xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์ ชิงตลาดเบเกอรี่7.1พันล้านบาท

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ในช่วงปลายปี 2550 ต่อเนื่องไปสู่ต้นปี 2551 ผู้ประกอบการยังคงปรับกลยุทธ์การตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการบริโภค โดยยังใช้กลยุทธ์ในเรื่องราคาเป็นตัวชูโรงเช่นเดิม รวมทั้งมีการเสนอเค็กหลายรูปแบบ และเค็กพรีเมี่ยมไว้บริการลูกค้าที่ยังมีกำลังซื้อสูง รวมทั้งยังพยายามหาทางเจาะตลาดให้สามารถรองรับพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าแต่ละกลุ่มให้เหมาะสมตรงจุดถูกใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยจะเห็นได้จากทุกค่ายจะมีบริการส่งเค็กนอกสถานที่ด้วย และการรับสั่งเค็กผ่านทางอินเทอร์เน็ต

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดว่าตลาดเบเกอรี่ในปี 2551 มีมูลค่าสูงถึง 7,100 ล้านบาท โดยขยายตัวร้อยละ 5.0 จากปี 2550 ทั้งนี้อัตราการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในปี 2551 นั้นต่ำกว่าในปี 2550 ที่คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 5-7 เนื่องจากผู้บริโภคยังคงเน้นการประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งทำให้คาดว่าโครงสร้างตลาดของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตลาดกลางและล่างจะมีอัตราเติบโตที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในตลาดบน กล่าวคือ

-ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตลาดกลางและล่าง คาดว่าในปี 2551 จะมีมูลค่า 4,100 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนตลาดร้อยละ 57.7 ของตลาดผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทั้งหมด และเมื่อเทียบกับปี 2550 แล้วมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.1 ทั้งนี้แนวโน้มของตลาดคือ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งนี้เพื่อตอบสนองกับกระแสสุขภาพ และการเปิดให้บริการครบทั้งอาหาร เบเกอรี่และเครื่องดื่ม รวมทั้งการผลิตไอศกรีมทำเองหรือโฮมเมด โดยเฉพาะร้านจำหน่ายเบเกอรี่ขนาดเล็ก ทั้งนี้เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตลาดกลางและล่างหันไปจับตลาดบริการรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่มากขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตลาดบนหันมาขยายตลาดระดับกลางมากขึ้นด้วย

-ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตลาดบน คาดว่ามูลค่าในปี 2551 จะเท่ากับ 3,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.2 ของตลาดผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทั้งหมด ขณะเมื่อเทียบกับปี 2550 แล้วคาดว่าจะมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.4 โดยแนวโน้มตลาดที่น่าจับตามองคือ การเข้ามารุกตลาดผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของบรรดาธุรกิจฟาสต์ฟู้ดส์ โดยเน้นการจำหน่ายเบเกอรี่พร้อมกับการเปิดมุมจำหน่ายกาแฟพรีเมี่ยม นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตลาดบนเริ่มขยายช่องทางการจำหน่ายโดยเฉพาะช่องทางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ รวมทั้งการเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ลักษณะ โฮมเมดของบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทั้งนี้เพื่อแย่งสัดส่วนตลาดผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ระดับกลาง ส่วนร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ลักษณะโฮมเมดนั้นเริ่มมีจำนวนมากขึ้น โดยเป็นการขยายช่องทางการจำหน่ายเพื่อแย่งส่วนตลาดของเบเกอรี่รับสั่งทำตามบ้าน โดยอาศัยจุดเด่นคือ ผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่ การเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สามารถเลือกหาซื้อได้ง่าย สินค้ามีความหลากหลาย ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และสินค้าที่มีรสชาติถูกปากกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย

