xs
xsm
sm
md
lg

การบินไทยจับมือแล็บประชารัฐ ตรวจมาตรฐานวัตถุดิบครัวการบินไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


การบินไทย เอ็มโอยู บ.ห้องปฏิบัติการกลาง หรือแล็บประชารัฐ ร่วมมือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของฝ่ายครัวการบิน ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในวัตถุดิบผักและผลไม้สด ซึ่งมีการผลิตอาหาร 6-8 หมื่นชุดต่อวัน เพื่อความมั่นใจของลูกค้าการบินไทยและกว่า 60 สายการบินลูกค้า

เรืออากาศเอก มนตรี จำเรียง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทการบินไทย โดยฝ่ายครัวการบิน และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือแล็บประชารัฐ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของฝ่ายครัวการบิน ด้วยการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในผักและผลไม้สด ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารประมาณ 60,000-80,000 ชุดต่อวัน

โดยเป็นความร่วมมือเป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยจะร่วมมือในด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งด้านการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางธุรกิจร่วมกัน ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้อาหารและผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยปราศจากสารเคมี สารตกค้าง และสารปนเปื้อนต่างๆ

นอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจภาคพื้นที่เกี่ยวข้องกับอาหาร โดยมีกระบวนการผลิตอาหารและบริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและองค์การอนามัยโลก เช่น ระบบจัดการคุณภาพ (ISO 9001 : 2015) ระบบการประกันความปลอดภัยของอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Points : HACCP) ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices : GMP) รวมทั้งมีการส่งตัวอย่างวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร รวมทั้งตัวอย่างอาหารไปตรวจสอบและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมาโดยตลอด

นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการเซ็นทรัลแล็บไทย หรือแล็บประชารัฐ เปิดเผยว่า แล็บประชารัฐพร้อมที่จะให้บริการตรวจวิเคราะห์แก่ครัวการบินไทยอย่างเต็มที่ โดยจะใช้สาขากรุงเทพฯ และฉะเชิงเทรา ซึ่งห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นแม่ข่ายให้บริการ

“เซ็นทรัลแล็บไทย เป็นแล็บของรัฐ ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังร้อยละ 49 และ สสว.ร้อยละ 51 มี 6 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ขอนแก่น, ฉะเชิงเทรา, สมุทรสาคร และสงขลา มีบุคลากร 450 คน มีศักยภาพที่จะรองรับการตรวจและวิเคราะห์ทางห้องแล็บปีละ 400,000 รายการ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการประมาณ 200,000 รายการต่อปี ดังนั้น จึงยังมีขีดความสามารถที่จะให้บริการแก่ครัวการบินได้อย่างเต็มที่” นายสุรชัยกล่าว

การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันครั้งนี้เป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าและการบริการแบบไทยโดยคนไทย ด้วยอาหารจากวัตถุดิบคุณภาพ ปลอดสารพิษ ตามพันธกิจหลักในการให้บริการของการบินไทยด้วยเสน่ห์แห่งความเป็นไทยบนมาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดระดับพรีเมียมตลอดการเดินทาง นอกจากนี้ ยังเป็นการใช้บริการแบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
กำลังโหลดความคิดเห็น...