xs
xsm
sm
md
lg

เปิดเทอมปี’50 : เงินสะพัด 50,000 ล้านบาท (ตอนจบ)

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ชุดนักเรียน-รองเท้านักเรียน…ผู้ประกอบการเร่งปรับกลยุทธ์ ตอบสนองผู้ปกครองปรับตัว
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด สำรวจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเปิดเทอมพบว่านอกจากค่าใช้จ่ายในด้านค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่ารถนักเรียน และค่ากิจกรรมอื่นๆแล้ว ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การเรียนก็เป็นค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นภาระหนักกับผู้ปกครองเช่นกัน ซึ่งกลยุทธ์การแข่งขันของตลาดอุปกรณ์การเรียนที่น่าสนใจและมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นคือ ชุดนักเรียนและรองเท้านักเรียน โดยในปี 2550 มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้

-ชุดนักเรียน คาดว่ามูลค่าตลาดชุดนักเรียนในปี 2550 เท่ากับ 3,600 ล้านบาท เมื่อเทียบกับในปี 2549 แล้วเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.0 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวใกล้เคียงกับในปีที่ผ่านมา การแข่งขันของตลาดชุดนักเรียนมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเทียบกับระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆเข้ามาในตลาด และส่วนใหญ่จะใช้กลยุทธ์ในเรื่องราคามาเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขัน

แม้ว่าผู้ประกอบการทุกรายจะเผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้ เนื่องจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรง อีกทั้งทางกระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือบรรดาผู้ประกอบการในการตรึงราคา และบรรดาโมเดิร์นเทรดและดิสเคาน์สโตร์ทั้งหลายมีการจัดมหกรรมจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนโดยการนำชุดนักเรียนที่ยี่ห้อดัง และชุดนักเรียนราคาประหยัดโดยเน้นสินค้าเฮาส์แบรนด์มารวมจัดจำหน่ายเพื่อเป็นทางเลือกของบรรดาผู้ปกครอง โดยการลดราคาจำหน่ายชุดนักเรียนลงอีกร้อยละ 20-30 พฤติกรรมการซื้อชุดนักเรียนของบรรดาผู้ปกครองในปีนี้เปลี่ยนไปโดยกระจายการซื้อครั้งละ 2-3 ชุดต่อคน จากเดิมที่ซื้อครั้ง 4-5 ชุดต่อคน

การปรับกลยุทธ์การตลาดของบรรดาผู้ประกอบการคือการหันไปพัฒนาคุณภาพและบริการ การปรับเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการขยายเข้าไปเจาะตลาดตามโรงเรียน/สถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อเจาะตรงถึงกลุ่มผู้ใช้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการบางรายยังหันไปสร้างความแตกต่างให้กับชุดนักเรียน โดยเฉพาะชุดนักเรียนเด็กระดับมัธยม กล่าวคือ เน้นสินค้าแฟชั่นมากขึ้น แต่ไม่ผิดกฎระเบียบของโรงเรียน เช่น กระโปรงเอวต่ำลงเล็กน้อย เสื้อนักเรียนตัวเล็กลง เป็นต้น

ผู้ประกอบการในธุรกิจชุดนักเรียนจะแยกการแข่งขันออกเป็นสองตลาดคือ ตลาดระดับบน ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่อยู่ในตลาดชุดนักเรียนมานาน และได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภค ซึ่งยังมีการส่งเสริมการจำหน่ายโดยการเน้นภาพลักษณ์และสร้างความมั่นใจในตรายี่ห้อให้กับผู้บริโภค ส่วนการทำตลาดระดับกลางลงไป ผู้ประกอบการรายใหญ่เข้าไปแข่งขันโดยการออกตรายี่ห้อใหม่เพื่อที่จะแยกตลาดอย่างชัดเจนจากตลาดบน และเข้าไปแข่งขันกับผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งในตลาดนี้มีการแข่งขันในด้านราคาสูงมาก กล่าวคือ ราคาชุดนักเรียนในตลาดนี้จะต่ำกว่าชุดนักเรียนยี่ห้อเดิมที่ติดตลาดอยู่แล้วประมาณร้อยละ 30-40 โดยเน้นเจาะตลาดต่างจังหวัดเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อรองรับกับสภาพตลาดที่ผู้บริโภคเน้นนโยบายประหยัด

-รองเท้านักเรียน คาดว่ามูลค่าตลาดรองเท้านักเรียนในปี 2550 เท่ากับ 2,100 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2549 แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ยอดจำหน่ายรองเท้านักเรียนในปีนี้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มซบเซา ทำให้บรรดาผู้ปกครองต่างระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับรองเท้านักเรียน/รองเท้าพละนั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ลำดับท้ายๆ โดยผู้ปกครองนั้นจะนำเงินไปใช้จ่ายด้านอื่นๆ โดยเฉพาะค่าเล่าเรียนและชุดนักเรียนก่อน