หลากปัญหาและอุปสรรค...ต้องปรับกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอด
ในช่วงปลายปี 2550 ต่อเนื่องไปสู่ต้นปี 2551 ผู้ประกอบการยังคงปรับกลยุทธ์การตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการบริโภค โดยยังใช้กลยุทธ์ในเรื่องราคาเป็นตัวชูโรงเช่นเดิม กลยุทธ์โดยรวมของผู้ประกอบการในธุรกิจเค็กในปีนี้ คือ การลดราคาในรูปแบบต่างๆเพื่อดึงให้ลูกค้าเข้าร้าน รวมทั้งมีการเสนอเค็กหลายรูปแบบ และเค็กพรีเมี่ยมไว้บริการลูกค้าที่ยังมีกำลังซื้อสูง เท่ากับว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้นยอมตัดกำไรส่วนหนึ่งเพื่อพยุงธุรกิจให้อยู่รอด สิ่งจูงใจลูกค้าโดยใช้กลยุทธ์ส่วนลดเมื่อสั่งชิ้นต่อไป หรือให้ส่วนลดมากถึงร้อยละ 10-20 ทำให้คาดหมายได้ว่าการแข่งขันในธุรกิจเค็กนั้นจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น แต่ก็จะเป็นเฉพาะในกลุ่มของธุรกิจผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ระดับกลางลงมาเท่านั้น ส่วนธุรกิจผลิตภัณฑ์เบเกอรี่พรีเมี่ยมนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากมีลูกค้าประจำอยู่แล้ว

การปรับขึ้นราคาแก๊ส ทำให้ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งยังต้องแบกรับภาระราคาแป้งสาลีและผลิตภัณฑ์นมที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ธุรกิจผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่ กำไรค่อนข้างต่ำ และการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง

นอกจากนี้ภาวะการแข่งขันในธุรกิจเบเกอรี่มีสูงขึ้นจากการที่มีผู้ประกอบรายใหม่เข้ามาทำตลาดเพิ่มขึ้น ดังนั้นทั้งผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่ต้องเร่งสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น เบเกอรี่เพื่อสุขภาพที่เกาะกระแสให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น คิดเมนูใหม่ๆ ที่รับประทานได้ง่าย รับประทานได้บ่อย การเพิ่มยอดขายด้านอื่นๆ โดยเฉพาะเครื่องดื่ม ซึ่งกลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับธุรกิจเบเกอรี่ที่เปิดจำหน่ายเป็นร้านที่มีที่นั่งให้รับประทานในร้านด้วย เป็นต้น นอกจากนี้การเพิ่มช่องทางธุรกิจก็นับว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานที่หรือธุรกิจแคเทอริ่ง เช่น งานแถลงข่าว งานประชุมสัมมนา งานเลี้ยงฉลองต่างๆ บริษัทนำเที่ยว งานศพ ฯลฯ

นอกจากนี้กระแสนิยมไทย และกระแสสินค้าสุขภาพเริ่มมาแรงต่อเนื่อง คนไทยจำนวนไม่น้อยหันมาให้ความสำคัญและนิยมซื้อขนมหวานไทยๆ หรือจัดกระเช้าสินค้าสุขภาพเพื่อมอบเป็นของขวัญจากที่เคยนิยมซื้อเค็กหรือของกำนัลจากต่างประเทศ ซึ่งกระเช้าสินค้าสุขภาพที่เป็นที่นิยมในขณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดกระเช้าในรูปแบบต่างๆ เช่น กระเช้าผัก-ผลไม้ปลอดสารพิษ กระเช้าอาหารเพื่อสุขภาพ กระเช้าไข่ กระเช้าขนมแบบไทยทั้งขนมสด-แห้ง กระเช้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร กระเช้าข้าวปลอดสารพิษ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นสินค้าที่ปลอดภัยจากสารพิษ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจชุมชน หรือเกษตรกรรายย่อยอีกด้วย ส่วนในด้านราคานั้นก็ยังใกล้เคียงกันกับราคาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่นิยมมอบให้แก่กันในช่วงเทศกาลต่างๆ อีกทั้งยังสอดรับกับกระแสการรักษาสุขภาพที่มาแรงในช่วงนี้อีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...