xs
xsm
sm
md
lg

“ริสรวล อร่ามเจริญ” มุ่งสานต่อพันธกิจองค์กร ผ่านบทบาทใหม่ “นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เมื่อไม่นานมานี้ วงการสิ่งพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ดีเกิดขึ้น กับทางสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เพราะได้มีการแตะมือ นายกสมาคมฯคนใหม่อีกครั้ง จากเดิมที่มีนายธนะชัย สันติชัยกูล ทำหน้าที่นี้มาจนครบวาระในปีนี้

โดยทางสมาคมฯได้พิจารณาเลือกบุคลากรในสมาคมฯขึ้นมา ทำหน้านี้ต่อไป ซึ่งนายกสมาคมฯคนใหม่นี้ ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือ “นางริสรวล อร่ามเจริญ” อุปนายกของสมาคมฯนั้นเอง ซึ่งแน่นอนว่า จะต้องรู้แนวทางการทำงานของสมาคมฯเป็นนอย่างดี บวกกับความคุ้นเคยและรู้ใจกันอยู่แล้วของคนในสมาคมฯ ดังนั้น การขึ้นมารับตำแหน่งใหม่นี้ จะไม่ใช่เรื่องหน้าหนักใจสำหรับผู้หญิงคนนี้เลย

นางริสรวล ได้บอกเล่าถึง ทิศทางการทำงานในฐานะ นายกสมาคมฯคนใหม่ ให้ฟังว่า สิ่งที่จะดำเนินการต่อทันที คือ การสานต่อนโยบายเดิมต่างๆ ที่เคยร่างไว้ในสมัย นายธนะชัย สันติชัยกูล เป็นนายกสมาคมฯ โดยจะลงลึกในรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับบางโครงการที่เพิ่งเริ่ม เช่น ผลักดันรัฐบาลประกาศให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ

นอกจากนี้ยังต้องมุ่งหาพันธมิตรให้เข้ามาร่วมมือกับทางสมาคมฯในการดำเนินงานตามพันธกิจที่วางไว้ โดยมีเป้าหมายหลัก ในการผลักดันให้คนไทยมีปริมาณการบริโภคหนังสือในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น โดยจะโฟกัสกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มแรก กับการปลูกฝังนิสัยการรักการอ่านให้เกิดขึ้น ผ่านแผนยุทธศาสตร์ 4 หลัก คือ 1.กระจายหนังสือให้เข้าถึงเด็ก 2.รณรงค์ให้เกิดความต้องการและพฤติกรรมการอ่าน 3.ส่งเสริมให้หนังสือที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม 4.ร่วมมือกันปกป้องเด็กจากสื่อที่เป็นภัยให้มาสนใจในการอ่านหนังสือที่ดี

ส่วนข้อมูลสถิติพื้นฐานต่างๆ มองว่ามีความสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้น ทางสมาคมฯจะให้ความสำคัญในการรวบรวมข้อมูลสถิติพื้นฐานที่เป็นข้อมูลล่าสุดมานำเสนอให้รับทราบกันต่อไป ไม่ว่าจะเป็น ตัวเลขมูลค่าตลาดหนังสือ, อัตราการเติบโต และอื่นๆที่น่าสนใจ

อีกทั้งยังจะเข้าไปกระตุ้นให้ ห้องสมุดสาธารณะที่มีอยู่ทั่วประเทศเพียง 700 แห่ง มีเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงหาแนวทางเข้าช่วยให้ห้องสมุดสาธารณะเหล่านี้ มีความน่าสนใจ จนทำให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น จากเดิมที่พบว่าคนไทยอ่านหนังสือมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในหัวเมืองใหญ่เท่านั้น แต่ในส่วนต่างจังหวัดยังมีน้อย ดังนั้นการทำให้ห้องสมุดสาธารณะน่าสนใจ เป็นสิ่งที่จะช่วยให้คนไทยในพื้นที่ต่างจังหวัดได้อ่านหนังสือมากขึ้น

จากความมุ่งมั่นในฐานะ นายกคนใหม่ ของ นางริสวรนี้ เชื่อว่าต่อจากนี้ไป เราคงจะได้เห็นบทบาทของทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบทบาททางด้านธุรกิจ กับการผลักดันให้ตลาดหนังสือมีอัตราการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ หรือบทบาททางสังคม ในการส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการอ่านมากยิ่งขึ้น จากความต้องการที่จะให้ การอ่าน เป็นวาระแห่งชาติต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...