xs
xsm
sm
md
lg

IRPC ลุยโครงการ IRPC 4.0 ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่ากว่า 3.3 พันล้านในปี 63

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


IRPC ลุยโครงการ IRPC 4.0 แล้วเสร็จ 2 โครงการ คาดสามารถดำเนินการ 29 โครงการ ภายใน 20 เดือน หวังสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ต่ำกว่า 3,300 ล้านบาท ภายใต้งบลงทุนกว่า 1,700 ล้านบาท ตั้งเป้าปี 2563 เป็นผู้นำด้านดิจิทัลในกลุ่มบริษัทปิโตรเคมี

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการ IRPC 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ GDP ว่า จากแผนดำเนินการโครงการ IRPC 4.0 ขณะนี้บริษัทฯ สามารถดำเนินการโครงการย่อยแล้วเสร็จจำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย
1. การจัดทำ “EKONS” ระบบแสดงผลตัวชี้วัดสำคัญในการกำกับดูแลโรงงาน ในรูปแบบคล้ายแผงหน้าปัดรถยนต์ (Dashboard) แสดงค่าเป็นจำนวนเงิน เพื่อช่วยให้บุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนค่าควบคุมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมที่สุด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการใน Wave 1 และ Wave 2 แล้วเสร็จ คิดเป็นประมาณ 40% ของโรงงานทั้งหมด สร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ ประมาณ 110 ล้านบาทในปีนี้ และถ้าสำเร็จทั้งโครงการจะสร้างมูลค่าเพิ่ม 1,200 ล้านบาทต่อปี

2. การจัดทำระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล (Spend Cube Analytics) เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายให้บริษัทฯ ได้ประมาณ 190 ล้านบาทต่อปี

“ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ร่วมกับที่ปรึกษาวางแผนยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล จัดทำแนวทางประยุกต์นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับทุกกระบวนการการทำงานในองค์กร ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 โครงการ โดยในช่วงที่เหลือของปี 2561 คาดว่าจะมีโครงการที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จอีก 3 โครงการ ได้แก่ Advance Pricing, Predictive Maintenance และ Tech Asset Collaboration โดยโครงการ IRPC 4.0 อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ GDP ในมิติ Power of “Digital” เป้าหมายคือ พลิกโฉมธุรกิจของ IRPC ให้เป็นผู้นำด้านดิจิทัลของกลุ่มบริษัทปิโตรเคมีภายในปี 2563 ด้วยการบูรณาการระบบดิจิทัลและนวัตกรรมทันสมัยต่างๆ เข้ามาร่วมใช้ในขั้นตอนธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ไม่น้อยกว่า 3,300 ล้านบาทต่อปี ภายใต้งบประมาณโดยรวมของโครงการประมาณ 1,700 ล้านบาท”

สำหรับการดำเนินการโครงการ IRPC 4.0 ได้แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก บริษัทฯ ได้ร่วมกับที่ปรึกษาจัดทำแผนดำเนินการ ซึ่งแล้วเสร็จในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ระยะที่สองเป็นการรวบรวมข้อมูล วางระบบ และดำเนินการตามแผนงานซึ่งมีทั้งสิ้น 29 แผนงาน เริ่มดำเนินการในปี 2561 จำนวน 19 แผนงาน และอีกจำนวน 10 แผนงานจะเริ่มดำเนินโครงการในปี 2562

“นอกจากการดำเนินการตามแผนงานแล้ว เพื่อให้การกำกับดูแลโครงการ IRPC 4.0 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Transformation and Result Delivery) ทำหน้าที่เป็น Project Management Office (PMO) และมีคณะกรรมการขับเคลื่อน (Steering Committee) ทำหน้าที่ตัดสินใจกำหนดทิศทางของโครงการ มีทีมงานจากสายงานต่างๆ ทำหน้าที่ผลักดันและขับเคลื่อนในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการจัดหลักสูตรอบรม เสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลแก่พนักงาน ช่วยยกระดับให้บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านดิจิทัลได้สำเร็จตามเป้าหมาย IRPC 4.0 ก้าวสู่ “บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของเอเชีย ภายในปี 2563”


กำลังโหลดความคิดเห็น...