xs
xsm
sm
md
lg

กทพ.ทุ่ม 4.8 พันล้านผุดอาคาร 28 ชั้น ศูนย์บริหารทางด่วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กทพ.ลงนามจ้างผู้รับเหมาตอกเข็ม ผุดอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ บริเวณอโศก-เพชรบุรี สูง 28 ชั้น ค่าก่อสร้าง 4.8 พันล้าน กำหนดเปิดใช้งานได้ภายในปี 63 เพื่อเป็นศูนย์กลางงานจราจรบนทางด่วน และการกู้ภัยเต็มรูปแบบ

วันนี้ (20 ก.ย.) พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษของ กทพ. ระหว่าง กทพ. กับ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

โดยนายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ กล่าวว่า ปัจจุบันด้วยบทบาทหน้าที่และภารกิจของ กทพ. ซึ่งมีทางพิเศษที่เปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น 8 สายทาง รวมระยะทางกว่า 224 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีศูนย์ควบคุมทางพิเศษของแต่ละสายทางทำหน้าที่ศูนย์ควบคุมดูแลบริหารจัดการด้านการจราจรและการกู้ภัยเฉพาะทางพิเศษสายนั้นๆ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการจราจรและการกู้ภัยบนทางพิเศษมีความเป็นเอกภาพ จึงจำเป็นต้องมีศูนย์บริหารทางพิเศษเพื่อทำหน้าที่อำนวยการและสั่งการศูนย์ควบคุมทางพิเศษของทุกสายทางให้อยู่ที่เดียวกัน (Single Command Center) รวมถึงการเตรียมพื้นที่รองรับการให้บริการประชาชน และเตรียมความพร้อมในการขยายตัวขององค์กรในอนาคต

การทางพิเศษฯ จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ซึ่งเป็นอาคารที่ถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น สะท้อนถึงความเป็นองค์กรยุคใหม่ โดยรวมระบบการปฏิบัติงานที่สามารถควบคุมการสั่งการทั้งด้านการบริหารจัดการระบบจราจรและการกู้ภัยของทุกสายทางของ กทพ. รวมถึงสามารถบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อย่างครบวงจร ซึ่งอาคารดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารสูง 28 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 108,026 ตารางเมตร มีวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 4,800 ล้านบาท มีบริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง มีแผนงานที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ภายในปี 2563

“ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.เสร็จสมบูรณ์ อาคารดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางการบริหารงานจราจรบนทางพิเศษและการกู้ภัยแบบบูรณาการเต็มรูปแบบ เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนต่อไป”
กำลังโหลดความคิดเห็น...