xs
xsm
sm
md
lg

ก.พลังงานตั้ง “เปรมฤทัย วินัยแพทย์” นั่งประธานสอบใช้เงินกองทุนอนุรักษ์ฯ หลังคนเก่าลาออก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ก.พลังงานตั้ง “เปรมฤทัย วินัยแพทย์” เป็นประธานสอบข้อร้องเรียนความไม่โปร่งใสการบริหารและอนุมัติกองทุนอนุรักษ์พลังงานใหม่หลังประธานคนเดิมยื่นออก หวั่นมีปัญหา เหตุอยู่ในคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการของบฯ จับตารายงานอนุกรรมการกองทุนอนุรักษ์ฯ 5 ก.ย.ส่อเคาะตีตกโครงการยื่นของบอื้อเหตุมีมากเกินงบที่จะให้

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการบริหารและการอนุมัติโครงการกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ก.ย. นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามแต่งตั้ง นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ แทน น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงาน ที่ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวเนื่องจากเป็นกรรมการในคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน

สำหรับการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ คนใหม่แล้วได้มีการพิจารณาข้อร้องเรียนเป็น 2 ส่วน คือ การตั้งกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียน ข้อครหา รวมถึงพฤติกรรมในอดีต ทั้งในสื่อต่างๆ ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง แล้วพิจารณาข้อเท็จจริงว่าเข้าข่ายตามที่ร้องเรียนหรือไม่ หากพบว่ามีจะมีการตั้งกรรมการสอบวินัยต่อไป ส่วนที่ 2 คือเรื่องข้อร้องเรียนการพิจารณางบประมาณปี 2562 ซึ่งยังไม่เกิดขึ้น เป็นเรื่องอนาคต จะมีการชี้แจงความโปร่งใส

ทั้งนี้ จะมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปยังคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ที่มีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในวันที่ 5 ก.ย.นี้ รวมถึงการพิจารณาอนุมัติเงินที่ขอมาในส่วนของงบปี 2561 (เพิ่มเติม) วงเงิน 5,200 ล้านบาทภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน และงบปี 2562 วงเงิน 10,448 ล้านบาทที่มีการยื่นเสนอเข้ามากว่า 900 โครงการ วงเงิน 3.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะรายงานถึงระบบบริหารจัดการในการพิจารณาเกลี่ยเงินกองทุนฯ และอาจมีการพิจารณาตัดบางโครงการที่ยังไม่มีความชัดเจนออกไปตามที่คณะกรรมการกลั่นกรอง 2 ชุดเสนอมาที่มีจำนวนมากพอสมควร จากนั้นจึงจะรายงานไปยังคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 6 กันยายนนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...