รวมทั้งมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าตลาด ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องเน้นกลยุทธ์ด้านราคา โดยเน้นราคาถูกเป็นหลักเพื่อเพิ่มยอดจำหน่าย โดยตลาดรองเท้านักเรียนระดับกลางลงมาได้รับผลกระทบอย่างมาก ส่วนตลาดรองเท้านักเรียนระดับบนได้รับผลกระทบไม่มากนัก โดยผู้ประกอบการรองเท้านักเรียนตลาดบนเน้นกลยุทธ์การออกสินค้ารุ่นใหม่ๆที่มีรูปทรงสวยงาม เน้นเป็นกึ่งรองเท้าแฟชั่น และการส่งเสริมการจำหน่ายผ่านสื่อต่างๆเพื่อสร้างความแตกต่างไปจากรองเท้านักเรียนทั่วๆไป

แม้ว่าต้นทุนการผลิตในปี 2550 จะเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ประกอบการพยายามตรึงราคาจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดเอาไว้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง นอกจากนี้บรรดาผู้ประกอบการบางรายยังมีการปรับแผนการตลาดใหม่ โดยการจัดแบ่งกลุ่มสินค้าให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ อนุบาล ประถม และมัธยม จากเดิมที่เน้นการจำหน่ายไล่ไปตามขนาดของรองเท้า ตั้งแต่เบอร์ 25-42 เนื่องจากข้อจำกัดของเด็กเล็กและเด็กโตนั้นไม่เหมือนกัน

โดยเด็กเล็กต้องการความนุ่มสบาย ซึ่งกลุ่มนี้บรรดาผู้ปกครองเป็นผู้เลือกซื้อสินค้าให้ ส่วนเด็กโตต้องการความสวยงาม มีลูกเล่นในแนวแฟชั่น พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบรองเท้านักเรียนใหม่ ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เลือกรองเท้านักเรียนเองแต่ผู้ปกครองยังคงเป็นผู้จ่ายเงินซื้อให้ ในส่วนของรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าพละทั้งนักเรียนชายและหญิงก็ได้มีการออกแบบรองรับพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว ไม่ยึดติดกับยี่ห้อของสินค้า กล่าวคือ ถ้าสินค้าใดออกแบบได้ตรงใจก็จะเลือกซื้อ โดยการออกแบบรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าพละเป็นแฟชั่นกึ่งสปอร์ตมากขึ้น ซึ่งใช้ใส่ได้ทั้งไปเรียน เล่นกีฬา และไปเที่ยว เนื่องจากปัจจุบันพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ใช้รองเท้าเพียงคู่เดียวจากก่อนนี้จะมีคนละสองคู่

บทสรุป
ในช่วงเปิดภาคการศึกษาปี 2550 ภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมยังเป็นปัญหาอย่างมากสำหรับบรรดาผู้ปกครอง บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด สำรวจค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมปี 2550 คาดว่าจะเกิดเงินสะพัดสูงถึง 50,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับในช่วงเปิดเทอมปี 2549 แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 โดยบรรดาผู้ปกครองมีการปรับตัวเพื่อเตรียมรับปัญหาในช่วงเปิดเทอมแยกออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกจะหันมาซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนเร็วขึ้น โดยเลือกซื้อตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่บรรดาผู้ประกอบการให้ส่วนลดมากที่สุดถึงร้อยละ 20-30 และยังได้รับความสะดวกในการเลือกซื้อ เนื่องจากลูกค้ายังไม่แน่นเหมือนช่วงใกล้เปิดเทอม ส่วนผู้ปกครองอีกกลุ่มหนึ่งจะเน้นประหยัด ลดปริมาณในการซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน

ในปีนี้ค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากปัจจัยสำคัญคือ ค่าเล่าเรียนของสถานศึกษาบางแห่งปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา สถานศึกษาบางแห่งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสมทบเพิ่มขึ้น และผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยส่งบุตร/หลานเข้าศึกษาในหลักสูตรพิเศษ เช่น หลักสูตรการเรียนสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ เป็นต้น โดยยินดีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แม้ว่าค่าใช้จ่ายของหลักสูตรเหล่านี้จะสูงกว่าหลักสูตรปกติประมาณ 2-3 เท่าตัว

สำหรับในส่วนของผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเทอมในปี 2550 ก็มีการเร่งปรับกลยุทธ์ทางการตลาดกันอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ผลิตเครื่องแบบนักเรียนและรองเท้านักเรียน ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปกครองเน้นนโยบายประหยัด แต่ผู้ประกอบการอยู่ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ดังนั้นจึงต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรักษาและช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด โดยเฉพาะการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า และการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบต่างๆเพื่อจูงใจบรรดาผู้ปกครองให้เลือกซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...