้าที่ภายในโรงงานดังกล่าว จำนวน 4 ราย ได้นำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ซึ่งขณะนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บพ้นขีดอันตรายแล้ว สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เข้าสู่ภาวะปกติเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม กนอ.ได้อาศัยตามมาตรา 37 พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2535 ให้บริษัทดำเนินการดังนี้

1. สั่งการให้บริษัทหยุดกิจกรรมบริเวณเตาหลอม โดยทันที

2. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดระเบิดดังกล่าวและจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่จะให้การรับรองความปลอดภัย (Third Party)

3. ให้ทบทวนและจัดซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของโรงงานในกรณีการเกิดเหตุฉุกเฉินและเหตุผิดปกติ ภายในโรงงาน โดยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและเหตุผิดปกติจะต้องแจ้งศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)

ทั้งนี้ บริษัทจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ และต้องแจ้งให้ กนอ.ทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง พร้อมทั้งเสนอความคืบหน้าให้กับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) ต่อไป อย่างไรก็ตาม กนอ.ได้ตระหนักและเตรียมพร้อมในแผนป้องกันและแผนปฏิบัติการตอบโต้สภาวะฉุกเฉินทุกนิคมอุตสาหกรรม และพร้อมที่จะตรวจสอบความปลอดภัยภายในโรงงานอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง

กำลังโหลดความคิดเห็น...