xs
xsm
sm
md
lg

ทักษิณสั่งปฏิรูปใช้พลังงานลดนำเข้าน้ำมัน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

โดย ถนอม พิพิธยากร

นายกรัฐมนตรี “ทักษิณ” สั่งปฏิรูปใช้พลังงาน รับมือน้ำมันแพง-ลดการนำเข้าน้ำมัน เน้นใช้ก๊าซธรรมชาติ ที่ไทยผลิตได้เอง 80% พร้อมสั่งปรับปรุงโรงแยกก๊าซ เพื่อให้ได้ NGV ใช้กับรถยนต์ได้โดยตรง แต่ยังไม่ใช้มาตรการบังคับประหยัดพลังงาน

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร สั่งการกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ปฏิรูปการใช้พลังงานรับมือน้ำมันแพง เป้าหมายลดนำเข้าน้ำมัน โดยจะส่งเสริมให้ใช้ก๊าซธรรมชาติ เพราะไทยผลิตได้เอง 80% นำเข้าจากพม่าเพียง 20%

นายกรัฐมนตรียังเร่งรัดส่งเสริมใช้ก๊าซ NGV ให้มากขึ้น ปรับปรุงโรงงานแยกก๊าซ ให้ใช้กับรถยนต์ได้โดยตรง เร่งรัดถังก๊าซ ท่อส่งก๊าซ และพลังงานชีวภาพ ทั้งไบโอดีเซล ก๊าซโซฮอล์ และพลังงานจากขยะ

รวมทั้งส่งเสริมปลูกพืชที่สามารถผลิตน้ำมันได้จริงจัง

พ.ต.ท.ทักษิณเห็นว่า ขณะนี้ ไทยไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการประหยัดพลังงานภาคบังคับ เพราะ 3 เดือนที่ผ่านมา ประชาชนร่วมใจกันประหยัดพลังงาน ที่ได้ผลเห็นได้ชัด พ.ต.ท.ทักษิณขอบคุณประชาชน ที่ร่วมมือลดใช้พลังงาน จนผลรณรงค์ประหยัดพลังงาน 3 เดือน น่าพอใจ

พ.ต.ท.ทักษิณได้หารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันศุกร์ที่แล้ว เพื่อรับมือราคาน้ำมันแพง เพราะมีเหตุการณ์ Hurrican Katrina ที่สหรัฐ ความต้องการน้ำมันตลาดโลกสูง รวมถึงการเก็งกำไรน้ำมัน จากบรรดา Hedge Funds ก็มากขึ้น

สิ่งแรกที่ พ.ต.ท.ทักษิณมอบหมายในการประชุมรับมือราคาน้ำมันแพง คือปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงาน โดยเฉพาะในรถยนต์ ระบบขนส่งมวลชน อุตสาหกรรมบางประเภท เป้าหมายลดนำเข้าน้ำมัน

รัฐบาลให้ปรับปรุงโรงงานแยกก๊าซ เพื่อให้มีคุณภาพเต็มที่ เพื่อให้ใช้ได้สำหรับรถยนต์โดยตรง รวมถึงเร่งถังก๊าซ ท่อส่งก๊าซ รวมทั้งเร่งผลิตพลังงานชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นไบโอดีเซล แก๊สโซฮอล์ พลังงานจากขยะ

พ.ต.ท.ทักษิณสั่งการให้ทำแผนรายละเอียดปรับโครงสร้างพลังงาน รวมถึงเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาเสร็จ แยกเป็นรายการ เพื่อให้มีเจ้าภาพชัด เน้นประหยัดพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นรายส่วน รายอุตสาหกรรม รวมถึงหมวดรถยนต์ขนส่ง ครัวเรือน ธุรกิจ

ขณะที่การปลูกพืชที่สามารถทดแทนน้ำมันได้ จะเร่งทำจริงจัง เพราะยังมีพืชเกษตรหลายตัว ที่ปลูกแล้วเกษตรกรขาดทุน แต่ขณะนี้ ปลูกแล้วไม่ขาดทุน เช่น มันสำปะหลัง วัตถุดิบผลิตแก๊สโซฮอล์

ส่วนการประหยัดพลังงาน ที่ประชุมเสนอมาตรการประหยัดพลังงานภาคบังคับ แต่ พ.ต.ท.ทักษิณเห็นว่ายังไม่จำเป็น เพราะผลรณรงค์ประหยัดใช้พลังงาน 3 เดือน ช่วง มิ.ย.-ส.ค. ได้ผล การใช้ไฟฟ้าลด 8% เทียบ 3 เดือนก่อนหน้า หน่วยราชการ-รัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ประหยัดพลังงานได้ดี

การลดใช้ไฟฟ้าภาคราชการ 17.4 ล้านหน่วย โดยกระทรวงพาณิชย์ ต้องชื่นชม เพราะลดได้ถึง 24% กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน ลดได้ 19% กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลดได้ 18% ส่วนใหญ่ ลดประมาณ 10%

การประหยัดไฟฟ้าระดับจังหวัด ลพบุรีลดใช้ไฟฟ้าได้มากที่สุดถึง 35% เพชรบูรณ์ลดได้ 21% อุทัยธานีลดได้ 17% ที่ยังลดได้น้อย คือ นนทบุรี สมุทรปราการ ลดได้ 4% การใช้ไฟฟ้าระดับจังหวัดถึง 11.8 ล้านหน่วย ลด 5% ซึ่งต้องขอความร่วมมือประหยัดพลังงานกันต่อ เพื่อช่วยทั้งคนไทย-ประเทศชาติ ลดขาดดุล

คณะรัฐมนตรี (ครม.) อังคารที่แล้ว ยังอนุมัติลดภาษีสรรพสามิต รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง Ethanol เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง ลงครึ่งหนึ่ง เหลือ 20% เพื่อส่งเสริมใช้แก๊สโซฮอล์ ขณะเดียวกัน แก๊สโซฮอล์ก็ต้องเร่งให้พร้อมกับความต้องการใช้ เพราะช่วงนี้ยังไม่เพียงพอความต้องการ

ครม. ยังอนุมัติ ปตท. (PTT) นำเข้า Ethanol ชั่วคราว ก.ย.-ธ.ค. นี้เท่านั้น กำลังเร่งโรงงานในไทยที่กำลังทำอยู่ ผลิตให้ทัน ตั้งแต่ ม.ค. 2550 รัฐบาลจะยกเลิกเบนซิน 95 จะใช้แก๊สโซฮอล์ 95 แทน

รัฐบาลกำลังเดินหน้าผลักดันการใช้พลังงานทดแทนจริงจัง เพื่อลดการใช้น้ำมันในประเทศ เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ-สังคม ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากคนไทยทุกหมู่เหล่า ต่อเนื่อง
กำลังโหลดความคิดเห็น...