xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” นำ 15 หน่วยงานรัฐ-เอกชนถกแก้ปัญหาการค้าชายแดนกับพม่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมการค้าต่างประเทศนำ 15 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-พม่า ที่เมืองเมียวดี เผยสามารถผลักดันให้พม่าตรวจอนุมัติ Form D ที่ด่านชายแดนได้แล้ว คาดช่วยส่งออกไทยคล่องตัวขึ้น พร้อมขอพม่าเตรียมพร้อมการเปิดใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 และให้ใช้เงินบาทค้าขาย

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ได้นำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวม 15 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-พม่า ครั้งที่ 2 ณ เมืองเมียวดี พม่า เพื่อหารือและแก้ไขปัญหาการค้าชายแดน โดยประสบความสำเร็จในการผลักดันให้ด่านชายแดนพม่าสามารถตรวจอนุมัติ Form D ที่ไทยใช้ประกอบการส่งออก เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนได้แล้ว จากเดิมที่ด่านชายแดนของพม่าไม่สามารถอนุมัติได้ ต้องส่งไปให้ส่วนกลาง เช่น กรุงย่างกุ้ง ตรวจสอบ ทำให้เกิดความล่าช้าเพราะใช้เวลาถึง 7 วัน กระทบต่อสินค้าเกษตรที่เน่าเสียง่ายและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่หลังจากผลักดันสำเร็จจะทำให้การส่งออกของไทยสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ในการหารือครั้งนี้ ไทยได้เน้นย้ำให้พม่าเร่งรัดจัดเตรียมความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่คาดว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการปลายปี 2561 โดยขอให้พม่าเร่งปรับปรุงถนนเชื่อมโยงจากสะพานมิตรภาพฯ แห่งใหม่ไปยังตัวเมือง รวมทั้งเร่งรัดให้พม่าดำเนินพิธีการตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณสะพานมิตรภาพฯ แห่งใหม่ของทั้ง 2 ประเทศ เพราะฝ่ายไทยมีความพร้อมแล้ว

ทั้งนี้ ยังขอให้พม่าประกาศให้เงินบาทไทยเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการ ถัดจากเงินเหรียญสหรัฐ เงินยูโร และเงินเหรียญสิงคโปร์ ซึ่งจะทำให้มีการอนุญาตการโอนเงินบาทผ่านระบบธนาคารระหว่างไทย-พม่าได้อย่างเป็นทางการ ทำให้การใช้จ่ายเงินสำหรับการค้าชายแดนจะเป็นระบบทางการยิ่งขึ้น ไม่พึ่งพาระบบ "โพยก๊วน" หรือต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินเหรียญสหรัฐ ทำให้เกิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ทางด้านพม่า ได้ร้องขอให้ไทยช่วยอำนวยความสะดวกการนำเข้าสินค้าเกษตรตามชายแดน โดยสามารถตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยได้ที่ด่านชายแดน เช่น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยไม่ต้องส่งสินค้าไปตรวจสอบที่จังหวัดเชียงใหม่ และขอความร่วมมือไทย เผยแพร่กฎระเบียบ มาตรการนำเข้า ส่งออก สินค้าเกษตร รวมทั้งสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งพม่าต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันจัดทำความตกลงร่วมกันในด้านการตรวจสอบสุขอนามัยระหว่างกัน และทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะร่วมมือกำกับดูแลเพื่อให้มีการค้าชายแดนอย่างเป็นระบบโปร่งใสยิ่งขึ้น ไม่มีการหลบเลี่ยงหรือลักลอบส่งออก-นำเข้าสินค้าผิดกฎหมายด้วย

สำหรับครึ่งแรกของปี 2561 ไทยทำการค้าชายแดนกับพม่า คิดเป็นมูลค่ากว่า 97,265 ล้านบาท และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของการค้าระหว่างประเทศไทย-พม่า ดังนั้น การค้าชายแดนระหว่างไทย-พม่าจึงมีความสำคัญมาก โดยสินค้าหลักที่ไทยส่งออกทางชายแดนไปพม่าคือ น้ำมันดีเซล เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำมันสำเร็จรูป และผ้าผืนและด้าย และสินค้าหลักที่ไทยนำเข้า คือ ก๊าซธรรมชาติ สัตว์น้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสัตว์ และเหล็ก


กำลังโหลดความคิดเห็น...