xs
xsm
sm
md
lg

ก.อุตฯ ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี ปลื้มเอสเอ็มอีขานรับเงินกองทุนฯ 2 หมื่นล้าน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


กระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจังหวัดอุดรธานี หลังรับเงินสนับสนุนจากกองทุนแนวประชารัฐ ปลื้มกระแสตอบรับเอสเอ็มอีหลายรายเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อต่อยอดธุรกิจ สร้างนวัตกรรม เพิ่มไลน์การผลิต หนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้มแข็ง

นายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้นำคณะเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมและสื่อมวลชนลงพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเยี่ยมชมกิจการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ 20,000 ล้านบาท เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจและขยายกำลังการผลิต ทั้งในด้านการซื้อเครื่องจักร การตลาด การพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึงระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ต่อการขยายธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไปสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมคลินิกสัญจรดังกล่าวได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากทั้งในรูปแบบการขอสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการเข้าร่วมฝึกอบรมในการพัฒนาธุรกิจ และขอรับคำปรึกษาแนะนำ ซึ่งการปล่อยสินเชื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีในพื้นที่ครอบคลุม 2 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 1.กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ 2.กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดขอนแก่นมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ โดยขณะนี้ มีผู้ยื่นคำขอเข้ามาแล้ว จำนวน 2,497 ราย วงเงิน 4,234.22 ล้านบาท และได้อนุมัติรวมทุกกองทุนไปแล้ว 376 ราย วงเงิน 1,263.62 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560)

นายเอกพัด ชำนิโลก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูดี บิสกิต จำกัด ผู้ผลิตขนมปังกรอบ ภายใต้แบรน์ “ยูดี” กล่าวว่า บริษัทได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากกองทุนตามแนวประชารัฐ จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อนำไปซื้อเครื่องจักรในการขยายการผลิตให้เพิ่มขึ้นและซื้อรถยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าทั้งในและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว พม่า โดยสินเชื่อที่ได้จากกองทุนดังกล่าว บริษัทจะนำไปซื้อเครื่องจักร เพื่อขยายกำลังการผลิตอีก 1 ไลน์การผลิต ซึ่งจะทำให้บริษัทมีความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้น 20-30เปอร์เซ็นต์ และทำให้ทันต่อคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง จากเดิมอยู่ที่ประมาณ 50 ตันต่อเดือน ซึ่งมั่นใจในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า ยอดขายจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 100 ล้านบาท โดยในปัจจุบันอยู่ที่ 50-60 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังได้ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารสินค้าคงคลัง และการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานในระบบการบริหารจัดการด้านการผลิต เพราะมีความสำคัญต่อบริหารธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

นายชัยรัช ปุณสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรืองสิริวรรณ วอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตถังบรรจุน้ำ กากน้ำตาล ขนาดใหญ่ ภายใต้แบรนด์ RSW’s Green Energyกล่าวว่า ทางบริษัทเป็นหนึ่งที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากกองทุนพัฒนา เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 8,000,000 บาท ในการซื้อเครื่องจักรนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อนำมาผลิตถังนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและสถานที่ราชการ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจะดำเนินการผลิต เป็นประเภทถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ไซโล ถังบรรจุน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ทั้งนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเทคโนโลยี ที่สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยใช้แผ่นเหล็กรีดเย็นที่น้อยลง เนื่องจากกระบวนการผลิตจะใช้เป็นระบบเกลียว ซึ่งทำให้บริษัทลดระยะเวลาในการผลิตจากเดิมที่ใช้เวลาในการผลิต 6-8 เดือนต่อใบ เหลือเพียง 10 วันต่อใบ โดยสามารถผลิตถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8-30 เมตร ทำให้บริษัทสามารถขยายตลาด จากเดิมที่เคยขายได้ เฉพาะภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภาคการเกษตร เช่น ไซโลเก็บพืชผลทางการเกษตร และโครงการสาธารณูปโภคในชุมชนพื้นที่ต่าง ๆ ของภาครัฐ ทำให้บริษัทสามารถขยายกำลังการผลิตและมีช่องทางทางการตลาดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
"การที่บริษัท ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากกระทรวงอุตสาหกรรมครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์ต่อการนำไปต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อป้อนสู่ตลาดต่อไป"นายชัยรัชกล่าว

นายพุฒทา เชาว์วินกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.สแตนดาร์ด คูลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า บ.ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 2 หมื่นล้านจำนวน 3 ล้านบาทเพื่อต่อยอดธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและบริการเครื่องปรับอากาศด้วยการลงทุนท่อทองแดงสำเร็จรูปที่เป็นมาตรฐานะระบบ PPM ของญี่ปุ่นมาใช้กับระบบแอร์ในปัจจุบันที่เป็นระบบ VRF ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนและประหยัดพลังงานในการวางระบบแอร์ในอาคาร และห้างสรรพสินค้า และอีกส่วนจะลงทุนเรื่องห้องฝึกอบรมพนักงาน
" เราคิดว่ารัฐให้เงินเอสเอ็มอีเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องดูเรื่องตลาด องค์ความรู้ ฯลฯ ก็จะทำให้เอสเอ็มอีอยู่แบบยั่งยืนได้เพราะธุรกิจเราเองแข่งขันสูงเราสู้รายใหญ่ยากแต่การต่อยอดของเราก็เชื่อมั่นว่าจะทำได้อย่างดีเพราะระบบท่อนี้มีเพียงไดกิ้นเท่านั้นที่ทำอยู่"นายพุฒทากล่าว
ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ ของแต่ละผู้ประกอบการ อาทิ โครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan โครงการเงินทุนพลิกฟื้น วิสาหกิจขนาดย่อม มาตรการฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ความช่วยเหลือเงินทุน และเพิ่มช่องทาง การเข้าถึงแหล่งเงินให้กับเอสเอ็มอีมีเงินทุนนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนา สินค้าและกำลังการผลิตที่จะไปแข่งขันในตลาดโลก
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทุกสาขา และศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี www.smessrc.com หรือ Call Center 1358
กำลังโหลดความคิดเห็น...