xs
xsm
sm
md
lg

กกพ.จ่อทบทวนอัตราเงินส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าใหม่รับเทคโนโลยีเปลี่ยน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กกพ.เผยมีแนวคิดเตรียมจะศึกษาเพื่อทบทวนปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าใหม่ หลังรูปแบบการผลิตไฟฟ้าเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง พร้อมเตรียมจัดสรรเงินกองทุนฯ 440 ล้านบาทภายใต้แนวคิด “พลังงานไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืน” โดยให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอ 9 เม.ย.-15 พ.ค.นี้

นางปัจฉิมา ธนสันติ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้บอร์ด กกพ.มีแนวคิดที่จะศึกษาการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าใหม่ เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าทำให้เกิดการพัฒนาการผลิตไฟฟ้ารูปแบบใหม่ โดยเฉพาะการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาบ้าน (โซลาร์รูฟท็อป) ที่ขณะนี้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ นิยมผลิตเองใช้เองมากขึ้น ฯลฯ จำเป็นต้องให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ประกอบกับอัตราที่เก็บปัจจุบันมีการใช้มาตั้งแต่ปี 2554

“แม้ว่าการผลิตไฟใช้เอง หรือ IPS จะมากขึ้น แต่การใช้ไฟก็ยังคงเพิ่มขึ้นและต้องเชื่อมโยงกับระบบส่งและต้องมีโรงไฟฟ้าหลักสำรองเพราะโซลาร์ฯ นั้นผลิตได้เฉพาะกลางวัน โดยที่ผ่านมาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ก็เคยแสดงความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้ ซึ่ง กกพ.คงต้องหารือกันอีกครั้ง” นางปัจฉิมากล่าว

ปัจจุบันเงินเข้ากองทุนฯ จะจัดเก็บตามประเภทเชื้อเพลิงที่ผลิตไฟฟ้าแต่ละปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2,500 ล้านบาท และนำมาพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าไม่เกิน 5 กิโลเมตร โดยในช่วง 6ปีที่ผ่านมา (ปี2554-2560) กกพ.ได้จัดสรรเงินเพื่อดำเนินโครงการชุมชนต่างๆกว่า 34,500 โครงการ รวมเป็นเงินกว่า 13,000 ล้านบาท และล่าสุดกกพ.ได้เตรียมแผนการส่งเสริมสังคม และประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ระหว่างวันที่ 9 เม.ย.-15 พ.ค.นี้ เพื่อขอรับจัดสรรวงเงินที่มีอยู่ประมาณ 440 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด “พลังงานไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Electricity)”

โดยจะประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ 1. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชน 2. แผนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความตระหนัก ปลุกจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า 3. แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเครือข่ายข้อมูลและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านไฟฟ้า และ4. แผนงานสนับสนุนสร้างความมั่นคง และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไม่ปกติด้านไฟฟ้า โดยผู้มีสิทธิยื่นขอรับจัดสรรวงเงิน ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ, สถาบันการศึกษา, สหกรณ์, องค์กรไม่แสวงหากําไร, หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน เป็นต้น

ขณะที่โครงการในปี 2560 ที่ผ่านมาพบว่ามีโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนฯ จำนวน 15 โครงการ วงเงินรวม 88.95 ล้านบาท จากที่มีผู้สนใจยื่นเสนอโครงการจำนวนมากราว 56 โครงการ วงเงินรวม 916 ล้านบาท แต่ไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การยื่นเสนอโครงการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...