xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมการตลาดฯ ให้ทุน น.ศ.ปี 1-2 ถึง 10 พ.ค.60

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา พร้อมส่งเสริมนักศึกษาภาควิชาการตลาดที่มีความมุ่งมั่น โดยพร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้จบการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพ เป็นอนาคตของแวดวงนักการตลาดไทย

มูลนิธิฯ เปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2560 จำนวน 9 ทุน ให้การสนับสนุนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 30,000 บาท ต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี) โดยไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ทุนใดๆ พร้อมโอกาสให้ผู้รับทุนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ กับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ จึงนับเป็นโอกาสทางการศึกษาครั้งสำคัญ เพื่อนักศึกษาวิชาการตลาดที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หรือ 2 ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ศึกษาเอกสาขาวิชาการตลาด โดยมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.0 มีความประพฤติดี ไม่เคยกระทำผิดตาม ข้อบังคับมารยาทและความประพฤติของนักศึกษา ทั้งยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษา โดยไม่ได้รับทุนจากสถาบันอื่นอยู่

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 10 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.marketingthai.or.th/scholarship-2017/ หรือสอบถามได้ที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โทร.0 2679 7360กำลังโหลดความคิดเห็น...