xs
xsm
sm
md
lg

กรมเชื้อเพลิงฯ จ่อคลอดหลักปฏิบัติคุมนำเข้า-ส่งออกถ่านหินยกระดับสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เตรียมทำหลักปฏิบัติที่ดี หรือ Code of Practice (CoP) สำหรับการนำเข้า-ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน หวังยกระดับมาตรฐานดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานระยะยาว ก่อนยกระดับเป็นกฎหมายในอนาคต พร้อมมอบรางวัล 8 ราย Thailand Coal Awards 2018

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะประกวด Thailand Coal Awards 2018 ว่าขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า-ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน (Code of Practice : CoP) เพื่อส่งเสริมให้เกิดมาตรการในการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินให้เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว คาดว่าจะออกเป็นมาตรการให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเร็วๆ นี้และจากนั้นจะมีการประเมินผลเพื่อยกระดับเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป

“เราได้มอบให้บริษัทที่ปรึกษาในการศึกษาและจัดทำโดยอาศัยกฎหมายของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) มาพิจารณาเพื่อเป็น CoP ไม่ได้เป็นการบังคับใช้ ขณะนี้ได้มีการรังฟังความคิดเห็น 3 ครั้งเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทบทวนหรือรีวิวความเห็นมารวบรวมเป็นเล่มเพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติเร็วๆ นี้” นายวีระศักดิ์กล่าว

สำหรับ CoP จัดทำขึ้นให้ผู้ปฏิบัติในทุกขั้นตอนนำไปใช้ ประกอบด้วย 1. ผู้ประกอบการนำ-เข้าส่งออกถ่านหิน 2. ผู้ประกอบการบริษัทขนส่งเชื้อเพลิงถ่านหินทางบก และทางน้ำ 3. ผู้ประกอบการท่าเรือขนส่งเชื้อเพลิงถ่านหิน 4. ผู้ประกอบการที่ใช้งานเชื้อเพลิงถ่านหิน 5. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงถ่านหินอื่นๆ โดยหลักปฏิบัติสำคัญ เช่น การปิดคลุมรถบรรทุกถ่านหินก่อนขนส่งทุกครั้ง จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่กองเก็บถ่านหินเพื่อบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนจากถ่านหิน เป็นต้น

“ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินรวมมีประมาณ 600 ราย มาตรฐานนี้ทำไว้เพื่อที่จะรองรับระยะยาวไม่ได้บังคับในช่วงนี้เพราะเห็นว่าสัดสว่นการใช้ถ่านหินจะเพิ่มขึ้นโดยดูจากประเทศทั่วโลกจะมีสัดส่วนเฉลี่ย 40% ของเชื้อเพลิงทั้งหมด แต่ไทยขณะนี้มีเพียง 10% จึงมีแนวโน้มจะเพิ่มได้อีก และตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี 2015) กำหนดเพิ่มขึ้น 20-25% แต่ขณะนี้รัฐอยู่ระหว่างปรับแผนพีดีพีใหม่ก็คงต้องดูว่าจะมีการพิจารณาในเรื่องนี้อย่างไร” นายวีระศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับการขับเคลื่อนพลังงาน 4.0 วันนี้ (26 ก.ย.) กรมฯ ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะประกวด Thailand Coal Awards 2018 ที่มีจำนวน 8 ราย โดยปีนี้จัดประกวดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้ 1. ประเภทการดำเนินการด้านถ่านหินที่เป็นเลิศ 2. ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3. ประเภทนวัตกรรมด้านถ่านหิน โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด 14 ผลงานและได้มีการคัดเลือกจนเหลือผลงานดีเด่น 8 ผลงาน

(1. ผลงาน “Mae Moh Lignite Mine” รางวัลชนะเลิศประเภทที่ 1 ด้านการทำเหมืองถ่านหินแบบเปิด (2. ผลงาน “The Boiler Modification of Clean Coal Power Plant for utilizing Low-Rank Coal” รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 1 ด้านการใช้ประโยชน์และเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในการผลิตไฟที่ผลิตมากกว่า 500 เมกะวัตต์ (3. ผลงาน “โรงไฟฟ้าสีเขียว” ของ บมจ.ไออาร์พีซี ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทที่ 1 ด้านการใช้ประโยชน์และเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในการผลิตไฟฟ้าที่ผลิตน้อยกว่า 100 เมกะวัตต์ (4. ผลงาน “Power Boiler Improvement for Better Tomorrow” ของบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด รางวัลชนะเลิศประเภทที่ 1 ด้านการใช้ประโยชน์และเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ในอุตสาหกรรม 100,000-1,000,000 ตันต่อปี

(5. ผลงาน “Mae Moh Lignite Mine&rsquo : CSR” ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทที่ 2 (6. ผลงาน “ถอดบทเรียนศาสตร์พระราชา สู่แนวทางเพื่อการพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ อย่างยั่งยืน” ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทที่ 2 (7. ผลงาน “TPIPL-Strives to CSR” ของบริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) รางวัลชนะเลิศประเภทที่ 2 (8. ผลงาน “Dust Killer Box (Dust Reduction Equipment from Boom Type Bucket Wheel Reclaimer)” ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทที่ 3


กำลังโหลดความคิดเห็น...