xs
xsm
sm
md
lg

GIT เสริมแกร่งไทยฮับอัญมณี ดันใช้ตรา Hallmark การันตีสินค้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


GIT เสริมแกร่งความเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับไทย เดินหน้าผลักดันใช้เครื่องหมาย Hallmark ตีตราบนตัวสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อต่างประเทศ และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคคนไทยว่าจะได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพถูกต้อง เตรียมประกาศใช้เป็นมาตรฐานสมัครใจ เริ่ม ก.ย.นี้

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า GIT ได้ออกระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่า พ.ศ. 2560 หรือเครื่องหมาย Hallmark ที่จะนำมาใช้ในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโลหะมีค่า เช่น ทอง เงิน แพลทินัม เพื่อยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย โดยจะกำหนดเป็นมาตรฐานสมัครใจเพื่อให้ผู้ประกอบการมายื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์ และคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้ได้ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2560 เป็นต้นไป

โดยการนำเครื่องหมาย Hallmark มาใช้จะช่วยส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับให้แก่ไทย เพราะที่ผ่านมาไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกเครื่องประดับรายใหญ่ของโลก แต่การส่งออกเครื่องประดับของไทยยังขาดการรับรองตราสัญลักษณ์บนเครื่องประดับที่เป็นที่ยอมรับ และไม่มีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานของเครื่องประดับอย่างเป็นทางการ รวมถึงไม่มีกฎหมายเรื่องมาตรฐานเครื่องประดับ ซึ่ง GIT ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ และได้เร่งแก้ไขเพื่อสร้างมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานเครื่องประดับขึ้นมา โดยได้เริ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 และมาประสบความสำเร็จในปีนี้

นอกจากนี้ การมีเครื่องหมาย Hallmark บนเครื่องประดับยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ เพราะปัจจุบันมีหลายประเทศที่มีการใช้เครื่องหมาย Hallmark เช่น อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ หรือแม้แต่จีนก็มีการใช้เครื่องหมายนี้ ซึ่งการมีเครื่องหมายประทับไว้บนเครื่องประดับที่ส่งออก จะเป็นการรับประกันว่าโลหะมีค่ามีความถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน มั่นใจได้ว่าซื้อไปจะได้รับสินค้าที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้บนเครื่องประดับ

ขณะที่ผู้บริโภคคนไทย หากซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Hallmark ก็จะมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ซื้อไปนั้นมีเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่าตรงตามที่ซื้อมา ทำให้การซื้อขายเครื่องประดับในไทยมีการพัฒนา เพราะจากเดิมร้านค้าแต่ละร้านจะเป็นผู้รับรองตนเอง แต่การที่มีหน่วยงานกลางอย่าง GIT เข้ามาตรวจรับรอง จะทำให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีมาตรฐานมากขึ้น

นางดวงกมลกล่าวว่า จากนี้ไป GIT จะดำเนินการสร้างการรับรู้และการยอมรับให้กับเครื่องหมาย Hallmark ของไทย โดยจะผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ผลิตและส่งออกเครื่องประดับให้มาตรวจสอบคุณภาพเครื่องประดับโลหะมีค่าเพื่อขอการรับรอง Hallmark และผลักดันให้ร้านค้าเครื่องประดับ เช่น ร้านเพชร ร้านทอง ให้มาขอใช้ตรา Hallmark เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อ รวมทั้งจะเดินหน้าสร้างการรับรู้ให้แก่ประเทศคู่ค้า เพื่อให้ยอมรับเครื่องหมาย Hallmark ของไทย ซึ่งจะทำให้การส่งออกเครื่องประดับมีความคล่องตัวมากขึ้น เพราะไม่ต้องส่งตัวอย่างเครื่องประดับไปตรวจสอบซ้ำอีก ทำให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกในการส่งออกได้
กำลังโหลดความคิดเห็น...