xs
xsm
sm
md
lg

สรรหาฯ บิ๊ก รสก.คมนาคมค้างเติ่งรอการเมืองนิ่ง บวท.เปิดรับสมัครรอบ 2 เล็งหาตัวเลือกเพิ่ม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


วิทยุการบินฯ ประกาศขยายเวลารับสมัครสรรหาผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ 3-14 มี.ค. หลังผู้สมัครรอบแรกผ่านคุณสมบัติแค่ 2 คน เผยขณะนี้มีรัฐวิสาหกิจ 4 แห่งที่ขาดผู้บริหารเบอร์ 1 คาดต้องรอการเมืองนิ่งก่อนส่งคนเข้ามา ชี้การท่าเรือเปิดรับสมัครรอบ 3 แต่ไม่มีใครยื่น ส่วน ขสมก.และการบินไทยสรรหาไม่คืบหน้า

รายงานข่าวจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า หลังจากได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ แทน นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ ที่จะครบวาระในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 โดยมีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน 3 ราย คือ 1. นายพลศักดิ์ ประกอบ ที่ปรึกษาด้านจัดซื้อจัดหาและประสานงาน บริษัท นำตาลเพชร จำกัด 2. นางสาริณี แสงประสิทธิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 3. นายณัฐศิลป์ จงสงวน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล เวนเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเพียง 2 ราย จึงขยายเวลารับสมัครเพิ่มเติมโดยสามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 3-14 มีนาคม 2557

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของวิทยุการบินฯ มีประสิทธิภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจของรัฐ โดยเปิดโอกาสเพิ่มเพื่อให้มีบุคคลต่างๆ จากหลากหลายแวดวงและองค์กรมีสิทธิ์เข้ามาสมัครรับการพิจารณามากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ บวท.ที่จะได้บุคคลที่มีความเหมาะสมในการเข้ามาบริหารจัดการองค์กร นอกจากคุณสมบัติทั่วไปของการเป็นนักบริหารแล้ว จะเน้นว่าผู้สมัครต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสในการบริหารองค์กรอีกด้วย

โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้น และต้องมีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรที่มีทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาทในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี รองเจ้ากรม หรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ารองอธิบดี ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้นและมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร หรือวันที่พ้นจากตำแหน่ง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รัฐวิสาหกิจหลายแห่งของกระทรวงคมนาคมอยู่ในภาวะขาดผู้บริหารตัวจริง เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กระบวนการสรรหฯ ผอ.กทท.คนใหม่ใช้เวลาครบ 1 ปีแล้ว หลังจากเรือตรี วิโรจน์ จงชาณสิทโธ อดีต ผอ.กทท.ลาออกตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีการเปิดรับสมัครถึง 3 ครั้งแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นสมัคร สาเหตุหลักเนื่องจากฝ่ายการเมืองไม่มีความชัดเจน ส่วนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) อยู่ในกระบวนการคัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัคร ขณะที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งขณะนี้ยังไม่เริ่มกระบวนการสรรหา โดยนายสรจักร เกษมสุวรรณ ได้ยื่นลาออกจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) การบินไทย มีผลเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 และล่าสุด บวท.ได้เริ่มการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่มาตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2556 เพื่อให้ทันกับที่นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ ที่จะครบวาระในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
กำลังโหลดความคิดเห็น...