xs
xsm
sm
md
lg

"ออร์แกนิคไทย"พร้อมบุกตลาดโลก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สินค้าออร์แกนิค 2,700ล้านบาท โต20%ต่อเนื่อง ตอบโจทย์กลุ่มคนที่หันกลับมาดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น ภาครัฐพร้องผลักดันสู่ระดับโลก ล่าสุดผุดงาน"BIOFACH Southeast Asia 2018 และ Natural Expo Southeast Asia 2018" 12-15ก.คนี้ ณ. เมืองทองธานี คาดมีผู้เข้าชมงานกว่า 50,000คน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สถานการณ์สินค้าอินทรีย์โลกมีมูลค่ารวม 89,700 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็น 3.18 ล้านล้านบาท ขณะที่สินค้าอินทรีย์ของประเทศไทยมียอดการเติบโตอยู่ที่ 20% และมีการบริโภคสินค้าอินทรีย์สูงถึง 2,700 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดภายในประเทศ 800 ล้านบาท และ ตลาดต่างประเทศ 1,900 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกคิดเป็น 0.07% ของตลาดโลก ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง มีโอกาสอย่างมากในการพัฒนาสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าอินทรีย์ ทั้งเพื่อจำหน่ายในประเทศ และเพื่อส่งออก ภาครัฐบาลก็พร้อมที่จะช่วยผลักดัน โดยการบริหารจัดการทั้งในด้านการผลิต และการตลาดควบคู่กันไป เพื่อทำให้สินค้าอินทรีย์ของไทยเป็นตัวจริงในตลาดโลก เป็นการเชื่อม Local Economy สู่ Global Economy

"ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีความได้เปรียบสูง ที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์ของอาเซียน อีกทั้งภาครัฐยังให้การส่งเสริม และสนับสนุนอย่างเต็มที่ ดังที่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ยังได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์  ปี 2560 – 2564 ขึ้นมารองรับ ภายใต้วิสัยทัศน์ ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิต การค้า และการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบประชารัฐ ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค กินดี อยู่ดี รวมทั้ง เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มคุณภาพชีวิต”

นอกจากนี้ การได้รับมาตรฐานการันตีทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ซึ่งการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์นั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และปัจจุบันประเทศไทยมีสินค้าอินทรีย์ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์สากลเพิ่มขึ้น ทั้งยังมีการผลักดันกลุ่มที่ผ่านการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PSG) หรือ Organic Thailand ให้ได้รับมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

ล่าสุดปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกจาก นูเรมเบิร์ก เมสเซ่ ให้เป็นประเทศที่ 7 ในโลก ที่มีความร่วมมือกัน ในการจัดงานออร์แกนิค ระดับโลกฯ ต่อจากประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา บราซิล จีน อินเดีย และญี่ปุ่นส่งผลให้กรมการค้าภายใน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ บริษัท นูเรมเบิร์ก เมสเซ่ จำกัด (NürnbergMesse หรือ NM) ประเทศเยอรมนี ผู้จัดงาน BIOFACH ซึ่งเป็นงานแสดง และเจรจาธุรกิจอินทรีย์ระดับโลกในการนำงานแสดงสินค้าอินทรีย์ระดับโลกมาจัดที่ประเทศไทย ภายใต้ชื่อใหม่ คือ งาน "BIOFACH Southeast Asia 2018 และ Natural Expo Southeast Asia 2018" งานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์และธรรมชาติที่ครบวงจร และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งเป้าผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 50,000 คน ในวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ ฮอลล์ 3 - 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Southeast Asia: Home of Organic” บนพื้นที่ 9,500 ตารางเมตร ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าเดิมถึง 2 เท่า โดยได้รับการตอบรับจากบริษัทชั้นนำในวงการอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมงาน จำนวน 400 กว่าบูธ ซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดหลักๆ ได้แก่ 1. ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล และมาตรฐานระดับประเทศ 2. ผู้ประกอบการสินค้าธรรมชาติ และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจัดนิทรรศการ / ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และหน่วยงานกลางที่ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยครอบคลุมสินค้าออร์แกนิคทุกกลุ่ม ทั้งข้าว ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว บำรุงเส้นผม เครื่องสำอาง เสื้อผ้าจากสีย้อมธรรมชาติ รวมทั้งธุรกิจบริการ และกิจกรรมต่างๆมากมายภายในงาน


กำลังโหลดความคิดเห็น...