xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ดอนุรักษ์พลังงานเบรกอนุมัติใช้เงิน ให้รอผลสอบ 21 ก.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บอร์ดกองทุนอนุรักษ์พลังงานที่มี “ประจิน” เป็นประธานเบรกอนุมัติโครงการขอใช้งบปี 2561 (เพิ่มเติม) วงเงิน 5,200 ล้านบาท และงบปี 2562 วงเงิน 1.448 หมื่นล้านบาทรับทราบการดำเนินงาน รอผลสอบความไม่โปร่งใสที่กรรมการตรวจสอบจะสรุป 21 ก.ย.นี้ และแนะให้มีการรีวิวคำขอเพื่อกระจายโอกาสให้มากขึ้นหลังบางโครงการขาดเอกสารทั้งที่มีประโยชน์

นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อวันที่ 6 ก.ย.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบหลักการการจัดทำคำของบประมาณจากกองทุนฯ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) สนับสนุนกลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในวงเงิน 5,200 ล้านบาท และงบประมาณจากกองทุนประจำปี 2562 ในวงเงิน 10,448 ล้านบาท โดยที่ประชุมยังไม่ได้อนุมัติคำขอแต่อย่างใดเพื่อให้รอผลตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบริหารและการใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานที่จะมีการสรุปผลในวันที่ 21 ก.ย.นี้ รวมถึงให้นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาทบทวนเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

“ที่ประชุมมอบให้ไปหาเหตุผลที่จะต้องชี้แจงทุกข้อสงสัยของสังคมให้ได้ก่อนจึงจะอนุมัติให้ และให้นำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาทบทวนคำขอให้มีความสมบูรณ์และกระจายโอกาสให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น เช่น การกำหนดชื่อภายใต้แผนงานให้สอดคล้องกับคำขอ คำขอที่ไม่สมบูรณ์เช่นเขียนเอกสารไม่สมบูรณ์ ขาดเอกสารประกอบ แต่ไม่ได้เปิดให้มีการยื่นเสนอคำขอใหม่แต่อย่างใดโดยเน้นคำขอเดิมที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้น จากนั้นเมื่อผลสอบสามารถชี้แจงสังคมได้โดยเฉพาะงบปี 2562 ก็ให้นำเสนอบอร์ดอนุมัติอีกครั้งภายในเดือนกันยายนหรือต้นตุลาคม” นายธรรมยศกล่าว

ทั้งนี้ บอร์ดฯ ครั้งนี้ได้รับทราบการดำเนินงานของคณะทำงานกลั่นกรองข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานในส่วนของปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน วงเงิน 5,200 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 2. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท 3. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 3 โครงการดังกล่าวผ่านเกณฑ์คิดเป็นมูลค่าคำขอเพียง 1,640 ล้านบาท

“คณะกรรมการกองทุนฯ ได้รับทราบในหลักการเบื้องต้น ว่าทุกโครงการที่เสนอมานั้นเป็นประโยชน์และมีความเหมาะสมในการดำเนินการ จึงจะเปิดให้มีการยื่นเอกสารประกอบคำขอเพิ่มเติมทั้ง 3 โครงการถึงวันที่ 26 กันยายน 2561 โดยมอบให้สำนักงานกองทุนฯ ไปดำเนินการ เช่น โซลาร์ฯ สูบน้ำนั้นบางส่วนยังขาดเอกสารจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ก็จะให้โอกาสยกเว้นโมเดลของหนองบัวลำภูเกี่ยวกับน้ำบาดาล 116 บ่อที่ต้องรอการเจาะบ่อให้ครบ จึงขาดเอกสารแสดงแหล่งน้ำให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึง 31 พ.ย. 61” นายธรรมยศกล่าว

สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ที่มีกรอบวงเงินสนับสนุน 10,448 ล้านบาท เพื่อจัดสรรตามแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 และผลักดันตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนั้นมีการยื่นคำขอทั้งสิ้น 955 โครงการ วงเงิน 33,341 ล้านบาท โดยจากการกลั่นกรองโครงการมีโครงการที่ผ่านเกณฑ์เพียง 380 คำขอ วงเงินประมาณ 7,000 กว่าล้านบาท จึงยังเหลือวงเงินอีกกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้จะต้องพิจารณาโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนและสนับสนุนแผนพลังงานทดแทนและเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพ


กำลังโหลดความคิดเห็น...