xs
xsm
sm
md
lg

[ชมคลิป] ไมซ์ไทยขึ้นอันดับ 1 อาเซียน ปี 61 ตั้งเป้ารายได้ 1.74 แสนล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ”
ผู้จัดการรายวัน 360 - “ทีเส็บ” เผยประเทศไทยขึ้นแท่นอันดับหนึ่งผู้นำอุตสาหกรรมไมซ์ในอาเซียน พ่วงลำดับสี่ของเอเชีย มีพื้นที่การจัดงานแสดงสินค้ากว่า 2.4 แสนตารางเมตร คาดปี 61 มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางเข้าในประเทศไทยรวม 30.1 ล้านคน สร้างรายได้ 1.74 แสนล้านบาทนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสมาคมการประชุมนานาชาติ (International Congress and Convention Association - ICCA) หรือ “อิกก้า” ระบุว่า ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมไมซ์ในอาเซียนด้วยจำนวนการจัดงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติในปี 2559 รวม 174 งาน สูงกว่าประเทศสิงคโปร์ที่มี 151 งาน ส่งผลให้มีอันดับโลกเป็นลำดับที่ 24 สูงกว่าสิงคโปร์ที่อยู่ในลำดับที่ 27 ถือเป็นลำดับ 1 ในกลุ่มประเทศอาเซียนและเป็นอันดับ 4 ในเอเชีย รองจาก จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

ในแง่ของพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าโดยรวม ประเทศไทยยังติดอันดับ 1 ใน 5 ของเอเชีย โดยมีพื้นที่รวมของการจัดงานแสดงสินค้ากว่า 2.4 แสนตารางเมตร ขณะเดียวกัน สมาคมด้านการแสดงสินค้าระดับโลก หรือ UFI ยังระบุว่าประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนในด้านพื้นที่ขายสุทธิของการจัดงานแสดงสินค้าตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2558

ในปี 2558 ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ 1.5 แสนล้านบาท มีการสร้างงานถึง 1.64 แสนตำแหน่งงาน โดยมีจีดีพีต่อหัวแรงงานสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่น 2.1 เท่า ทั้งยังสามารถคืนภาษีให้รัฐบาลถึง 1.05 หมื่นล้านบาท โดยคาดว่าในปี 2561 จะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางเข้าในประเทศไทยรวม 30.1 ล้านคน สร้างรายได้ 1.74 แสนล้านบาท แบ่งเป็นนักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างประเทศ 1.192 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 1.12 แสนล้านบาท และนักเดินทางกลุ่มโดเมสติกไมซ์ภายในประเทศ 29 ล้านคน สร้างรายได้ 6.2 หมื่นล้านบาท

“ทีเส็บ” มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงและกระจายความเจริญด้วยนวัตกรรมไปสู่ทุกภาคส่วนให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยเน้น 4 กลยุทธ์สำคัญ คือ 1. การเติบโตคู่ขนานกับการพัฒนาประเทศ เน้นการรักษาตลาดเดิม และเพิ่มตลาดใหม่ เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เช่น กลุ่มอาหาร เกษตร ชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุขและสุขภาพ รวมถึงเจาะกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มพลังงาน คมนาคม สื่อสาร และบันเทิง เป็นต้น

2. การเติบโตในตลาดที่มีศักยภาพ มุ่งเน้นภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเน้นตลาดหลัก ได้แก่ ภูมิภาคอาเซียนเอเชีย กลุ่มประเทศ CLMV และ GMS ตลาดรองได้แก่ ภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา โอเชียเนีย และตลาดที่มีศักยภาพอย่างภูมิภาคยุโรปตะวันออก และละตินอเมริกา

3. การเติบโตอย่างเท่าเทียมด้วยการพัฒนาระบบส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค เสริมสร้างศักยภาพของไมซ์ซิตี้ และเมืองที่มีศักยภาพ เช่น สงขลา เชียงราย และอุดรธานี

4. การเติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยการสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมไมซ์ อาทิ โครงการ Thailand MICE Venue Standard ที่พัฒนาสู่โครงการ ASEAN MICE Venue Standard เพื่อสร้างมาตรฐานสถานที่จัดประชุมและนิทรรศการระดับอาเซียน

นายจิรุตถ์กล่าวด้วยว่า การสื่อสารวิสัยทัศน์และนโยบาย รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงเป็นที่มาของการสร้างสัปดาห์แห่งการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย หรือ “THAILAND MICE FORUM 2017” เมื่อวันที่ 4-5 ก.ย.ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน โดยใช้แนวคิด “Drive - Change - Inspire - Innovation” สื่อถึงการขับเคลื่อนไมซ์ จากการเปลี่ยนแปลงสู่การเติบโตด้วยการใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการจัดงานอย่างยั่งยืน

การจัดงาน “THAILAND MICE FORUM 2017” เป็นการรวบรวม 4 กิจกรรมไมซ์ ประกอบด้วย 1. งาน MICE SYMPOSIUM 2017 ซึ่งเป็นเวทีการแถลงผลการดำเนินงานและแผนขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ในปี 2561 2. งาน MICE Awards เพื่อมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การรับรางวัลในรายอุตสาหกรรม และเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร และองค์กรที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ 3. MICE SUSTAINABILITY FORUM 2017 ดึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกแนะทิศทางผู้ประกอบการไมซ์ดำเนินธุรกิจตามแนวเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ พร้อมดึงพันธมิตรนอกอุตสาหกรรมร่วมเปิดมุมมองและศึกษาแนวโน้มความต้องการของตลาด และ 4. งาน MEET THE REP : Meetings & Incentives งานสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เชิญตัวแทนการตลาด สสปน. ร่วมแชร์ข้อมูลเจาะลึกข้อมูลตลาดแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์
กำลังโหลดความคิดเห็น...