xs
xsm
sm
md
lg

“ทริปแอดไวเซอร์” เผยผลวิจัย : โรงแรมที่ตอบสนองความคิดเห็นของลูกค้าเป็นประจำสร้างความดึงดูดในการจองห้องพัก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

Atmosphere Research Group บริษัทวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอิสระและ “ทริปแอดไวเซอร์” เว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดในโลกที่ช่วยให้นักเดินทางวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด เผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของโรงแรมกับประสิทธิภาพบน “ทริปแอดไวเซอร์” โดยงานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นจากข้อมูลโรงแรมกว่า 1.2 หมื่นแห่งในประเทศที่มียอดการเข้าชมมากที่สุด 25 อันดับบน “ทริปแอดไวเซอร์” รวมถึงบทสัมภาษณ์จากผู้บริหารในเครือโรงแรมระดับโลก 4 แห่ง

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลบน “ทริปแอดไวเซอร์” เพื่อการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองของผู้ประกอบการโรงแรม พฤติกรรมการรีวิว และคุณภาพของโรงแรมพบว่า โรงแรมที่มีการตอบสนอง หรือมีส่วนร่วมในการโต้ตอบกับลูกค้าจะได้รับการรีวิวมากกว่า มีอันดับความนิยมสูงขึ้น และได้รับการติดต่อเพื่อจองห้องพักมากขึ้นบน “ทริปแอดไวเซอร์”

สิ่งสำคัญที่สุดคือผลที่ชี้ไปยัง “วงจรอุบัติ” ของผู้ประกอบการโรงแรมที่ประสบความสำเร็จบนทริปแอดไวเซอร์ “วงจรอุบัติ” นี้แสดงให้เห็นว่าไม่เพียงแต่การตอบสนองลูกค้าเพียงครั้งเดียว แต่ต้องตอบสนองลูกค้าอย่างต่อเนื่องจึงจะสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงซึ่งการตอบสนองเหล่านี้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของยอดจองห้องพัก

ผู้ประกอบการโรงแรมสามารถใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยเพื่อพัฒนากิจการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพบน “ทริปแอดไวเซอร์” ดังนี้

ข้อมูลสำคัญ 1 : โรงแรมที่มีส่วนร่วมสูงสร้างความพึงพอใจที่มากกว่าบน “ทริปแอดไวเซอร์”
ในการวิเคราะห์ข้อมูลของทริปแอดไวเซอร์ Atmosphere พบว่า ส่วนร่วมสูงในเว็บไซต์ได้รับยอดการเข้าชมหน้าเว็บมากกว่า
-เพิ่มยอดการเข้าชมหน้าเว็บ : โรงแรมที่มีส่วนร่วมมากกว่าจะได้รับยอดการเข้าชมหน้าเว็บสูงกว่าเกือบ 4 เท่า
-การประชาสัมพันธ์ในตลาดที่มากกว่า : ค่าเฉลี่ยความนิยมจากการจัดอันดับโรงแรมที่มีส่วนร่วมสูงโดยเฉลี่ยจะสูงกว่าโรงแรมที่ไม่มีส่วนร่วมถึง 63% ดังนั้นนักท่องเที่ยว 2 ใน 3 ที่ทำการค้นหาข้อมูลในตลาดนั้นจึงมีโอกาสเห็นโรงแรมที่มีส่วนร่วมสูงมากกว่านั่นเอง
-รายได้ที่เพิ่มมากขึ้น : ผลการศึกษาพบว่าโรงแรมที่มีส่วนร่วมสูงจะได้รับการติดต่อจากนักท่องเที่ยวในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ เช่น รายชื่อผู้ร่วมธุรกิจเพิ่มขึ้นถึง 30-40% %

ลักษณะของโรงแรมที่ Atmosphere พบว่าโรงแรมเหล่านี้ดำเนินการในลักษณะที่คล้ายกัน 4 แบบ ดังนี้
1.เป็นเจ้าของหน้าของโรงแรมบน “ทริปแอดไวเซอร์” โดยลงทะเบียนในศูนย์การบริหารจัดการของ “ทริปแอดไวเซอร์”
2.เผยแพร่รูปถ่ายอย่างน้อย 10 รูปบนเว็ปไซต์ “ทริปแอดไวเซอร์”
3.ตอบรีวิวบน “ทริปแอดไวเซอร์” อย่างน้อย 25%
4.เพิ่มข้อมูลติดต่อโดยตรงด้วยรายชื่อผู้ร่วมธุรกิจในหน้าข้อมูลโรงแรมบน “ทริปแอดไวเซอร์”

เคล็ดลับข้อที่ 1 โรงแรมจะต้องใช้ศูนย์การบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อมีส่วนร่วมบน “ทริปแอดไวเซอร์” มากขึ้น หากต้องการดูข้อมูลอย่างย่อเกี่ยวกับการลงทะเบียน เผยแพร่ภาพถ่ายจากฝ่ายบริหาร เขียนคำตอบจากผู้บริหารโรงแรม และอื่นๆ อีกมากมายได้อย่างรวดเร็ว โปรดคลิก Management Center.
เคล็ดลับข้อที่ 2 ยกระดับข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณบน “ทริปแอดไวเซอร์” โดยเพิ่มรายละเอียดติดต่อของสถานที่ให้บริการ ข้อเสนอพิเศษ และอีกมากมาย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อผู้ร่วมธุรกิจที่ Management Center.

