xs
xsm
sm
md
lg

อานิสงส์รัฐบาลปราบโกง ดันดัชนีคอร์รัปชันดีขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ม.หอการค้าไทยเผยดัชนีคอร์รัปชันเดือน มิ.ย. 61 อยู่ที่ 55 เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนเมื่อเดือน ธ.ค. 60 ที่อยู่ในระดับ 52 เหตุได้อานิสงส์จากการปราบปรามทุจริตเงินทอนวัด กองทุนพัฒนาเสมาชีวิต โครงการเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง และเงินอาหารกลางวันเด็ก ส่วนการจ่ายเงินใต้โต๊ะลดลงเหลือ 20-25% ของงบประมาณ ถือเป็นสัญญาณที่ดีขึ้น

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (CSI) เดือน มิ.ย. 2561 จากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม รวม 2,400 ตัวอย่าง ทั้งประชาชน ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชน และข้าราชการ/ภาครัฐ ว่า ค่าดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยอยู่ที่ 55 ดีขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนในเดือน ธ.ค. 2560 ที่อยู่ในระดับ 52 ส่วนดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยในปัจจุบันอยู่ที่ 54 เพิ่มขึ้นจาก 51 และดัชนีแนวโน้มสถานการณ์คอร์รัปชันไทยอยู่ที่ 57 เพิ่มขึ้นจาก 53

ส่วนดัชนีปัญหาและความรุนแรงของการคอร์รัปชันอยู่ที่ 48 แม้ว่าจะดีขึ้นจากครั้งก่อนที่อยู่ 42 แต่ยังต่ำกว่า 50 สะท้อนว่าประชาชนยังคงมีความกังวลอยู่ แต่หวังว่าจะคลี่คลายลงในปีหน้า ดัชนีการป้องกันการคอร์รัปชันอยู่ที่ 54 เพิ่มขึ้นจาก 53 ดัชนีการปราบปรามการคอร์รัปชันอยู่ที่ 55 เท่ากับการสำรวจครั้งก่อน และดัชนีการสร้างจริยธรรมและจิตสำนึกอยู่ที่ 64 ดีขึ้น 4 ปีติดต่อกัน และยังเป็นค่าดัชนีสูงสุดในรอบ 8 ปี นับตั้งแต่ทำการสำรวจในปี 2553

สำหรับสาเหตุของการคอร์รัปชัน ส่วนใหญ่เกิดจากความล่าช้า ความยุ่งยากในขั้นตอนการดำเนินงานของราชการ กฎหมายเปิดช่องเอื้อต่อการทุจริต และความไม่เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย โดยรูปแบบที่พบในการทุจริตส่วนใหญ่เป็นการให้สินบน การทุจริตเชิงนโยบาย และการใช้ตำแหน่งทางการเมืองเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวก เป็นต้น

นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ดัชนีคอร์รัปชันภาพรวมดีขึ้นจากปีก่อน เพราะทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา และจากนี้ไปหากมีการทุจริตเกิดขึ้นอีก แต่รัฐบาลไม่แก้ไข อาจทำให้ภาพลักษณ์และดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยลดลงได้ โดยค่าดัชนีที่ดีขึ้นส่วนใหญ่ได้อานิสงส์จากการปราบปรามการทุจริตเงินทอนวัด กองทุนพัฒนาเสมาชีวิต โครงการเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง และเงินอาหารกลางวันเด็ก เป็นต้น

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การจ่ายสินบนใต้โต๊ะในโครงการลงทุนต่างๆ ของภาครัฐมีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนที่มีการจ่ายในระดับ 25-35% ของวงเงินงบประมาณ แต่จากข้อมูลเบื้องต้นที่เก็บได้ พบว่าปัจจุบันมีสัดส่วนการจ่ายสินบนใต้โต๊ะอยู่ที่ 20-25% ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีในการแก้ปัญหาการทุจริต


กำลังโหลดความคิดเห็น...