xs
xsm
sm
md
lg

ทัวร์ทำบุญไหว้พระ : ตลาดท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มมูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ท่ามกลางปัญหาที่รุมเร้าในสังคมไทยปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากต่างแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจ เพื่อให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปสู่จุดหมายได้ตามต้องการ เกื้อหนุนให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทัวร์ทำบุญไหว้พระที่กำลังมาแรง ทั้งนี้ด้วยกระแสความศรัทธาในการทำบุญไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายซึ่งอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ส่งผลให้บรรดาบริษัทนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนในแต่ละพื้นที่ต่างพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีงานบุญของท้องถิ่นและการไหว้พระตามวัดต่างๆ เพื่อเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวคนไทยที่นิยมทำบุญไหว้พระ ซึ่งเป็นตลาดท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่น่าจับตามอง เนื่องจากเป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วสวนกระแสเศรษฐกิจ

การทำบุญมีหลายรูปแบบ ซึ่งมีตั้งแต่การตักบาตร ถวายสังฆทาน ทำบุญเลี้ยงพระ ไปจนถึงการไหว้พระและปิดทอง คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่จะทำบุญในวาระต่างๆต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งการทำบุญตามประเพณีในช่วงวันสำคัญทางศาสนาและเทศกาลงานบุญต่างๆ (เช่น วันพระ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา งานทอดกฐิน และทอดผ้าป่า เป็นต้น) และการทำบุญไหว้พระ ไหว้เจ้า และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองหรือครอบครัวในวาระสำคัญ (เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน รวมทั้งสงกรานต์ซึ่งเป็นวันปีใหม่ของไทย และเทศกาลกินเจ เป็นต้น)

อย่างไรก็ตาม จากวิถีการดำรงชีวิตประจำวันที่เร่งรีบและแข่งขันอยู่ตลอดเวลาในสังคมเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพฯ ทำให้คนกรุงเทพฯมีโอกาสในการทำบุญน้อยกว่าคนในต่างจังหวัด ดังนั้น เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้คนจำนวนมากเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาอื่นๆที่รุมเร้าตามมา จึงหันมาทำบุญไหว้พระกันมากขึ้น เป็นโอกาสให้เกิดการพัฒนากิจกรรมการทำบุญไหว้พระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาสนองความต้องการดังกล่าว โดยมีคนกรุงเทพฯเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และการไหว้พระ 9 วัดก็เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน โดยเฉพาะการไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ เพราะเชื่อว่าจะเกิดสิริมงคลตามชื่อของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 9 แห่ง คือ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เชื่อว่าจะทำให้ “แก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมา”

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (วัดกัลยาหรือวัดซำปอกง) เชื่อว่าจะทำให้ “เดินทางปลอดภัยดี มี
มิตรไมตรีดี”

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร (วัดชนะสงคราม) เชื่อว่าจะทำให้ “มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้ง
ปวง”

วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) เชื่อว่าจะทำให้ “ร่มเย็นเป็นสุขดุจอยู่
ภายใต้ร่มโพธิ์”

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (วัดระฆัง) เชื่อว่าจะทำให้ “ชื่อเสียงโด่งดังดุจเสียงระฆังที่ก้อง
กังวานไกล”

วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดสุทัศน์) เชื่อว่าจะทำให้ “มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์
แก่บุคคลผู้พบเห็น”

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) เชื่อว่าจะทำให้ “ชีวิตรุ่งโรจน์ โชติช่วงชัชวาล”

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เชื่อว่าจะเป็น “หลักชัยแห่งชีวิตใหม่” (ตัดเคราะห์ ต่อชะตา
เสริมวาสนา และบารมี)

ศาลเจ้าพ่อเสือ เชื่อว่าจะเป็นการ “เสริมอำนาจและบารมี”

นักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศประมาณปีละกว่า 80 ล้านคนครั้งในปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่ต่างแวะทำบุญไหว้พระตามวัดและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆหรือตามเส้นทางท่องเที่ยวที่เดินทางผ่าน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยรวมในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งกันอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับการเดินทางไปยังจังหวัดอื่นเพื่อทำบุญไหว้พระตามวัดต่างๆโดยเฉพาะยังมีสัดส่วนไม่มากนัก โดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดการณ์ว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทำบุญไหว้พระตามวัดต่างๆโดยเฉพาะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.5 ของตลาดคนไทยเที่ยวในประเทศ ที่คาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 82 ล้านคนครั้งในปี 2550 หรือมีจำนวนประมาณกว่า 2 ล้านคนครั้ง ก่อให้เกิดการใช้จ่ายในด้านต่างๆคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ 2,000 ล้านบาท เม็ดเงินดังกล่าวส่วนใหญ่ คือ ประมาณร้อยละ 80 จะเป็นค่าใช้จ่ายในการทำบุญ และค่าพาหนะเดินทาง รองลงมาเป็นค่าอาหาร ค่าบริการนำเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการซื้อของพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์โอทอป ตามลำดับ

การเดินทางท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระส่วนใหญ่ คือ กว่าร้อยละ 90 เป็นทัวร์ทำบุญไหว้พระในลักษณะเช้าไปเย็นกลับตามจังหวัดใกล้ๆ ที่เหลือเป็นกลุ่มที่เดินทางไปทำบุญในลักษณะค้างคืนช่วงเทศกาลงานบุญสำคัญๆ อาทิ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เทศกาลตรุษจีน และเทศกาลกินเจ เป็นต้น

