xs
xsm
sm
md
lg

ท่องเที่ยวครึ่งปี50 หลากปัจจัยลบ กระทบต่างชาติเที่ยวไทยต่ำกว่าเป้า

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

เหตุระเบิดหลายจุดในกรุงเทพฯคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และปัจจัยลบอีกหลายประการ โดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังขาดความเป็นเอกภาพ การก่อความไม่สงบในประเทศ และเหตุการณ์รุนแรงในภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติ และทำให้ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่องมาในปี 2550 ชะลอการขยายตัวลงอย่างเด่นชัดในช่วงครึ่งแรกของปี 2550 และคาดว่าโดยรวมตลอดทั้งปี 2550 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยต่ำกว่าเป้าหมายที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งไว้ที่ 14.8 ล้านคน

ไตรมาสแรกปี’50 : เหตุระเบิดกทม.กระทบตลาดเอเชีย...ถดถอย
บรรยากาศการท่องเที่ยวไทยที่ได้รับผลกระทบระยะสั้นจากการเข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 สามารถปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และเริ่มคึกคักขึ้นอย่างเด่นชัดในช่วงปลายปี 2549 จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในแถบชายฝั่งอันดามัน ส่งผลให้โดยรวมแล้วมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 และร้อยละ 20 ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2549 ตามลำดับ และมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราสูงต่อเนื่องมาในช่วงต้นปี 2550 อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการท่องเที่ยวไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2550 ถูกบั่นทอนจากปัจจัยลบหลายประการ ดังนี้

- เหตุการณ์ระเบิด 8 จุดในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และข่าวลือเรื่องการวางระเบิดตามจุดต่างๆในกรุงเทพฯที่ติดตามมา

- การก่อความไม่สงบในประเทศ อาทิ การเผาโรงเรียนและสถานที่ราชการตามต่างจังหวัด ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการชุมนุมของกลุ่มต่างๆ

- เหตุการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
- นักท่องเที่ยวสาวชาวรัสเซีย 2 คนถูกสังหารที่พัทยา

สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยของบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากตลาดท่องเที่ยวหลักของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก คือ ญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์

จากสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพฯในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2550 พบว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามารวมทั้งสิ้น 2.61 ล้านคนเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.8 จากปี 2549 ช่วงเดียวกันที่มีจำนวน 2.56 ล้านคน โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาค ยกเว้นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกและภูมิภาคอเมริกา ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 44 และร้อยละ 8 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางมายังประเทศไทยผ่านสนามบินนานาชาติกรุงเทพฯ

โดยมีนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเดินทางเข้ามาผ่านท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพฯรวมทั้งสิ้น 1.15 ล้านคนลดลงกว่า 1 แสนคนหรือลดลงร้อยละ 8.4 จากปี 2549 ช่วงเดียวกัน ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 90 เป็นนักท่องเที่ยวจากจีน (ร้อยละ 54) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 22) และสิงคโปร์ (ร้อยละ 16) ขณะที่มีนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกาเดินทางเข้ามาผ่านท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพฯรวมทั้งสิ้น 208,664 คนลดลงร้อยละ 0.2 จากปี 2549 ช่วงเดียวกัน ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 73 เป็นนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกา

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด จึงคาดการณ์ว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2550 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราไม่สูงนัก โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 3.75 ล้านคนเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.5 จากปี 2549 ช่วงเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากตลาดท่องเที่ยวหลักของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีแนวโน้มถดถอยลง ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเป็นกรุ๊ปทัวร์ ซึ่งต่างชะลอการเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อรอดูสถานการณ์ให้มั่นใจในความปลอดภัยก่อน โดยมีบางส่วนที่เปลี่ยนแผนการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านของไทยในอินโดจีนแทน อาทิ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ไตรมาสสองปี’50 : ตลาดเอเชียกระเตื้องขึ้นตามลำดับ
บรรยากาศการท่องเที่ยวไทยเริ่มแจ่มใสขึ้นในช่วงต้นไตรมาสที่สองของปี 2550 จากการจัดงานเทศกาลสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ในทุกพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนเมษายน และความร่วมมือของททท.และพันธมิตรทางการท่องเที่ยวในการขยายตลาดท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง ขณะที่ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเริ่มกลับมาในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้ตลาดนักท่องเที่ยวเอเชียเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเดินทางเข้ามายังประเทศไทยผ่านสนามบินนานาชาติกรุงเทพฯลดลงเพียงร้อยละ 0.9 ในเดือนเมษายน โดยนักท่องเที่ยวจากจีนและสิงคโปร์ลดลงร้อยละ 18.1 และร้อยละ 0.5 ตามลำดับ ส่วนนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม ได้เกิดเหตุระเบิด 7 จุดกลางเมืองหาดใหญ่เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2550 ซึ่งบั่นทอนบรรยากาศการท่องเที่ยวของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และหาดใหญ่ที่ซบเซาอยู่แล้ว หลังเกิดเหตุระเบิด 4 จุดกลางเมืองหาดใหญ่เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2549 ทำให้ยิ่งทรุดหนักลงไปอีก ส่งผลกระทบต่อตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียและสิงคโปร์ที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยทางรถยนต์ ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์รุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยในปี 2547 เป็นต้นมา และเพิ่งกระเตื้องขึ้นในปี 2549

ในช่วงปลายไตรมาสที่สองของปี 2550 บรรยากาศการท่องเที่ยวไทยเริ่มแจ่มใสขึ้นจากสถานการณ์ทางการเมืองที่มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นว่าจะนำไปสู่การเลือกตั้งได้ในช่วงปลายปี และการจัดกิจกรรมกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวเอเชียในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวของททท.ร่วมกับภาคเอกชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะแถบอันดามัน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดท่องเที่ยวระยะใกล้ในเอเชีย อาทิ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง มาทดแทนตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกล คือ ยุโรป ที่เริ่มลดน้อยลงเพราะเริ่มเข้าสู่ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว ส่งผลให้ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวมปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2550 โดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดการณ์ว่า จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยรวมทั้งสิ้นประมาณ 3.25 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 จากช่วงเดียวกันของปี 2549

จากแนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอการขยายตัวลงในช่วงครึ่งแรกของปี 2550 โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยรวมทั้งสิ้นประมาณ 7.0 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากช่วงเดียวกันของปี 2549
กำลังโหลดความคิดเห็น...