xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ออกประกาศกำหนดสินค้าที่ใช้ได้สองทางต้องขออนุญาตก่อนส่งออก ป้องกันนำไปผลิตอาวุธร้ายแรง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“พาณิชย์” ออกประกาศกำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทาง (DUI) ต้องขออนุญาตก่อนส่งออก ป้องกันถูกนำไปใช้ผลิตอาวุธร้ายแรง เผยมีสินค้ากว่า 1,230 รายการ ต้องขออนุญาต “อภิรดี” เผยจะช่วยให้การส่งออกสินค้าไทยมีความน่าเชื่อถือ และดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้เพิ่มขึ้น

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก จะต้องขออนุญาตในการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Items : DUI) ตามบัญชีที่กำหนด และต้องขึ้นทะเบียนรับรองตนเองกรณีพิกัดศุลกากร (HS Code) 8 หลัก มีคุณสมบัติเข้าข่าย DUI แต่ไม่เป็น DUI ตามบัญชีที่กำหนด โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป

สำหรับสินค้าที่ต้องขออนุญาตก่อนทำการส่งออกตามบัญชีที่กำหนดมีประมาณ 1,230 รายการ เช่น เส้นใยกลาสไฟเบอร์ ที่ใช้เป็นวัสดุทำโครงไม้เทนนิส แต่สามารถนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนขีปนาวุธ, สารไตรเอทาโนลามีนที่ใช้ในการทำสบู่ ผงซักฟอก และโลชั่น สามารถนำไปใช้ทำสารพิษ หรือควันพิษที่ใช้ในการก่อการร้ายได้, น้ำมันละหุ่ง ใช้เป็นอาวุธชีวภาพ และไส้ตะเกียงที่เคลือบลวดทังสเตนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้เป็นอาวุธได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1540 (2004) ว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction : WMD) ที่กำหนดให้สมาชิกมีมาตรการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธ ที่รวมถึงสินค้าที่ใช้ได้สองทาง และคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลการบริหารการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง

โดยผู้ส่งออกที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบที่จะต้องขออนุญาตในการส่งออก ได้แก่ กลุ่มสินค้ายานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ พลาสติก ยางขึ้นรูป คอนเทนเนอร์ และเครื่องจักรกล รวมทั้งวัสดุที่เกี่ยวข้อง

นางอภิรดีกล่าวว่า การออกประกาศดูแลสินค้าที่ใช้ได้สองทาง นอกจากเป็นการปฏิบัติตามมติของ UNSCR 1540 แล้ว ยังช่วยในการสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิต DUI ให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า โดยสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการส่งออก ถ่ายลำ ผ่านแดนสินค้า DUI ในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนช่วยป้องกันไม่ให้ประเทศคู่ค้านำมากำหนดเป็นมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTMs) กับไทยได้

รายงานข่าวแจ้งว่า สินค้าที่อยู่ในบัญชีรายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง มีมูลค่าการส่งออกหลายแสนล้านบาทต่อปี โดยมีผู้ส่งออกประมาณกว่า 10,000 ราย หากมีมาตรการและกฎระเบียบในการควบคุมดูแลที่ดี ในอนาคตประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการส่งออกหรือถ่ายลำหรือผ่านแดนสินค้าที่ใช้ได้สองทางในภูมิภาคอาเซียนตอนบนได้ เพราะปัจจุบันสินค้าดังกล่าวที่จะมีการส่งออกหรือถ่ายลำต้องผ่านมาเลเซียหรือสิงคโปร์ก่อน เพราะทั้งสองประเทศมีระบบการตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก


กำลังโหลดความคิดเห็น...