xs
xsm
sm
md
lg

เช็กอุโมงค์รัชโยธิน ต.ค.นี้เปิดได้แน่ สายสีเขียวเหนือคืบกว่า 77%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อุโมงค์ลอดแยกรัชโยธินคืบกว่า 83% พร้อมเปิดใช้ ต.ค.นี้ ขณะที่สายสีเขียวเหนือวางทางวิ่งและสถานีรถไฟฟ้าแล้วเสร็จ 16 สถานี งานโยธาเสร็จปี 62 เร่งทดสอบระบบเปิดเดินรถปี 63

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินถนนรัชดาภิเษกเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 15 กันยายน 2561) การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินมีความก้าวหน้า 83.33% ซึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1 (บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์) ได้ดำเนินการขุดดินภายในอุโมงค์ให้ทะลุถึงกันเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างพื้นถนน กำแพงป้องกัน และเตรียมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

ทั้งนี้ มีความพร้อมสำหรับเปิดให้ประชาชนใช้บริการภายในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ 3 เดือน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรที่คับคั่งในแนวถนนพหลโยธิน และถนนรัชดาภิเษก

ส่วนการก่อสร้างงานโยธา รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคตปัจจุบันมีความก้าวหน้ารวม 77.21% แบ่งเป็นความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1 ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ 71.50% สัญญาที่ 2 ช่วงสะพานใหม่-คูคต 87.04% สัญญาที่ 3 ศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร 84.59% และสัญญาที่ 4 งานระบบราง 74.31%

รฟม.ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานีรถไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด 16 สถานี อยู่ระหว่างการทำงานสถาปัตยกรรมและงานระบบไฟฟ้าเครื่องกล โดยมีสถานีกรมทหารราบที่ 11 เป็นสถานีที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด 80% โดย รฟม.ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อให้เป็นสถานีต้นแบบสำหรับการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าอื่นๆ ทั้งนี้ โครงการฯ มีกำหนดก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จภายในปี 2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในปี 2563กำลังโหลดความคิดเห็น...