xs
xsm
sm
md
lg

แอร์พอร์ตลิงก์ยันระบบปลอดภัย ปลายปีนี้มีรถวิ่งครบ 9 ขบวน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แอร์พอร์ตเรลลิงก์ชี้แจงข้อร้องเรียน "ศรีสุวรรณ จรรยา" ยืนยันระบบของรถไฟฟ้าปลอดภัย การขัดข้องเกิดขึ้นได้ทั้งจากสาเหตุภายในและภายนอก แต่เร่งแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ปลายปีมีรถวิ่ง 9 ขบวน ส่วนราวกั้นชานชาลาเสร็จ ม.ค. 62

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เตรียมเข้ายื่นเรื่องต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ตรวจสอบปัญหาด้านความปลอดภัยของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์นั้น ขอชี้แจงว่ารายละเอียดในข้อร้องเรียนดังกล่าวบริษัทฯ ได้ทำการชี้แจงไปแล้ว แต่เพื่อความชัดเจนและความเข้าใจที่ถูกต้องจึงขอชี้แจงอีกครั้ง ดังนี้

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ทำหน้าที่รับจ้างเดินรถให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) โดย ร.ฟ.ท.ถือหุ้น 100% โดยบริษัทจะได้รับงบประมาณในการดำเนินงานจาก ร.ฟ.ท.ในแต่ละปี และรายได้จากการดำเนินงานจะต้องส่งมอบให้กับ ร.ฟ.ท.ทั้งหมด

กรณีระบบไฟฟ้าขัดข้องทำให้ขบวนรถไฟฟ้าไม่สามารถให้บริการและหยุดระหว่างทางนั้น เกิดได้จากทั้งปัจจัยภายในที่ระบบปฏิบัติการขัดข้อง รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การที่ถูกนกบินชนอุปกรณ์รับกระแสไฟฟ้า และฟ้าผ่าใกล้อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า แต่ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ บริษัทฯ ได้เร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ตามมาตรการ และได้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการจัดการฝึกซ้อม การจัดการเหตุการณ์บริหารเดินรถในสถานการณ์ปกติ (Normal Operation) การบริหารจัดการเดินรถในสภาวะไม่ปกติ (Degrade Operation) และการบริหารจัดการเดินรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Operation) ซึ่งได้รับคู่มือและการฝึกอบรมจากการรถไฟเยอรมนี หรือดอยต์เชอบาห์น (Deutsche Bahn International) และผ่านการรับรองจาก ICE (Independent Consultant Engineer)

รวมถึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ตามคู่มือบริหารความเสี่ยง และแผนเผชิญเหตุของระบบขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ของกระทรวงคมนาคม ทำให้ระบบรถไฟฟ้าสามารถกลับมาให้บริการตามปกติได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีผู้โดยสารได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สำหรับกรณีที่ว่ามีการยุบเลิกระบบรถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Express Line เหลือเพียงระบบ City Line นั้น บริษัทฯ ไม่ได้ยกเลิกระบบรถไฟฟ้าด่วน Express Line แต่ได้นำมาปรับเปลี่ยนภายในขบวนรถไฟฟ้าด่วนให้สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการในระบบ City Line มีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่บริษัทมีขบวนรถไฟฟ้า City Line 5 ขบวน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ทำให้บริษัทจำเป็นต้องนำขบวนรถ Express Line อีก 4 ขบวนมาให้บริการเพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ โดยสามารถเพิ่มจาก 45,000 คน/วัน เป็น 74,000 คน/วัน ปัจุบันเฉลี่ย 70,000 คน/วัน

กรณีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานี เช่น ลิฟต์ และบันไดเลื่อนนั้น บริษัทได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัท ทิสเซ่น ครุปป์ จำกัด เจ้าของระบบทำการตรวจสอบอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอตามมาตรฐานสากล

ด้านความไม่เพียงพอของขบวนรถไฟฟ้านั้น บริษัทมีรถไฟฟ้าให้บริการทั้งหมด 9 ขบวน ในปัจจุบันสามารถให้บริการได้ 8 ขบวน เนื่องจากอยู่ในระหว่างซ่อมบำรุงใหญ่ (Overhaul) คาดว่าจะดำเนินการซ่อมบำรุงใหญ่ (Overhaul) แล้วเสร็จ และมีรถไฟฟ้าให้บริการครบ 9 ขบวน ในช่วงเดือนธันวาคม 2561