การจัดการเดินทางท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระมี 2 รูปแบบซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ รูปแบบที่ผู้เดินทางจัดการเดินทางไปกันเองในกลุ่มครอบครัว หรือเพื่อนฝูง และรูปแบบที่ผู้เดินทางซื้อรายการท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระเดินทางไปเป็นกลุ่มจากบริษัทนำเที่ยวหรือผู้ประกอบการธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง (อาทิ ธุรกิจบริการด้านการขนส่ง )

สำหรับผู้ประกอบการที่จัดรายการทัวร์ไหว้พระเดินทางไปเป็นกลุ่มนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่จัดรายการท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระในลักษณะการหาผู้ร่วมทำบุญแบบปากต่อปากไปตามชุมชนกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร กลุ่มคนทำงานตามหน่วยราชการและบริษัทเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจร้านค้ารายย่อยในย่านต่างๆ โดยผู้ประกอบธุรกิจทัวร์ไหว้พระจะทำหน้าที่ประสานกับวัดในต่างจังหวัดรวมทั้งจัดหารถบริการ การท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระในลักษณะนี้จะเป็นกลุ่มขนาดใหญ่และค่าบริการค่อนข้างถูก

การจัดทัวร์ทำบุญไหว้พระของบริษัทนำเที่ยวมีสัดส่วนไม่มากนัก เนื่องจากค่าบริการจะสูงกว่าผู้ประกอบการรายย่อย แต่จะมีความสะดวกสบายมากกว่า เพราะเป็นกลุ่มที่มีจำนวนไม่มาก และการบริการด้านต่างๆทั้งด้านที่พัก อาหาร และการเดินทาง มีคุณภาพระดับเดียวกับรายการนำเที่ยวทั่วๆไป

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจัดทัวร์ทำบุญไหว้พระกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยต่างพัฒนาเส้นทางที่หลากหลายขึ้นและรายการที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก).ซึ่งจัดโครงการท่องเที่ยวระยะใกล้ในลักษณะเช้าไปเย็นกลับช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่ต้นปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีโปรแกรมนำเที่ยวที่ให้บริการอยู่ 35 รายการ สำหรับรายการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ รายการท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัดของเขตบริการเดินรถที่ 1 บางเขน ซึ่งมีอยู่ 12 เส้นทาง อัตราค่าบริการเฉลี่ยประมาณคนละ 300 บาท ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ,พระนครศรีอยุธยา,สุพรรณบุรี,สมุทรสงคราม,สระบุรี,กาญจนบุรี,เพชรบุรี,ปทุมธานี-อ่างทอง,สิงห์บุรี,นครปฐม และนครนายก

นอกจากรายการทัวร์ไหว้พระ 9 วัดในวันเสาร์และอาทิตย์แล้ว ขสมก.ยังจัดรายการทัวร์เวียนเทียน ไหว้พระ 9 วัดในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชาที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ใช้สูงถึงกว่า 1,000 คน และคาดว่าโดยรวมตลอดทั้งปี 2550 จะมีผู้ใช้บริการท่องเที่ยวไหว้พระกับขสมก.ประมาณกว่า 1 แสนคน

สำหรับบริษัทนำเที่ยวในประเทศซึ่งจะจัดรายการนำนักท่องเที่ยวแวะไหว้พระตามวัดที่มีชื่อเสียงรวมทั้งสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของรายการนำเที่ยวแล้ว ยังมีบริษัทนำเที่ยวบางแห่งจัดรายการทัวร์ทำบุญขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งมีทั้งรายการทัวร์ทำบุญในประเทศและต่างประเทศ สำหรับทัวร์ทำบุญในประเทศส่วนใหญ่จะจัดในช่วงเทศกาลหรือวันสำคัญทางศาสนา

นอกจากนี้ ยังมีรายการนำเที่ยวเพื่อร่วมประเพณีงานบุญของท้องถิ่นต่างๆที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นผลจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่โดยพยายามเชื่อมโยงกับจุดเด่นในท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัดที่มีชื่อเสียง อาทิ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ที่จังหวัดอุบลราชธานี, งานประเพณีบุญบั้งไฟ ที่จังหวัดยโสธร, งานประเพณีตับบาตรเทโว ณ วัดสังกัดรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี และการไหว้พระธาตุประจำวันเกิด ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวที่มีครบ 7 วัน คือ จังหวัดนครพนม

ตลาดท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ เป็นตลาดท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่เติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยอาศัยกระแสความเลื่อมใสศรัทธาในการทำบุญไหว้พระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และแม้ว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีมูลค่าไม่สูงนัก คือ ประมาณ 2,000 ล้านบาท แต่เม็ดเงินดังกล่าวก็สะพัดไปสู่ชุมชนระดับท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ทัวร์ทำบุญไหว้พระยังเป็นจุดขายใหม่ของการท่องเที่ยวไทยที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มถดถอยลงจากเหตุการณ์รุนแรงและการลอบวางระเบิดซึ่งรุกลามจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาถึงอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อาทิ รายการทัวร์ไหว้พระที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสามารถดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นจำนวนมาก จากกระแสความศรัทธาในองค์จตุคามรามเทพ เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...