xs
xsm
sm
md
lg

“ประจิน” เดินหน้าถกบอร์ดกองทุนอนุรักษ์ 6 ก.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“ประจิน” เดินหน้าถกกองทุนอนุรักษ์พลังงาน 6 ก.ย.นี้ ควบคู่ไปกับการตรวจสอบความไม่โปร่งใสเพื่อรายงานนายกฯ ด้วย “ศิริ” รับเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จับตาคณะอนุฯ ถกเคาะโครงการ 3 ก.ย.นี้

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า การประชุมบอร์ดกองทุนอนุรักษ์ฯ วันที่ 6 ก.ย.นี้ยังคงจะเดินหน้าในการพิจารณาโครงการต่างๆ ที่เสนอมาตามวาระปกติ แต่ในประเด็นสงสัยต่างๆ ที่มีข้อครหาในการใช้งบประมาณโดยเฉพาะในปี 2561 (เพิ่มเติม) 5,200 ล้านบาท และปีงบ 2562 อีก 10,448 ล้านบาทก็จะมีการตรวจสอบควบคู่กันไป

“ข้อสงสัยที่ได้รับมาเป็นหน้าที่เราที่จะต้องทำให้กระจ่างชัดให้นายกฯ ได้รับทราบด้วยก็จะต้องมีการตรวจสอบควบคู่กันไป และขอให้มั่นใจว่าการทำงานทุกระดับจะทำให้กองทุนอนุรักษ์เกิดประโยชน์สูงสุด” รองนายกฯ กล่าว

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากหลายๆ ฝ่ายมาตรวจสอบในประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสการบริหารเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานตามที่มีข้อเรียกร้องควบคู่ไปกับการดำเนินงาน

“ขณะนี้คณะทำงานกลั่นกรองกองทุนอนุรักษ์ฯ ที่มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานก็ได้เร่งทำงานเพื่อให้โครงการต่างๆ เดินหน้าไปตามปกติ และจากนั้นก็จะสรุปมายังคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ตนเป็นประธาน ซึ่งเบื้องต้นจะประชุมประมาณ 3 ก.ย.นี้” นายศิริกล่าว

ทั้งนี้ การบริหารกองทุนอนุรักษ์ฯ ได้มีการดำเนินมาต่อเนื่องหลายสมัยแล้ว และในปี 2561 มีการเปลี่ยนผ่านจากเดิมที่สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ดูแลมาเป็นสำนักงานบริหารกองทุนฯ แทนขึ้นตรงสำนักงานปลัด ซึ่งยอมรับว่าต้องมีการฝึกบุคลากรใหม่ จึงทำให้การทำงานอาจจะมีความไม่ราบรื่นไปบ้างในบางขั้นตอน

“การพิจารณางบประมาณที่ผ่านมาก็จะต้องส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลาง 30 วัน หรือ 90 วันก่อนปิดงบประมาณก็ทำให้เกิดล่าช้าไปบ้าง แต่เราก็จะพยายามประชาสัมพันธ์ว่าเรามีกองทุนที่จะช่วยเหลือทุกภาคส่วน และปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพื่อทำให้กองทุนฯ มีประโยชน์สูงสุด” นายศิริกล่าว

นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในฐานะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนฯ จะเร่งพิจารณาโครงการต่างๆ ที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนอนุรักษ์ฯ ปี 2562 วงเงิน 31,000 ล้านบาทที่มีเสนอเข้ามา 900 กว่าโครงการ เพื่อเสนอคณะอนุฯ วันที่ 3 ก.ย.นี้พิจารณา จากนั้นก็อยู่ที่บอร์ดกองทุนฯ ที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเห็นชอบต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...