ด้านการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบรางนั้น โดยปกติแล้วบริษัทจะมีการซ่อมบำรุงรักษา หรือที่เรียกว่าซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) อย่างสม่ำเสมอ โดยได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงราง ร่วมดำเนินการตรวจสอบ หากพบอุปกรณ์ที่มีความชำรุดเสียหายจะเร่งดำเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนทันที

ด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุง รฟฟท.ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัท ซีเมนส์ ผู้ผลิตรถไฟฟ้า ในการสำรองอะไหล่ในระบบรถไฟฟ้า และระบบอาณัติสัญญาณ มีการจัดทำแผนเพื่อว่าจ้างบริษัทชั้นนำที่มีประสบการณ์เพื่อเข้ามาดูแลงานซ่อมบำรุงและงานจัดหาอะไหล่สำรองต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน และมีการให้บริการการจัดหาอะไหล่สำคัญ (Spare Part Service) ที่ส่งผลต่อการให้บริการ โดยบริษัทได้มีการประเมินสภาพของขบวนรถ และความต้องการอะไหล่ และการซ่อมบำรุงอย่างน้อยในช่วง 2 ปีข้างหน้าก่อนที่จะรวมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน รวมทั้งได้มีการทำแผนรายละเอียดเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้ว

ด้านการจัดหาประตูกั้นชานชาลา (Platform Screen Door) นั้น ขณะนี้บริษัทเตรียมติดตั้งราวกั้นชานชาลา หรือราวกั้นแบบราวสเตนเลสใน 7 สถานี รวม 14 ชานชาลา ซึ่งคล้ายกับรถไฟชินคันเซ็นของประเทศญี่ปุ่น คาดว่าจะใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 3-4 เดือน แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2562 รวมทั้งเตรียมดำเนินการติดตั้งยางปิดช่องว่างระหว่างชานชาลาและประตู (Gap Filler) เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2562

นอกจากนั้น บริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารบนชั้นชานชาลา ได้แก่ การทำ Group Release เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารบนชั้นชานลาชาหนาแน่นเกินไป และมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนชั้นชานชาลา

ด้านการประกันภัยแก่ผู้โดยสาร บริษัทมีการจัดทำประกันภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติภัยแก่ผู้โดยสาร และมีมาตรการเยียวยา และช่วยเหลือผู้โดยสารหากเกิดกรณีอุบัติเหตุขึ้นกับผู้โดยสารในการใช้บริการ โดยได้กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน (Procedure) และดำเนินการฝึกซ้อมขั้นตอนปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการฝึกซ้อมแผนอพยพผู้โดยสาร ฝึกซ้อมเผชิญเหตุการณ์อัคคีภัย และแผนเผชิญเหตุร่วมกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารด้านซ่อมบำรุงนั้น ได้ดำเนินการพิจารณาตามระเบียบด้วยความถูกต้องและเหมาะสม โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทกำลังดำเนินการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้ในงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง และงานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้าและให้บริการ เพื่อสร้างมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นในด้านการบริการแก่ผู้โดยสารนั้น ล่าสุดบริษัทได้เร่งดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวเพื่อขอรับรองมาตรฐานในงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง และงานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้าและให้บริการ โดยในส่วนของงานวิศวกรรมซ่อมบำรุงคาดว่าจะได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ (Certification Body : CB) ในเดือนมกราคม 2562 ส่วนงานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้าและให้บริการนั้น คาดว่าจะได้รับการรับรองจากหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

นอกจากนั้นบริษัทยังได้รับฟังความต้องการของผู้โดยสาร และได้นำมาพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้โดยสาร ทั้งการให้บริการ Free Wi-Fi ในทั้ง 8 สถานี, การให้บริการตู้ Mobile Charger บริเวณชั้นชานชาลา, การจัดโปรโมชันการตลาดและสิทธิพิเศษจากบัตรสมาร์ทพาส และการจัดกิจกรรมพิเศษให้แก่ผู้โดยสารในเทศกาลต่างๆ


กำลังโหลดความคิดเห็น...