xs
xsm
sm
md
lg

องค์การฟอกหนังเข้า ตลท.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า วานนี้ (25 พ.ค.) คณะกรรมการองค์การฟอกหนังได้เข้ารับฟังข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะนำเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
"บอร์ดองค์การฟอกหนังมารับฟังข้อมูล เกี่ยวกับการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต้องการรู้ว่าจะต้องมีการทำอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้เข้ามาจดทะเบียนได้ หลังจากได้รับทราบข้อมูลแล้วก็จะไปเตรียมความพร้อมให้ได้ตามที่กฎเกณฑ์กำหนดไว้ ซึ่งขณะนี้องค์การฟอกหนังถือว่ายังมีทุนไม่มากนัก จะต้องทำให้มีขนาดของทุนได้ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ รวมถึงจะต้องสร้างผลประกอบการให้มีกำไรอย่างต่อเนื่อง" นางสาวโสภาวดีกล่าว
ทั้งนี้องค์การฟอกหนัง ถือเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การดูแลของกระทรวงกลาโหม ซึ่งที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้มีมติที่จะนำรัฐวิสาหกิจเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ในส่วนขององค์การฟอกหนังคงจะเข้าจดทะเบียนภายในปีนี้ไม่ทัน เพราะองค์การฟอกหนังยังไม่มีการแปรรูปเป็นบริษัทมหาชน ดังนั้นจะเข้ามาจดทะเบียนได้เมื่อใดนั้นขึ้นอยู่กับแผนงานขององค์การ
นายอาณัฐชัย รัตตกุล ผู้อำนวยการองค์การฟอกหนังเปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้องค์การฟอกหนังถือเป็นองค์กรที่มีสินทรัพย์เป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าทุนจะมีไม่มากนัก แต่สามารถที่จะเพิ่มทุนให้มีทุนมากขึ้น เมื่อจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเบื้องต้นได้ตั้งเป้าว่าจะเข้าจดทะเบียนได้ภายในปี 2550-2551
อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับคณะกรรมการขององค์การฟอกหนังว่าจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง
ปัจจุบันนี้องค์การฟอกหนังถือเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 36.8% และมีแผนที่จะต้องทำให้ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรในปีงบประมาณ 2549 นี้ ขณะนี้มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 70-80% ซึ่งถือเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
นายอาณัฐชัย กล่าวว่า องค์การฟอกหนังมีแผนที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้านการเงิน ซึ่งขณะนี้ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ดังนั้นจึงต้องการให้องค์การมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และจะลดต้นทุนการผลิตโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่เป็นการปรับกระบวนการทำงาน รวมถึงมีแผนจะขยายตลาดและหาพันธมิตรทางธุรกิจ
กำลังโหลดความคิดเห็น...