xs
xsm
sm
md
lg

“คมนาคม” นำร่อง 5 สถานีต้นแบบเพื่อคนพิการและคนชราใช้บริการสะดวก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม
“คมนาคม” เร่งดำเนินการ 5 สถานีต้นแบบ “ขนส่งหมอชิต-ท่าเรือพระนั่งเกล้า-ดอนเมือง-อนุสาวรีย์ฯ” ที่มีมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกถูกต้องตามที่กำหนดในโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งเพื่อคนทุกกลุ่ม เพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุได้เข้าถึงระบบบริการภาคการขนส่ง

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งเพื่อคนทุกกลุ่ม กระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่ายคนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงมหาดไทย กทม. สภาวิศวกร และสภาสถาปนิก เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม เน้นย้ำการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายคนพิการอย่างสม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนและลดปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน สร้างความเข้าใจด้วยการเปิดโอกาสให้ คนพิการ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน Universal Design เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาปรับปรุงหรือตรวจสอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในบริการภาคการขนส่งเพื่อสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนเข้าถึงระบบบริการภาคการขนส่ง

โดยเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนต้นแบบ 5 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ สายใต้ ท่าเรือพระนั่งเกล้าเชื่อมต่อรถไฟฟ้า สถานีรถไฟความเร็วสูง จ.นครปฐม ท่าอากาศยานดอนเมือง และบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ การจัดทำคู่มือการให้ความช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ คู่มือแปลภาษา ป้ายสัญลักษณ์ และที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งเพื่อคนทุกกลุ่ม
กำลังโหลดความคิดเห็น...