xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ผนึกกำลัง สศช.-WEF จัดเวทีระดมสมองเสริมจุดแข็ง แก้จุดอ่อน เพื่อดันอันดับแข่งขันให้ดีขึ้นอีก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“พาณิชย์” จับมือ สศช. และ WEF จัดประชุมเสริมจุดแข็ง แก้จุดอ่อนของไทย หวังดันอันดับการแข่งขันของประเทศดีขึ้นอีกหลังปีนี้อยู่ที่ 32 จาก 34 เผยมีจุดที่ต้องปรับแก้รวม 5 ด้าน เตรียมเชิญบิ๊กธุรกิจ ทั้ง ปตท. ไทยเบฟ ซีพี แบงก์กรุงเทพ ร่วมให้ข้อคิดเห็นด้วย

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ World Economic Forum (WEF) จัดการประชุม Competitiveness and Inclusive Growth : Navigating towards Thailand 4.0 ในวันที่ 20 พ.ย. 2560 ที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก WEF จะมานำเสนอจุดแข็งและจุดอ่อนของไทยเพื่อพัฒนาให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยดีขึ้น และผลักดันให้การจัดอันดับการแข่งขันของไทยในปี 2561 ปรับตัวดีขึ้นจากปีนี้ที่ไทยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 32 เพิ่มจากลำดับที่ 34

ทั้งนี้ จุดแข็งของไทยที่ WEF ประเมินเห็นว่ามีเรื่องที่ทำได้ดีขึ้น เช่น โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งคุณภาพถนน โครงสร้างระบบราง ท่าเรือ การขนส่งทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วนการเป็นสมาชิกโทรศัพท์มือถือ ไทยขยับขึ้นมาจากอันดับ 55 ปีที่แล้ว มาอยู่อันดับ 5 อัตราการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา จากอันดับที่ 84 มาอยู่ที่อันดับ 8 ของโลก รวมถึงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของไทย ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 20 ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงมาก

นอกจากนี้ ไทยยังได้รับการจัดอันดับดีขึ้นอีกหลายประเด็น ทั้งด้านประสิทธิภาพแรงงาน ด้านสภาพแวดล้อมด้านหน่วยงาน ด้านการศึกษาขั้นสูงและการฝึกอบรม ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค และที่สำคัญคือ ด้านนวัตกรรมและด้านความพร้อมเทคโนโลยี ที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ ทำให้ปีนี้ WEF ไม่มีคำแนะนำประเทศไทยแบบเฉพาะเจาะจง แต่ให้คำแนะนำทั่วไป คือ การใช้นวัตกรรมควรพัฒนาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ส่วนจุดอ่อนที่ WEF มองว่าต้องเร่งปรับปรุงและควรเดินหน้าพัฒนามี 5 เรื่อง ได้แก่ 1. การพัฒนาด้านสถาบันเพื่อให้มีธรรมาภิบาล 2. การปรับ ลด กฎระเบียบเพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพของตลาดและสินค้า 3. การสร้างความพร้อมทางเทคโนโลยี 4. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม และ 5. การพัฒนาการศึกษาและทักษะ ซึ่งควรจะดำเนินไปพร้อมกับการมีนโยบายเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม (inclusive growth policy) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระยะยาว

นางอภิรดีกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ นอกจากมีรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแล้ว จะมี CEO ของบริษัทชั้นนำ เช่น ปตท. ไทยเบฟ ซีพี ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นสมาชิกของ WEF ร่วมเป็นผู้อภิปราย พร้อมกับตัวแทนจาก Oxfam UNDP ESCAP ธนาคารโลก บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระหว่างประเทศ เช่น PwC และยังมีผู้แทนจากกลุ่มเทคสตาร์ทอัพ กลุ่มเกษตรกรออร์แกนิก บริษัทขนาดกลางที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี SME และหอการค้าต่างประเทศในไทย เข้าร่วมการระดมสมองด้วย

“การจัดงานของ WEF เรื่องความสามารถในการแข่งขันของไทยในครั้งนี้ มั่นใจว่าจะช่วยเสริมการจัดทำแผนปฏิรูปของไทย ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญ โดยเชื่อว่าจะได้ความคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมและนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจของไทยต่อไป” นางอภิรดีกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...