xs
xsm
sm
md
lg

TFF ช้า! กทพ.ชงบอร์ดกู้ระยะสั้น 3 พันล้าน จ่ายงวดแรกสร้างด่วนพระราม 3-วงแหวนฯ เร่งประมูล มี.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กทพ.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทางด่วนพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนฯ ครั้งสุดท้าย หลังมีการทบทวนแบบบางจุดลดผลกระทบเวนคืน เตรียมประกาศทีโออาร์ซอย 5 สัญญา เปิดประมูลใน มี.ค. ตั้งเป้าได้ผู้รับจ้าง ก.ค. 61 เริ่มตอกเข็ม เตรียมชงบอร์ด 14 ก.พ.ขอกู้ระยะสั้น 3 พันล้านจ่ายค่าก่อสร้างงวดแรก

วันนี้ (10 ก.พ.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำนักงานเขต องค์กรอิสระ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นการนำเสนอความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดโครงการ แผนการดำเนินงานของโครงการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลของทุกภาคส่วน แล้วนำไปกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินโครงการให้มีความสอดคล้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมต่อไป

นายวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการ ฝ่ายวิชาการ กทพ. เปิดเผยว่า เนื่องจากมีการทบทวนแบบเบื้องต้น ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนหลายกรณี ทำให้ต้องมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพิ่มเติม ซึ่งโครงการได้ออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิดประมูลตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 โดยจะประกาศร่าง TOR ในเดือน ก.พ.-มี.ค. 2561 นี้ ให้เวลาจัดทำเอกสารข้อเสนอ 45 วันทำการ โดยจะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือน ก.ค. 2561 มีระยะเวลาก่อสร้าง 39 เดือน ตั้งแต่ปี 2561 เปิดให้บริการในปี 2564

ทั้งนี้ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระยะทาง 18.7 กม. มูลค่าลงทุนรวม 31,244 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้าง 30,437 ล้านบาท และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 807 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) มีการขยับแผนซึ่งไม่ทันกับการเริ่มต้นก่อสร้าง ดังนั้น เพื่อไม่ให้โครงการล่าช้าในช่วงแรก กทพ.จะใช้เงินกู้ระยะสั้นมาดำเนินการก่อสร้างก่อน โดยจะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กทพ.ในวันที่ 14 ก.พ.นี้ ประเมินว่าจะขอดำเนินการกู้เงินประมาณ 3,000 ล้านบาทเศษ ซึ่งจะนำมาจ่ายค่าก่อสร้างงวดแรก 10% หลังจากบอร์ด กทพ.เห็นชอบแล้วจะหารือรายละเอียดเงินกู้กับกระทรวงการคลังต่อไป โดยจะนำเงินจากการระดมเงินจากกองทุน TFF มาใช้คืนเงินกู้ในส่วนนี้

สำหรับการก่อสร้างจะแบ่งเป็น 5 สัญญา เป็นช่วงทางยกระดับ 3 สัญญา ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 1 สัญญา งานระบบ 1 สัญญา วงเงินสัญญาละประมาณ 6,000-7,000 ล้านบาท

ส่วนการทบทวนแบบเบื้องต้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน เช่น การเชื่อมต่อกับโครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ ของกรมทางหลวง (ทล.) ซึ่งมีการต่อขยายโครงการออกไปอีก 1.8 กม. จาก กม.11+200 ไปสิ้นสุดที่ กม.13+000 รวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบทางขึ้น-ลงบริเวณด่านสุขสวัสดิ์ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), การยกเลิกด่านวัดสารอด ซึ่งเดิมจะทำเป็นด่านเข้าเมือง 7 ช่อง ซึ่งต้องเวนคืนเพิ่ม ปรับมาใช้พื้นที่เขตทางด่วน โดยยกระดับให้อยู่เหนือด่านดาวคะนองปัจจุบัน ทำให้ไม่ต้องเวนคืน และการเปลี่ยนตำแหน่งอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษ (CCB) จากบริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน

ตามแบบล่าสุดจะมีการเวนคืนจำนวน 74 แปลง ขนาดที่ดิน 6 ไร่ 1 งาน 9.1 ตารางวา และสิ่งปลูกสร้าง 78 หลัง โดยได้มีการติดประกาศพื้นที่เวนคืนแล้ว และเตรียมออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนา และได้รับผลกระทบจากการเวนคืนและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการได้แสดงความกังวลต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้าง ตลอดแนวเส้นทาง และบริเวณสวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 9 และเห็นว่าควรจ่ายค่าทดแทนค่าชดเชยแก่ผู้ถูกเวนคืนอย่างเป็นธรรม ให้สามารถใช้ชีวิตที่ดีได้

สำหรับโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เป็นโครงการเชื่อมต่อโครงข่ายทางพิเศษไปยังทิศตะวันตกและภาคใต้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร การเดินทาง และการขนส่งสินค้าไปยังส่วนภูมิภาคให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และแบ่งเบาการจราจรบนทางด่วนขั้นที่ 1 และเป็นเส้นทางทดแทน ซึ่งสะพานพระราม 9 ต้องมีการปิดซ่อมบำรุงใหญ่เนื่องจากรองรับปริมาณจราจรจำนวนมาก และใช้งานมานานกว่า 30 ปีอีกด้วย

โครงการมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ของกรมทางหลวงที่ กม.13+000 ของถนนพระรามที่ 2 โดยโครงการเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร (ทิศทางละ 3 ช่องจราจร) ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางถนนพระรามที่ 2 จากนั้นแนวเส้นทางจะเบนขวาบริเวณโค้งทางแยกต่างระดับดาวคะนองเพื่อไปซ้อนบนทางพิเศษเฉลิมมหานครไปจนถึงช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจะก่อสร้างสะพานใหม่ขนาด 8 ช่องจราจร (ทิศทางละ 4 ช่องจราจร) ขนานอยู่ทางด้านทิศใต้ของสะพานพระราม 9 จากนั้นแนวเส้นทางจะข้ามถนนพระรามที่ 3 เพื่อไปต่อเชื่อมกับทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัชที่ทางแยกต่างระดับบางโคล่ รวมระยะทาง 18.7 กิโลเมตร มีทางขึ้นลง 8 แห่ง ผ่านพื้นที่ 5 เขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา

โดยใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางเป็นระบบปิด รับบัตรทางขึ้น คืนบัตรและเก็บค่าผ่านทางที่ทางลง ซึ่งปีที่เปิดให้บริการปี 2564 จัดเก็บค่าผ่านทางช่วงวงแหวนรอบนอก-ดาวคะนอง-พระราม 3 จะเก็บอัตรา 60/120/180 บาท สำหรับรถ 4 ล้อ/6-10 ล้อ/มากกว่า 10 ล้อ กรณีใช้ทางช่วงดาวคะนอง ระยะทาง 11.60 กม. หรือช่วงดาวคะนอง-พระราม 3 ระยะทาง 7.10 กม. จะเก็บอัตรา 30/60/90 สำหรับรถ 4 ล้อ/6-10 ล้อ/มากกว่า 10 ล้อ โดยโครงการมีผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ (EIRR) 19.94%

กำลังโหลดความคิดเห็น...