ข้อมูลสำคัญ 2 : โรงแรมที่ประสบความสำเร็จใช้ประโยชน์จาก “วงจรอุบัติ” จากการมีส่วนร่วมของแขก
นอกจากการมีส่วนร่วมของโรงแรมแล้ว Atmosphere ยังพบด้วยว่า โรงแรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดใช้หลัก “วงจรอุบัติ” จากการมีส่วนร่วมกับแขก ดังนี้

“ถ้าเน้นที่จะรับรีวิว คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดี คุณต้องช่วยให้แขกโพสต์รีวิวได้ง่าย”
1.โรงแรมทุ่มเทไปกับการส่งเสริมให้แขกเขียนรีวิวหลังจากเข้าพักได้อย่างมีระบบ
2.มีการติดตามดูและวิเคราะห์การตอบรีวิวอยู่เสมอ
3.โรงแรมทำการปรับปรุงส่วนต่างๆ จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้
4.การปรับปรุงเหล่านี้ทำให้แขกพึงพอใจมากขึ้น โรงแรมได้รับรีวิวดีขึ้นและสามารถประชาสัมพันธ์กับแขกได้มากขึ้นบน “ทริปแอดไวเซอร์”
5.การประชาสัมพันธ์มากขึ้นนี้ส่งผลให้ได้รับยอดการจองจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นและทำให้เกิดการเข้าพักต่อเนื่องเป็นวงจรต่อไป

Atmosphere พบว่า หลังจากที่วางแผนและดำเนินการอย่างดี ผลที่ได้จาก “วงจรอุบัติ” คือโรงแรมปรับตัวตามข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากลูกค้าและสามารถตอบสนองและดำเนินการตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับได้อย่างรวดเร็ว

เคล็ดลับข้อที่ 3 : ส่วนสำคัญของ “วงจรอุบัติ” คือการขอให้แขกเขียนรีวิว เพราะจะช่วยให้คุณได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่และนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้

ข้อมูลสำคัญ 3 : การส่งเสริมให้แขกเขียนรีวิวใหม่อย่างมีระบบช่วยสร้างผลลัพธ์ได้
ในส่วนหนึ่งของการศึกษาจาก Atmosphere ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากสถานที่ให้บริการที่ใช้แพลตฟอร์มรวบรวมรีวิว (RCP) ของ “ทริปแอดไวเซอร์” เพื่อขอรับรีวิวจากแขกแต่ละคนอย่างเป็นระบบ ผลที่ได้แสดงถึงความสำคัญของหลักการอันเป็นระบบนี้อย่างชัดเจนคือ
- ได้รับรีวิวจากแขกมากขึ้น : เมื่อเปิดตัวโซลูชันอย่าง RCP สถานที่ให้บริการก็ได้รับรีวิวเพิ่มขึ้น 30-80% เทียบกับตัวเลขก่อนเปิดตัว
- ยอดเข้าชมหน้าเว็บมากขึ้น : โรงแรมที่มีส่วนร่วมสูงซึ่งใช้ RCP ได้รับ ยอดเข้าชมหน้าเว็บมากขึ้น 40% เทียบกับโรงแรมที่มีส่วนร่วมสูง แต่ไม่ได้ใช้โซลูชั่นลักษณะเดียวกัน
- ประสิทธิภาพในการเพิ่มรายได้ดีขึ้น : โรงแรมเหล่านี้ได้รับกิจกรรมจากลิงก์รายชื่อผู้ร่วมธุรกิจเพิ่มขึ้น 25% และได้รับคลิกแบบ CPC เพิ่มขึ้น 32% เทียบกับโรงแรมที่ไม่ได้ใช้

เคล็ดลับข้อที่ 4 : แม้ RCP จะพร้อมใช้งานกับเครือโรงแรมขนาดใหญ่เป็นหลัก แต่ “ทริปแอดไวเซอร์” ยังมีเครื่องมืออีกมากมายที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจรับรีวิวได้อย่างเป็นระบบ เช่น รีวิวเอ็กซ์เพรส

ข้อมูลสำคัญ 4 : ความสำคัญของการรวมรีวิวไว้ในขั้นตอนการจอง
Atmosphere ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารเครือโรงแรมหลักๆ เผยให้เห็นประโยชน์จากการรับรีวิวอีกข้อหนึ่ง หลังจากเผยแพร่เนื้อหารีวิวในช่องทางการจองโดยตรงของโรงแรมแล้ว นักท่องเที่ยวจะรู้สึกถึงความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือจากเนื้อหานี้

ในความเป็นจริงแล้วเมื่อมีการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์สำรองห้องพักของโรงแรมพวกเขาสามารถปรับปรุง “ความสามารถในการแข่งขันกับตัวกลางภายนอกได้ เช่น ตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ เนื่องจากมีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเส้นทางการจองที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้พิจารณาว่าโรงแรมใดเหมาะกับทริปนั้นๆ”

เคล็ดลับข้อที่ 5 : หากต้องการใช้ประโยชน์จากรีวิวให้มากขึ้น ลองใช้วิดเจ็ตของ “ทริปแอดไวเซอร์” เพื่อใส่ไว้ในเว็บไซต์ของสถานที่ให้บริการของคุณกำลังโหลดความคิดเห็น...