xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ มอบ “พีเอ็ม ดิจิทัล อวอร์ด” รางวัลเกียรติยศแห่งปี เผยโฉม 5 ผู้ชนะเลิศด้านนวัตกรรมฯ ในงาน “ดิจิทัลไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2017”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล “พีเอ็ม ดิจิทัล อวอร์ด” (PM Digital Awards) ครั้งแรกในไทย ในงาน “ดิจิทัลไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2017” แนวคิด “ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันไทยแลนด์” โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน งานจุดประกายทุกภาคส่วนก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” รางวัลอันทรงคุณค่าสำหรับเจ้าของผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอล 5 ประเภท ได้แก่

1. รางวัล Digital Youth of the Year รางวัลสำหรับเยาวชน ซึ่งนำความคิดสร้างสรรค์ถึงการพัฒนา หรือบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล และนวัตกรรมอันนำมาซึ่งการแก้ปัญหาของสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีความทันสมัย ได้รับมาตรฐานสากล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Welse ผู้พัฒนาผลงานชุดตรวจเลือดสำหรับการคัดกรองผู้ป่วยในเบื้องต้น (Early detection) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กลุ่มนักศึกษาผู้พัฒนานวัตกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ในการคัดกรองผู้ป่วย ผู้ขึ้นรับรางวัลคือ นายคเณศ เขมิกานิธิ, นายพสธร สุวรรณศรี, นายภาสกร จันทรมหา, รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล อาจารย์ที่ปรึกษา และ ดร.ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ อาจารย์ที่ปรึกษา

2. รางวัล Digital Community of the Year รางวัลสำหรับศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่มีผลงานเพื่อสร้างคุณค่าในชุมชน เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถสร้างเครือข่าย สร้างอัตลักษณ์ ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านสาธารณสุข การักษาสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของชุมชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลแม่จะเรา จังหวัดตาก ชุมชนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลทางการแพทย์เพื่อแจ้งเหตุและให้บริการความช่วยเหลืออย่างทันเวลา ผู้ขึ้นรับรางวัลคือ คุณกิตติคุณ ยศบรรเทิง ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลแม่จะเรา

3. Digital Entrepreneur of the Year รางวัลสำหรับเจ้าของธุรกิจ ที่สามารถขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ที่สามารถแก้วิกฤตปัญหาหรือก่อให้เกิดวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อเพิ่มศักยภาพให้องค์กร และเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ และนานาชาติ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้าน fintech innovation technology platform ที่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI ในปี 2559

4. รางวัล Digital Startup of the Year รางวัลสำหรับ Startup ซึ่งมีผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ ที่สามารถแก้วิกฤตปัญหา หรือก่อให้เกิดวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอล เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงปลอดภัยสำหรับประชาชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัทโอมิเซะ จำกัด Start up ไทยที่เป็นยูนิคอร์นจาก ICO หรือบริษัทที่มีมูลค่าเกินหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐรายแรกของโลก ผู้ขึ้นรับรางวัลคือ อิศราดร หะริณสุต และ จุน ฮาเซกาวา ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทโอมิเซะ ประธานฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โอมิเซะ จำกัด

5. รางวัล Digital Organization of the Year รางวัลสำหรับองค์กรที่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ที่สามารถแก้วิกฤตปัญหา หรือก่อให้เกิดวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อเพิ่มศักยภาพมีผลทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย องค์กรผู้ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมจากเทคโนโลยีด้านการเงิน โดยขยายผลให้มีการใช้งานแพร่หลายทั่วประเทศไทย ผู้ขึ้นรับรางวัลคือ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

“พีเอ็ม ดิจิตอล อวอร์ด” (PM Digital Awards) ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลในด้านต่างๆ โดย นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้มอบแก่ผู้ชนะเลิศทั้ง 5 ประเภท เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปให้มีความตระหนัก มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทยเติบโต และประสบความสำเร็จในธุรกิจ และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิตอลของคนไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นครั้งแรก และถือเป็นกิจกรรมไฮไลต์ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “ดิจิทัลไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2017” มหกรรมการแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2560 ณ อาคารชาลเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทุกรายการเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.digitalthailandbigbang.com
กำลังโหลดความคิดเห็น...