xs
sm
md
lg

ธุรกิจเอกชนปิดบริการวันที่26ต.ค. ให้พนักงานร่วมแสดงความอาลัย

เผยแพร่:


ผู้จัดการรายวัน360 – ภาคธุรกิจเอกชนยักษ์ใหญ่ พร้อมใจกันประกาศปิดบริการธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 26 เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัย

กลุ่มเซ็นทรัล ประกาศปิดศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทุกสาขาในเครือทั่วประเทศ เพื่อให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน เข้าร่วมในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ใกล้เคียงของแต่ละสาขา เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมแสดงความอาลัย โดยทำการปิดบริการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเซ็นทรัล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ยกเว้นศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 เนื่องจากเป็นสถานที่จัดงานพระราชพิธีฯ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ทั้งนี้ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทุกสาขาในเครือกลุ่มเซ็นทรัล จะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 27 ตุลาคม 2560

ขณะที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด รายงานว่า เนื่องด้วยวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งที่ปวงชนชาวไทยจะร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัททุกคน รวมไปถึงพนักงานประจำร้านค้าต่างๆ ในศูนย์การค้า ได้ร่วมถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย

โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสติวัลทั่วประเทศ จะปิดให้บริการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ยกเว้นศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาพระราม ๒ จะเปิดให้บริการตามปกติเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เนื่องจากเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาครัฐ

สำหรับศูนย์การค้าที่มีจุดบริการรถรับ-ส่ง ไปยังสนามหลวง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา พระราม ๒, เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, และเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา บริษัทฯ จะเปิดให้บริการในส่วนลานจอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้จอดรถที่ต้องการไปถวายความอาลัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ทั้งนี้ ทุกศูนย์การค้าจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

*** “ไทวัสดุ” จัดทำดอกดารารัตน์ 3 ล้านดอก

นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งบ้าน บริษัท ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จำกัด กล่าวว่า จากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น นับได้ว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพสกนิกรชาวไทยอันนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจอย่างเหลือประมาณ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานอย่างหนักตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ทรงอุทิศพระองค์อย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อนำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ คนไทยทั้งชาติจึงยังคงอยู่ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกเสียใจต่อการสูญเสียพระองค์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

ทั้งนี้ ทางผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จำกัด และกลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมแสดงความอาลัยและไว้ทุกข์มาตลอดระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วยจัดบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลครบ 50 วัน 100 วัน และ 1 ปี ตามลำดับ รวมถึงได้ร่วมใจกันจัดทำดอกดารารัตน์ ส่งมอบแก่กรุงเทพมหานครและส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งสิ้น 3,000,000 ดอก เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนนำไปถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 อันเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริษัท ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จำกัด จึงขอปิดให้บริการในเวลา 14.00 น. เพื่อให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในร้านไทวัสดุ โฮมเวิร์ค และบ้านแอนด์บียอนด์ จำนวนกว่า 5,000 คนจากทุกสาขาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยโดยการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่พนักงานไปยังสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในแต่ละพื้นที่ใกล้เคียงสาขา ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

ส่วนในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปีแห่งการเสด็จสวรรคต ทางบริษัทฯ ได้กำหนดจัดพิธียืนแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที ณ เวลา 15.52 น. พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ ร้านไทวัสดุ โฮมเวิร์ค และบ้านแอนด์บียอนด์ จะเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนชาวไทย ร่วมถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใน ๒ ช่วงเวลา คือ 1. วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ พิธีบำเพ็ญกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต เวลา ๐๘.๐๐ น. เชิญร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๒๙ รูป เวลา ๑๕.๕๒ น. ร่วมตั้งจิตสงบนิ่ง ถวายอาลัย เป็นเวลา ๘๙ วินาที 2. วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประกาศปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ๒๕ สาขา และ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ๑๙ สาขา

เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน ในสังกัดสำนักงานใหญ่และสาขา กว่า ๖,๐๐๐ คน ได้มีโอกาสเข้าร่วมถวายอาลัย น้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เป็นครั้งสุดท้าย โดยการเข้าร่วมวางดอกไม้จันทน์ตามจุดต่างๆของจังหวัด หรือสถานที่ ตามที่ทางราชการจัดเตรียมไว้ รวมทั้ง ได้รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันและศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขา พร้อมเปิดให้บริการตามปกติ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

*** “เทสโก้”ประกาศปิดบริการรายแรก

เทสโก้ โลตัส ดูเหมือนว่าจะเป็นรายแรกที่ประกาศปิดบริการมาล่วงห้น้าก่อนแล้วกว่า 2 สัปดาห์ โดยเตรียมความพร้อมให้สาขาทั้งหมดกว่า 1,900 แห่งทั่วประเทศ ปิดให้บริการในเวลา 14.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้ที่ปฏิบัติงานภายในสาขา ได้มีโอกาสถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเวลาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และให้พนักงานได้ร่วมเป็นจิตอาสาในชุมชน ก่อนจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งในวันที่ 27 ตุลาคม 2560

นายจอห์น คริสตี้ ประธานกรรมการกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เดือนตุลาคมนี้นับเป็นเดือนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย ที่จะรวมใจกันถวายความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงเวลาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อให้พนักงานเทสโก้ โลตัส กว่า 63,000 คนทั่วประเทศได้มีโอกาสในการถวายความอาลัย ร่วมวางดอกไม้จันทน์ ร่วมเป็นจิตอาสาขาภายในชุมชน และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศรวมกว่า 1,900 แห่งจะปิดให้บริการในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกใน 23 ปีที่เราดำเนินธุรกิจที่จะมีการปิดให้บริการชั่วคราว สำหรับสาขาขนาดใหญ่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตามเวลาทำการปกติของแต่ละสาขาในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ส่วนเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส จะเปิดให้บริการในเวลา 6.00 น. ของวันที่27ตุลาคม 2560

นอกจากการให้การสนับสนุนพนักงานในช่วงเวลาอันเศร้าโศก เทสโก้ โลตัส จะจัดกิจกรรมเชิญชวนลูกค้าและประชาชนทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคมนี้ ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา (ยกเว้นเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส)

*** “เมเจอร์” ร่วมมือ “ดอยคำ”

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ประกาศแจ้งปิดการให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทั้งในส่วนของโบว์ลิ่งและโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขาทั่วประเทศ 119 สาขา ได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมถวายความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับ บริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์" จำนวน 99,999 ดอก จากการเปิดสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับประชาชนทั่วไป ใน "โครงการรวมพลังถวายความภักดี" เพื่อแจกจ่าย แก่ประชาชนเพื่อนำไปร่วมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ทั้งนี้ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (มหาชน) จะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ
2 จากทั้งหมด 2 รูป
กำลังโหลดความคิดเห็น...