xs
sm
md
lg

พพ. เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ 3 จังหวัดชายแดนใต้

เผยแพร่:


พพ. เดินหน้า โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ จากเชื้อเพลิงชีวมวล 3 แห่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ หวังช่วยลดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ และจูงใจให้คนใต้กลับบ้าน คาดช่วยสร้างงาน 2,400 คน ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยจากการขายเชื้อเพลิงป้อนโรงไฟฟ้า 224,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ชี้ปี 63 จะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล และสนับสนุนแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนใต้อย่างยั่งยืน พพ. จึงได้เตรียมดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากยางพาราเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ อ.เมือง จ.นราธิวาส อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี และอ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยจะมีกำลังผลิตรวม ประมาณ 18 เมกะวัตต์ และจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจำหน่าย กฟภ. รวม 12 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ พพ. ได้สานต่อแนวคิดประชารัฐ ในการผลักดันโครงการด้านพลังงานทดแทนตามศักยภาพ ความพร้อมและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งพบว่าใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ดังกล่าว มีศักยภาพเชื้อเพลิงชีวมวลที่สามารถรองรับโรงไฟฟ้าได้ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ โดยคาดว่าโรงไฟฟ้าแห่งแรกจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 และจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 3 แห่งในเดือนมกราคม 2563

โครงการประชารัฐ จากโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ชายแดนใต้ เบื้องต้นคาดว่าจะช่วยเกิดการสร้างงานในพื้นที่ ประมาณ 2,400 คน ประชาชนในพื้นที่จะมีรายได้เฉลี่ยจากการขายยางพาราและขายเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าประมาณ 224,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบประมาณ 130 ล้านบาท รวมทั้งชุมชนจะได้รับการพัฒนาท้องถิ่น จากเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้า ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีการค้า และรายได้ที่ชุมชนได้รับ 10% ของกำไรสุทธิโรงไฟฟ้าในแต่ละปี
กำลังโหลดความคิดเห็น...